Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2202(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0113/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0113/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.59
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0195

Elfogadott szövegek
PDF 342kWORD 89k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2016),

1.  elhalasztja az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 25. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 26. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2015/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2016),

1.  elhalasztja az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 25. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 26. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2016),

A.  mivel az ENIAC közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007. december 20-án hozták létre 10 éves időtartamra, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő fejlesztése érdekében kutatási ütemtervet dolgozzon ki és hajtson végre;

B.  mivel a közös vállalkozás 2010 júliusában pénzügyi autonómiát kapott,

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Unió, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság, továbbá az Európai Nanoelektronikai Tevékenységeket Összefogó Egyesület (a továbbiakban: AENEAS);

D.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá;

E.  mivel az AENEAS legfeljebb 30 000 000 euróval járul hozzá a közös vállalkozás működési költségeihez, továbbá a tagállamok természetbeni hozzájárulásokat nyújtanak a működési költségekhez és az uniós hozzájárulás legalább 1,8-szeresét kitevő pénzügyi hozzájárulást biztosítanak;

F.  mivel a közös vállalkozás és az ARTEMIS közös vállalkozás (a továbbiakban: ARTEMIS) egyesítésével létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (a továbbiakban: ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  elismeri, hogy a közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. június 26-i pénzügyi helyzetet, az ekkor véget ért időszak gazdasági eseményeinek eredményét és a pénzforgalmat;

2.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a Számvevőszék jelentése) már a negyedik egymást követő évben korlátozó záradékot adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságokkal aláírt adminisztratív megállapodások a projektekkel kapcsolatos költségigénylések ellenőrzése tekintetében nem írnak elő gyakorlati intézkedéseket az utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan;

3.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás nem vizsgálta a nemzeti finanszírozó hatóságoktól kapott ellenőrzési jelentések minőségét a befejezett projektek költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy három nemzeti finanszírozó hatóság ellenőrzési stratégiájának vizsgálatát követően nem lehetett megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzések hatékonyan működnek-e, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságok eltérő módszertanokat alkalmaznak, amelyek nem teszik lehetővé a közös vállalkozás számára sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámítását; megállapítja továbbá, hogy az ECSEL KTK megerősítette, hogy a nemzeti garanciarendszerek átfogó értékelése alapján ezek a rendszerek megfelelő védelmet nyújtanak a közös vállalkozás tagjainak pénzügyi érdekei számára;

4.  felszólítja az ECSEL KTK-t, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott eljárások értékelését követően kérje fel a nemzeti finanszírozó hatóságokat annak bizonyítására, hogy a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát;

5.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye tartalmaz egy korlátozó záradékot, amely azon alapul, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által végzett utólagos ellenőrzéseket követően nem áll rendelkezésre sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámításához szükséges információ; felkéri a Számvevőszéket, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a nemzeti ellenőrző szervektől vagy az illetékes nemzeti hivataloktól szerezze be azokat a további és szükséges dokumentumokat és információkat, amelyek megszerzésére a közös vállalkozás nem rendelkezik hatáskörrel; felkéri továbbá a Számvevőszéket, hogy e kiegészítő dokumentumokat és információkat használja fel alternatív megoldásként véleménye megindokolására, valamint hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e kiegészítő elemek értékeléséről;

6.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 2 356 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 76 500 250 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott;

7.  megjegyzi, hogy a 2014-re vonatkozó eredeti költségvetés csak a működési költségekre vonatkozóan tartalmazott 2 300 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot, és hogy a költségvetés az operatív tevékenységekre vonatkozóan nem tartalmazott kötelezettségvállalási előirányzatot; megállapítja továbbá, hogy az igazgatási célú kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 43% volt; megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint ennek oka a közös vállalkozás és az Artemis egyesítése volt és az a tény, hogy a költségvetést az egész évre vonatkozóan fogadták el;

8.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az egyesítés idejére a pályázati felhívások teljes tervezett összegét lekötötték;

9.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás szerint a nemzeti biztosítási eljárásokat a közös vállalkozás által biztosított támogatás 54,2%-át kapó országok esetében megvizsgálták; támogatja a közös vállalkozás azon kezdeményezését, hogy e hatókört tovább növelje; kéri az ECSEL KTK-t, hogy folytassa az értékelést annak érdekében, hogy az az összes támogatás 100%-ára kiterjedjen, továbbá tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 2014-es pénzügyi évben elért haladásról;

10.  sajnálja, hogy nem áll rendelkezésre információ a természetbeni és pénzbeli hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jövőbeli jelentésekbe foglaljon konkrét rendelkezéseket az értékelési eljárásra, illetve a természetbeni és pénzbeli hozzájárulások szintjére vonatkozóan;

Belső ellenőrzés

11.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás beszámolója szerint a belső ellenőrzési szolgálat a 2014-es pénzügyi évben nem készített új jelentéseket, a közös vállalkozás igazgatása a korábbi jelentésekben foglalt valamennyi ajánlás alapján intézkedéseket tett, azokat dokumentálta és továbbította a jelentéstételi rendszerbe, valamint hogy ezen intézkedések az új eljárások fenntartására összpontosítottak; kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a meghozott intézkedésekről és az e tekintetben elért haladásról;

Belső kontroll

12.  megállapítja, hogy a belső ellenőrzési részleg a dokumentumok kezelésének javítását kérte és különösen ajánlotta egy elektronikus rendszer bevezetését;

13.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás beszámolója szerint a belső ellenőrzési részleg végrehajtotta az igazgatási műveletek, illetve a nemzeti finanszírozó hatóságokkal együttműködésben végrehajtott operatív műveletek jogszerűségére és szabályszerűségére kiterjedő, jóváhagyott munkaprogramját, és az eredményekről jelentést tesz az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak; megállapítja emellett, hogy rámutattak a további fejlődési lehetőségekre; kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kérdés kezelése érdekében tett lépésekről;

14.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés a közös vállalkozások teljesítményének ellenőrzéséről.

Jogi nyilatkozat