Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2201(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0083/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0083/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.60
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0196

Elfogadott szövegek
PDF 359kWORD 97k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
P8_TA(2016)0196A8-0083/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 1.cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2016),

1.  mentesítést ad a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 51. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 53. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 108. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2015/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 1.cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2016),

1.  jóváhagyja az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 51. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 53. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 108. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2016),

A.  mivel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: „FCHˮ) 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK tanácsi rendelet(1) a köz- és magánszféra közötti partnerségként a 2017. december 31-ével záródó időszakra, hogy a piaci alkalmazások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket;

B.  mivel az 521/2008/EK rendeletet az 559/2014/EU tanácsi rendelet(2) módosította;

C.  mivel az 559/2014/EU rendelet 2014 májusában létrehozta második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozást (a továbbiakban: „FCH2ˮ), amely jogutódként az FCH helyébe lép a 2024. december 31-ig tartó időszakra;

D.  mivel az FCH tagjai a Bizottság által képviselt Unió, az Európai Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: „FCH ipari csoport”) és az N.ERGHY Kutatási Csoport (a továbbiakban: „N.ERGHY”);

E.  az FCH2 tagjai a Bizottság által képviselt Unió, a New Energy World Industry Grouping ipari csoport (a továbbiakban: „NEW-IG ipari csoport”) és a New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (a továbbiakban: „kutatási csoport”);

F.  mivel az Unió az előírások szerint a teljes időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram és a Horizont 2020 költségvetéséből – legfeljebb 470 000 000 euróval járul hozzá az FCH-hoz, illetve 665 000 000 euróval az FCH2-höz, amiből a működési költségekhez rendelt arány nem haladhatja meg a 20 000 000, illetve 38 000 000 eurót;

G.  mivel az FCH esetében az FCH ipari csoport és az N.ERGHY közös hozzájárulása az FCH működési költségeinek 50 %-a; az N.ERGHY saját hozzájárulása pedig a működési költségek tizenketted része, és az FCH ipari csoportnak, és az N.ERGHY -nak legalább az uniós támogatással egyenértékű természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív költségekhez;

H.  mivel az FCH2 esetében a NEW-IG ipari csoport és a kutatási csoport közös hozzájárulása a működési költségek 43 %-át, illetve 7 %-át teszi ki, és mindkettőnek legalább 285 000 000 EUR összegű természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív költségekhez;

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék 2014. évi jelentése (a továbbiakban: „a Számvevőszék jelentése”) túl sok általános észrevételen alapul gyakorlati, konkrét észrevételek helyett; ezért kéri, hogy végezzenek el egy olyan ellenőrzést, amely jobban összpontosít az éves pénzügyi teljesítményre, a többéves projektek végrehajtásának állapotára – beleértve az adott és az azt megelőző évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásának egyértelmű bemutatását – valamint az eredményekre és a végrehajtásra;

2.  megállapítja, hogy az intézmények és a szervek kötelesek minden évben jelentést készíteni a költségvetési és pénzgazdálkodásról, valamint hogy az FCH és az FCH2 által e jelentésben nyújtott tájékoztatás összehangolatlan és gyakran hiányos; megjegyzi, hogy a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia e jelentés jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés az FCH és az FCH2 teljesítményének ellenőrzéséről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az FCH 2014-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

5.  rámutat az FCH és az FCH2 közös vállalkozások által elvégzett utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatos információk hiányára; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jövőben a jelentésekbe foglaljon információkat az elvégzett utólagos ellenőrzésekről, az érintett teljes összegekről és a megállapításokról;

6.  elismeri a 2014. évi éves tevékenységi jelentéséből, hogy az FCH2 22 új ellenőrzés elindításával folytatta az utólagos ellenőrzéseket; üdvözli a pozitív eredményeket, amelyek szerint 2 % alatti a fennmaradó hibaarány;

7.  megjegyzi, hogy az FCH hetedik keretprogramból finanszírozott programjai még folyamatban vannak; nyugtázza, hogy ezek az előirányzatok 2016 végéig rendelkezésre állnak az FCH pénzügyi szabályzata miatt, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb három évig a költségvetésből való törlésüket követően a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat újból beillesszék az FCH költségvetésébe; ösztönzi az FCH-t, hogy költségvetés-tervezését gondosan, a párhuzamos eljárásokat megfelelően figyelembe véve végezze;

