Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2185(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0110/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0110/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.49
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0185

Elfogadott szövegek
PDF 262kWORD 77k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2185(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak melléklete 8. cikkének (9) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0110/2016),

1.  mentesítést ad az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.19., 299. o.
(2) HL C 409., 2015.12.19., 299. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2185(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak melléklete 8. cikkének (9) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0110/2016),

1.  megállapítja, hogy az Euratom Ellátási Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.19., 299. o.
(2) HL C 409., 2015.12.19., 299. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2185(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0110/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Euratom Ellátási Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 104 000 EUR volt, ugyanannyi, mint 2013-ban;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya 91,08%-os volt, ami 2013-hoz képest 3,92 %-os visszaesés; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 81,13%-os volt, ami 2013-hoz képest 21,91%-os növekedést jelent;

További megjegyzések

2.  észrevételezi, hogy az ügynökség éves beszámolójában becslést tett közzé a közvetlenül a Bizottság költségvetéséből fizetett adminisztratív szolgáltatások költségét illetően;

3.  kijelenti, hogy az uniós intézmények és ügynökségek éves jelentései fontos szerepet játszhatnának az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályoknak való megfelelésben; felhívja az uniós intézményeket és ügynökségeket, hogy éves jelentéseikben szerepeltessenek egy ezekről az elemekről szóló állandó fejezetet;

4.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség megfelelő kockázatkezelési és kontrollstratégiával rendelkezik; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség a kockázatfelmérés és a kockázatmérséklés terén minden szükséges intézkedést meghozott annak érdekében, hogy belső ellenőrzési rendszere megfeleljen a Számvevőszék kívánalmainak;

o
o   o

5.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat