Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2184(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0118/2016

Testi mressqa :

A8-0118/2016

Dibattiti :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Votazzjonijiet :

PV 28/04/2016 - 4.33
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0169

Testi adottati
PDF 450kWORD 105k
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - Brussell Verżjoni finali
Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
P8_TA(2016)0169A8-0118/2016
Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2184(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 97 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8–0118/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 131.
(2) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 131.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
(5) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2184(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 97 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8–0118/2016),

1.  Jinnota li l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi huma kif annessi mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 131.
(2) ĠU C 409, 9.12.2015, p. 131.
(3) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
(5) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2184(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8–0118/2016),

A.  billi, skont ir-rapporti finanzjarji tagħha, il-baġit finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2014 kien jammonta għal EUR 114 112 193, somma li tirrappreżenta żieda ta' 6,37 % meta mqabbla mal-2013;

B.  billi l-Aġenzija rċeviet sussidji tal-Unjoni ta' EUR 6 513 623 mill-Kummissjoni, kif ukoll kontribuzzjonijiet u finanzjamenti oħrajn mill-Kummissjoni li jammontaw għal EUR 1 244 421;

C.  billi l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014 ("ir-rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2014 huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

1.  Ifakkar li, sa mill-2012, l-Aġenzija ġiet fdata bil-kompitu ta' ġestjoni u ta' twettiq tal-aspetti tekniċi, xjentifiċi u amministrattivi tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali(1) ("ir-Regolament BPR"), kif ukoll kompiti simili relatati mal-esportazzjoni u mal-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi fl-ambitu tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi(2) ("ir-Regolament PIC");

Segwitu għall-kwittanza 2013

2.  Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li ppubblikat id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-korpi formali kollha kif ukoll dawk tal-eżekuttiv tagħha u l-Bord tal-Appell fuq is-sit web tagħha għall-iskrutinju pubbliku; jinnota li kemm il-persunal estern kif ukoll dak interim huma koperti mill-proċeduri tal-Aġenzija dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

3.  Jinnota li l-isforzi għall-monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2014 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni baġitarja ta' 97,08 % u li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 87,46 %; jinnota li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament żdiedet bi 3,28 % meta mqabbla mas-sena preċedenti;

4.  Josserva li n-nefqa għal proċeduri marbuta mal-implimentazzjoni l-ġdida tar-Regolament BPR kellha tkun koperta minn ħlasijiet ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-prodotti bijoċidali; jirrikonoxxi li l-ħlasijiet miġbura fl-2014 koprew biss 17 % ta' din in-nefqa u l-bqija ġiet iffinanzjata minn kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-Aġenzija mill-Unjoni u mill-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA); jikkonstata l-kumment mingħand l-Aġenzija dwar l-assunzjoni inkorretta tal-Kummissjoni dwar in-natura ta', fil-maġġor parti, awtofinanzjament tal-Aġenzija rigward il-kostijiet relatati mal-BPR;

5.  Jinnota d-diffikultajiet tal-Aġenzija, fin-nuqqas ta' riżerva finanzjarja, biex tikseb sussidji addizjonali f'dawk is-snin meta d-dħul finanzjarju mill-ħlasijiet fuq is-sustanzi bijoċidali se jkun aktar baxx minn dak stmat; jieħu nota tat-tħassib tal-Aġenzija li jekk din is-sitwazzjoni tkompli u ma tiġix ikkumpensata b'sussidju ogħla, se jkun estremament diffiċli għaliha li tkompli twettaq l-obbligi kollha tagħha li mhumiex relatati mal-ħlasijiet;

6.  Jenfasizza li fl-2014 l-Aġenzija rċeviet kontribuzzjoni tal-UE għar-Regolament PIC li ammontat għal EUR 1,3 miljun, kontribuzzjoni li ppermettitilha li tiffinalizza l-attivitajiet preparatorji u tiżgura d-dħul fis-seħħ b'suċċess tar-Regolament PIC fl-1 ta' Marzu 2014;

7.  Jinnota li d-dħul mill-ħlasijiet u mill-ispejjeż fir-rigward tal-attivitajiet REACH u l-attivitajiet ta' klassifikazzjoni, ittikkettar u imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet (CLP) fl-2014 ammonta għal EUR 27,8 miljun (li jirriżulta minn dħul mid-drittijiet tar-reġistrazzjonijiet REACH, ħidma ta' verifika tal-SMEs, u dħul mill-imgħax mir-riżervi) u b'hekk qabeż il-previżjonijiet;

