Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2202(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0113/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0113/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.59
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0195

Usvojeni tekstovi
PDF 409kWORD 89k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. (2015/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ENIAC za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća ENIAC(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2016),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 422, 17.12.2015., str. 25.
(2) SL C 422, 17.12.2015., str. 26.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. (2015/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ENIAC za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća ENIAC(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2016),

1.  odgađa zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 422, 17.12.2015., str. 25.
(2) SL C 422, 17.12.2015., str. 26.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. (2015/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ENIAC („Zajedničko poduzeće”) osnovano 20. prosinca 2007. na razdoblje od 10 godina radi uspostavljanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih kompetencija u nanoelektronici u raznim područjima primjene;

B.  budući da je Zajedničkom poduzeću u srpnju 2010. dodijeljena financijska neovisnost;

C.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavljaju Komisija, Belgija, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, te Udruga za europske aktivnosti u području nanoelektronike („AENEAS”);

D.  budući da maksimalni doprinos Unije zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 450 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

E.  budući da udruga AENEAS treba uplatiti doprinos od najviše 30 000 000 EUR za tekuće troškove Zajedničkog poduzeća, a države članice trebaju dati doprinose u naravi tekućim troškovima i pružiti financijske doprinose u iznosu najmanje 1,8 puta većem od doprinosa Unije;

F.  budući da su Zajedničko poduzeće i Zajedničko poduzeće ARTEMIS („ARTEMIS”) spojeni radi stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („ZTI ECSEL”), koja je počela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina.

Upravljanje proračunom i financijama

1.  potvrđuje činjenicu da financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 26. lipnja 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za razdoblje završeno tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  zabrinut je što je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 26. siječnja 2014. („izvješće Revizorskog suda”) dao kvalificirano mišljenje četvrtu godinu zaredom o pravilnosti i zakonitosti povezanih transakcija iz razloga što administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za plaćanje troškova projekta ne obuhvaćaju praktične aranžmane za ex post revizije;

3.  primjećuje da prema izvješću Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu izvješća o reviziji zaprimljenih od nacionalnih tijela za financiranje u vezi s troškovima povezanima sa završenim projektima; nadalje primjećuje da nakon ocjenjivanja revizijskih strategija triju nacionalnih tijela za financiranje nije bilo moguće zaključiti jesu li ex post revizije djelotvorne zbog različitih metodologija kojima su se služila nacionalna tijela za financiranje, a zbog kojih Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili stopu preostalih pogrešaka; također primjećuje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL potvrdila da je na temelju opsežne ocjene nacionalnih sustava jamstva došla do zaključka da ti sustavi mogu ponuditi razumnu razinu zaštite financijskih interesa članica Zajedničkog poduzeća;

4.  traži od zajedničke tehnološke inicijative ECSEL da slijedom ocjene postupaka koje primjenjuju nacionalna tijela za financiranje pozove ta tijela da podastru dokaze o tome da provedba nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija;

5.  napominje da je izvješćem Revizorskog suda obuhvaćeno i kvalificirano mišljenje koje se temelji na nedostatnim informacijama potrebnima za izračun ponderirane stope pogreške ili stope preostalih pogrešaka nakon ex post revizija nacionalnih tijela za financiranje; poziva Revizorski sud da prikupi dodatne i potrebne dokumente i informacije, koje Zajedničko poduzeće nema ovlasti tražiti od nacionalnih revizijskih tijela ili nacionalnih nadležnih odjela, u skladu s odredbama članka 287. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; usto poziva Revizorski sud da se tim dodatnim dokumentima i dodatnim informacijama služi kao alternativnim načinom za pravdanje svojega mišljenja i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o svojoj ocjeni tih dodatnih elemenata;

6.  prima na znanje činjenicu da je prema izvješću Revizorskog suda konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 2 356 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 76 500 250 EUR;

7.  napominje da je početni proračun za 2014. obuhvatio samo odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tekuće troškove u iznosu od 2 300 000 EUR te da proračun nije obuhvatio odobrena sredstva za preuzimanje obveza za operativne aktivnosti; osim toga, prima na znanje da je stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za administrativne aktivnosti iznosila 43 %; primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda do toga došlo zbog spajanja Zajedničkog poduzeća i poduzeća Artemis te zbog činjenice da je proračun donesen za cijelu godinu;

8.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda ukupni iznos predviđen za pozive za podnošenje prijedloga rezerviran u vrijeme spajanja;

9.  utvrđuje na temelju podataka Zajedničkog poduzeća da su postupci nacionalnog osiguranja ispitani za zemlje koje primaju 54,2 % bespovratnih sredstava Zajedničkog poduzeća; podržava njegovu inicijativu za dodatno povećanje obuhvaćenosti; poziva zajedničku tehnološku inicijativu ECSEL da nastavi s provođenjem ocjenjivanja kako bi se približila 100 % pokrivenosti ukupnih dodijeljenih sredstava te da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom tijekom financijske godine 2014.;

10.  izražava žaljenje zbog nedostatka informacija o doprinosu u naravi i u gotovini; poziva Revizorski sud da u svoja buduća izvješća uvrsti konkretne odredbe o postupku ocjenjivanja i razini doprinosa plaćenih u naravi i u gotovini;

Unutarnja revizija

11.  potvrđuje na temelju godišnje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća da služba za unutarnju reviziju nije proizvela nova izvješća tijekom financijske godine 2014., da je rukovodstvo Zajedničkog poduzeća poduzelo mjere nakon svih preporuka iz prethodnih izvješća, dokumentiralo ih i predalo u sustav izvješćivanja te da su te mjere bile usmjerene na održavanje novih postupaka; poziva Zajedničko poduzeće da s tijelom nadležnim za davanje razrješnice razmijeni informacije o poduzetim mjerama i o postignutom napretku u tom pogledu;

Unutarnja kontrola

12.  prima na znanje činjenicu da su u odjelu za unutarnju reviziju potrebna poboljšanja pri obradi dokumenata te osobito preporučuje elektronički sustav;

13.  potvrđuje činjenicu da na temelju godišnje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća da je odjel za unutarnju reviziju izvršio svoj odobreni program rada obuhvaćajući zakonitost i pravilnost administrativnih transakcija te operativnih transakcija izvršenih u suradnji s nacionalnim tijelima za financiranje te da su upravni odbor i izvršni direktor obaviješteni o rezultatima; nadalje, napominje da su istaknute mogućnosti za daljnje poboljšanje; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama za rješavanje tog pitanja;

14.  prima na znanje činjenicu da program rada Revizorskog suda za 2016. uključuje tematsko izvješće o reviziji uspješnosti zajedničkih poduzeća.

Pravna napomena