8.  megállapítja, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint az FCH 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 112 064 990 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 95 952 176 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott,

9.  hangsúlyozza, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint év végéig a költségvetés végrehajtása az összes finanszírozási forrás tekintetében elérte a 98,48 %-ot a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében, illetve a 74,52 %-ot a kifizetések végrehajtása tekintetében; úgy véli, hogy a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatos információk egyértelmű elválasztása hiányában e mutatók nem biztosítják a teljesítmény valódi értékelését; felhívja a Számvevőszéket, hogy az elkövetkezendő jelentésekben külön-külön adjon tájékoztatást a hetedik keretprogram, illetve a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról;

10.  megjegyzi, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint a hetedik keretprogram költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 98,13 %-os (256 893 749,15 euróból 252 106 348,47 EUR), a kifizetések tekintetében pedig 65,84 %-os (68 309 937,03 EUR-ból 44 981 766,61 EUR); megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 100 %-os (96 154 619,50 EUR-ból 96 154 619,50 EUR), a kifizetések tekintetében pedig 0 %-os;

11.  sajnálatosnak tartja, hogy nem áll rendelkezésre információ a természetbeni és készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jelentésekben a jövőben külön-külön foglalkozzon az értékelési eljárással, illetve a hetedik keretprogramnak és a Horizont 2020-nak nyújtott természetbeni és készpénz-hozzájárulásokkal;

12.  üdvözli az FCH éves értékelését a természetbeni hozzájárulások szintjéről, valamint a tagok hetedik keretprogramhoz kapcsoló feladatainak végrehajtásáról;

Pályázati felhívások

13.  üdvözli, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint az aláírt támogatási megállapodásokban 61 költségigénylést validáltak 2014-ben, amelyek összesen 551 kedvezményezettet érintenek a hetedik keretprogramhoz kapcsolódóan; hangsúlyozza, hogy 2014. januártól decemberig 71 projekt esetében zárult le jelentéstételi időszak;

14.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az FCH hetedik keretprogram szerinti programja a 2008 és 2013 között lebonyolított hét éves pályázati felhívás eredményeként 155 támogatási megállapodást tartalmazott; megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a Horizont 2020 program keretében kötött első támogatási megállapodásokat 2015-ben kellett aláírni;

15.  üdvözli, hogy az FCH erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egyértelmű becslések álljanak rendelkezésre az üzemanyagcellás autóbuszok iránti európai keresletről;

16.  rámutat, hogy 2014 májusában az FCH2 átvette az FCH tevékenységét; megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő egyértelmű információ az FCH-projektek végrehajtásának állapotáról (kifizetések szintje, az elkövetkezendő évekre vonatkozó kifizetési tervek);

Jogi keret

17.  megállapítja, hogy az FCH2 pénzügyi szabályzatát 2014. június 30-án fogadták el a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-minta alapján, az 559/2014/EU rendelet követelményeinek figyelembevételével;

Belső kontrollrendszerek

18.  tudomásul veszi a kutatási eredményeik felhasználására és terjesztésére vonatkozó korlátozott hatókörű áttekintésről szóló jelentéstervezetét, amelyet az FCH2 belső ellenőrzési szolgálata készített, és amely új iránymutatásokat és mintákat határoz meg a külső értékelőkkel tartott félidei áttekintő találkozók számára;

Nyomon követés és jelentéstétel

19.  üdvözli, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az FCH2 2011 óta évente közzétette a programok áttekintéséről szóló jelentését, amelynek célja az FCH2 által finanszírozott projektportfólió eredményeinek felmérése a stratégiai célkitűzések tükrében;

20.  üdvözli, hogy az FCH2 közzétette az FCH tevékenységeinek társadalmi-gazdasági hatásairól szóló jelentést;

21.  üdvözli, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint az FCH2-re való átállás miatt a 2014. évre vonatkozó fő célkitűzések új dinamikát adtak a vizuális identitásnak, és sor került a honlap fejlesztésére, valamint javult az ismertség és a láthatóság.

(1) A Tanács 521/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 153., 2008.6.12., 1. o.).
(2) A Tanács 559/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.).

Jogi nyilatkozat