8.  Ifakkar li, skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni(3) ("ir-Regolament REACH"), l-Aġenzija hija ffinanzjata mill-ħlasijiet li jsiru mill-industrija għar-reġistrazzjoni tas-sustanzi kimiċi, u minn, possibbilment, sussidju tal-Unjoni li jibbilanċja, skont l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(4) ("ir-Regolament Finanzjarju"); jinnota, barra minn hekk, li fl-2014, għar-raba' sena konsekuttiva, l-Aġenzija kienet iffinanzjata kompletament mid-dħul mill-ħlasijiet mill-operazzjonijiet REACH u CLP;

9.  Jifraħ lill-Aġenzija talli kompliet tiżviluppa r-rappurtar tagħha, u tissemplifika l-proċessi finanzjarji tagħha;

Impenji u riporti

10.  Jinnota mir-rapport tal-Qorti li l-livell ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati għall-2015 kien ta' 35 % għat-Titoli III, IV u V (nefqa operattiva), livell li jirrappreżenta tnaqqis ta' 11 % meta mqabbel mal-2013; jirrikonoxxi li dawn ir-riporti prinċipalment irriżultaw min-natura pluriennali tal-proġetti ta' żvilupp ippjanati fis-settur informatiku, mill-ispejjeż ta' traduzzjonijiet ordnati iżda mhux ikkonsenjati sa tmiem is-sena u mill-valutazzjonijiet tas-sustanzi bi skadenza regolatorja fl-2015;

Proċeduri ta' akkwist u reklutaġġ

11.  Jistabbilixxi mill-Aġenzija li fl-2014, fl-implimentazzjoni tal-baġit tagħha, din iffirmat 736 kuntratt, fosthom 548 taħt kuntratti qafas u 188 bħala riżultat ta' akkwist; jinnota li 23 kuntratt inklużi f'din l-aħħar kategorija ġew iffirmati bħala riżultat ta' proċeduri nnegozjati eċċezzjonali u 11 minn dawk it-23 jirreferu għal servizzi legali;

12.  Jinnota b'sodisfazzjon li fl-2014 l-objettiv ta' reklutaġġ tal-Aġenzija nkiseb b'97 % ta' postijiet temporanji u 94 % ta' pożizzjonijiet ta' aġenti kuntrattwali okkupati fi tmiem dik is-sena; jinnota barra minn hekk li fi tmiem l-2014 kien hemm 479 membru ta' persunal temporanju u 106 membri ta' persunal kuntrattwali diġà reklutati jew li kienu qed jiġu reklutati; jirrikonoxxi li ġiet approvata politika ġdida għall-mobilità interna, lejn il-bidu tas-sena 2014 fil-qasam tal-iżvilupp professjonali, bil-għan li ttejjeb il-possibbiltajiet ta' mobilità interna u li l-proċess isir aktar dinamiku;

13.  Jinnota b'sodisfazzjon li wara l-implimentazzjoni tal-politika ta' prevenzjoni tal-fastidju, erba' konsulenti kunfidenzjali oħra ġew innominati u mħarrġa matul l-2014;

14.  Jinnota li l-Aġenzija qiegħda tiddedika 78 % tar-riżorsi umani tagħha għall-attivitajiet operattivi; jinkoraġġixxi lill-Aġenzija timxi aktar 'il quddiem fuq din it-triq;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u t-trasparenza

15.  Jirrikonoxxi li l-Aġenzija implimentat ir-rakkomandazzjonijiet mir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 15/2012 dwar il-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess f'aġenziji magħżula tal-UE; jinnota barra minn hekk li l-Aġenzija regolarment tirrevedi u taġġorna l-politiki tagħha dwar il-kunflitti ta' interess;

16.  Jinnota mill-Aġenzija li din għandha erba' kumitati xjentifiċi, stabbiliti skont ir-regolament fundatur tagħha, li joħorġu opinjonijiet formali u rakkomandazzjonijiet; jieħu nota li dawk il-kumitati jikkonsistu f'esperti, li kważi kollha huma uffiċjali pubbliċi, nominati jew maħtura mill-Istati Membri, filwaqt li l-partijiet interessati jitħallew jieħdu sehem biss bħala osservaturi; jirrikonoxxi li l-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess għal dawk il-membri tal-kumitati hija strettament ġestita mill-proċedura tal-Aġenzija għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess potenzjali, inklużi dikjarazzjonijiet tal-interessi annwali u dikjarazzjonijiet orali fil-bidu ta' kull laqgħa;

17.  Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li ddeċidiet li tissottoponi l-membri tal-gruppi ta' ħidma informali, il-gruppi ta' esperti u l-forums ta' diskussjoni tagħha għall-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, li tinkludi dikjarazzjonijiet tal-interessi annwali u dikjarazzjonijiet orali fil-bidu ta' kull laqgħa;

18.  Jiddikjara li r-rapporti annwali tal-Aġenzija jista' jkollhom rwol importanti fl-ottemperanza għar-rigward tat-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u l-integrità; jistieden lill-Aġenzija tinkludi kapitolu standard dwar dawn il-komponenti fir-rapport annwali tagħha;

Kontrolli interni

19.  Jinnota li wara d-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju, il-Bord ta' Tmexxija tal-Aġenzija adotta regoli ġodda ta' implimentazzjoni li ilhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2015; jinnota barra minn hekk li dawk ir-regoli ta' implimentazzjoni jistabbilixxu r-regoli ta' implimentazzjoni tal-evalwazzjoni ex ante u ex post tal-programmi, il-proġetti u l-attivitajiet; josserva li s-sistema attwali ta' kontroll intern tal-Aġenzija tagħmel enfasi qawwija fuq il-kontroll ex ante, filwaqt li l-evalwazzjoni ex post twettqet prinċipalment għall-proġetti tal-IT, skont il-metodoloġija PRINCE2 applikabbli għall-governanza tal-proġetti fl-Aġenzija; jistieden lill-Aġenzija tirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-eżiti tal-implimentazzjoni ta' dawk ir-regoli ġodda;

20.  Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li l-Bord ta' Tmexxija tagħha adotta strateġija kontra l-frodi f'Diċembru 2014; jinnota li tali strateġija tkopri s-snin 2015-2016 u fiha pjan ta' azzjoni b'azzjonijiet speċifiċi li jridu jiġu implimentati matul dak il-perjodu ta' żmien; jieħu nota li l-eżerċizzju tal-valutazzjoni tar-riskju ta' frodi interna li ppreċeda l-adozzjoni ta' tali strateġija wera li l-profil tar-riskju tal-Aġenzija huwa wieħed baxx; jinnota li l-għan ewlieni ta' tali strateġija huwa l-iżvilupp ta' kultura kontra l-frodi mifruxa fl-Aġenzija, b'enfasi fuq is-sensibilizzazzjoni;

Awditjar intern

21.  Jinnota mill-Aġenzija li, fl-2014, is-Servizz ta' Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni wettaq awditu dwar "Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni" biex jivvaluta u jipprovdi assigurazzjoni dwar jekk is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll intern maħsubin biex imexxu l-proċess ta' "Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni" humiex adegwati u effikaċi biżżejjed ħalli jkun żgurat li l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu pproċessati sal-iskadenzi stabbiliti; jinnota li l-awditu wassal għal ħames rakkomandazzjonijiet immarkati bħala "importanti" u li ma ħarġet l-ebda rakkomandazzjoni "kritika" jew "importanti ħafna";

22.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-IAS għalaq l-azzjonijiet kollha pendenti mill-awditu dwar il-"Ġestjoni tal-Kumitati fl-Aġenzija" li twettaq fl-2013;

23.  Jieħu nota li l-Kapaċità ta' Awditjar Intern (IAC) tal-Aġenzija wettqet awditi ta' assigurazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-verifika tat-talbiet għall-kunfidenzjalità, it-taħriġ u l-iżvilupp tal-persunal kif ukoll awditu konsultattiv dwar il-proċessi tal-BPR; jinnota li l-pjanijiet ta' azzjoni ġew elaborati f'risposta għar-rakkomandazzjonijiet tal-IAS u tal-IAC;

Kummenti oħra

24.  Jirrikonoxxi li l-awditu dwar iċ-ċertifikazzjoni ISO 9001:2008 kkonkluda li l-proċeduri u l-istruzzjonijiet ta' ħidma għall-proċessi relatati ma' REACH u mas-CLP fis-sistema ta' ġestjoni integrata tagħha kienu deskritti tajjeb; jinnota mill-Aġenzija li din qed tkompli taħdem biex iżżid l-effiċjenza u l-effikaċja tal-operazzjonijiet tagħha, u jinnota wkoll li l-Aġenzija se tapplika għall-istess ċertifikazzjoni għall-attivitajiet tagħha relatati mal-PIC u l-BPR; jinnota li l-Aġenzija se tipproċedi bl-integrazzjoni ta' sistema ta' ġestjoni ambjentali fis-sistema tagħha ta' ġestjoni tal-kwalità;

o
o   o

25.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016(5) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

(1) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60.
(3) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
(4) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0159.

Avviż legali