Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2196(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0097/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0097/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.62
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0198

Elfogadott szövegek
PDF 369kWORD 113k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás
P8_TA(2016)0198A8-0097/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0097/2016),

1.  elhalasztja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 33. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 34. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0097/2016),

1.  elhalasztja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 33. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 34. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0097/2016),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást („közös vállalkozás”) 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.  mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) kijelenti, hogy a közös vállalkozás 2014-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  megállapítja, hogy az intézmények és a szervek kötelesek minden évben jelentést készíteni a költségvetési és pénzgazdálkodásról, valamint hogy a közös vállalkozás által e jelentésben nyújtott tájékoztatás összehangolatlan és gyakran hiányos volt; megjegyzi, hogy a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a jelentések jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés hangsúlyozta, hogy a 2010. július 7-én elfogadott tanácsi következtetések(1) 2008-as értéken számolva 6 600 000 000 eurót hagytak jóvá a közös vállalkozásnak a projekt ITER kiépítési szakaszára vonatkozó hozzájárulására; megjegyzi, hogy ez az összeg, amely megduplázta a projekt e szakaszára a költségvetésben eredetileg elkülönített költséget, nem tartalmazza a Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 000 000 eurót; tudomásul veszi, hogy az ITER-szervezet tartalékalapot hozott létre azzal a céllal, hogy világosabb mechanizmust biztosítson, amely kárpótolja a nemzeti ügynökségeket a tervezés változásaiért, és arra ösztönzi a belső szervezetet, hogy olyan megoldásokat fogadjon el, amelyek minimalizálják a költségeket az ITER 2013-as vezetői értékelésében(2) azonosított gyengeségek orvoslása érdekében; úgy véli, hogy a projekt jelentős növekedése veszélyeztetheti az uniós költségvetésből finanszírozott egyéb programokat, és ellentmondhat a „pénzért értéket” elvnek;

4.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a közös vállalkozás tevékenységeinek összetett jellege miatt a közös vállalkozás által a projekt ITER kiépítési szakaszára nyújtott hozzájárulást illetően jelentős a költségnövekedés kockázata; megállapítja, hogy e kockázatok főként a projekt által megvalósítandó fizikai eredmények változásaiból és az irreálisnak nyilvánított jelenlegi ütemezés késedelmeiből adódnak, valamint hogy az új ITER-szervezet cselekvési terve (az új ITER cselekvési terv) – beleértve a hatókört, ütemezést és költségeket – 2015 júniusra tervezett, ITER-szervezet tanácsa („ITER-tanács”) általi elindítását 2015 novemberéig elhalasztották, most pedig 2016 közepére ütemezték be; megjegyzi továbbá, hogy a projekt kiépítési szakaszának késedelmét a közös vállalkozás a számvevőszéki ellenőrzés időpontjában legalább 43 hónaposra becsülte; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás már szigorú politikát követ a fentiek tekintetében, és nem folytat beszerzési ügyleteket mindaddig, amíg a szerződések követelményeit nem ítéli kellően állandónak; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás minden rendszer esetében felülvizsgálta a közbeszerzési ütemtervet annak biztosítása érdekében, hogy a tevékenységek időtartama megfelelő és a tervezett munka elvégezhető legyen a szervezeten belül rendelkezésre álló erőforrásokkal(3);

5.  megállapítja, hogy 2014 novemberében a közös vállalkozás (2008-as értéken számolva) 428 000 000 euróra becsülte a projekt kiépítési szakaszának végéig várható hiányt („negatív kockázat”); tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás jelenleg a költségmegtakarítási intézkedéseken keresztül egy pontosabb és aktuálisabb becslésen dolgozik, és hogy a költségellenőrzés továbbra is elsőbbséget élvez az átfogó projektirányítás szintjén az ITER-szervezet új főigazgatójának vezetése alatt; rámutat, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2016. február 22-én tartott ülésén a Bizottság nyilvánosan kijelentette, hogy „elutasítja” az ITER-szervezet új főigazgatója által készített, cselekvési tervre irányuló javaslatot; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás központi rendszert vezetett be a költségadatok kezelésére annak érdekében, hogy fenntartsa a költségvetés alakulásának szoros ellenőrzését és rendszeresen figyelemmel kísérje a költségeltéréseket(4);

6.  sürgeti az ITER-szervezet új főigazgatóját, hogy nyilvánosan mutassa be új cselekvési tervét; elvárja, hogy az új ITER cselekvési terv semmiképpen se okozzon további késedelmet vagy többletköltségeket az ITER-projekt számára;

7.  felkéri a közös vállalkozást, hogy aktívan vegyen részt az új ITER cselekvési tervben, beleértve a projekt ütemtervét és hatókörét is; elvárja, hogy az új ITER cselekvési terv foglaljon magában a Számvevőszék által tett megállapítások kezelésére alkalmas további intézkedéseket;

8.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozásnál még folyamatban van egy olyan központi és egységes rendszer kifejlesztése, amely egyesíti az összes operatív adatot és biztosítja a becslések, költségek és eltérések módszeres nyomon követését és kontrollját; kiemeli egy ilyen rendszer működésének fontosságát; megjegyzi ráadásul, hogy a közös vállalkozás nem frissítette az arra vonatkozó értékelést, hogy a közös vállalkozás a kiépítési szakasz befejezésén túl mivel járult hozzá az ITER-projekthez; elismeri, hogy teljesen működőképes rendszer áll a közös vállalkozás rendelkezésére a költségeknek a beszerzési megállapodás, valamint a rendszer szintje tekintetében történő ellenőrzésére és nyomon követésére, noha az ellenőrzés időpontjában nem állt még rendelkezésre a 6. szintre (szerződések) vonatkozó összes adat; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás egyes projektcsoportokon belüli projektekre vonatkozóan végzett költségbecslést, nem pedig központilag, egységes módon; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás évek óta több, egy központi „integrált jelentéstételi rendszerbe” integrált adatkezelési eszközt alkalmaz működési és pénzügyi adatai megőrzésére, illetve kezelésére, és folyamatban van a költségadatok és az eltérések kezelésére szolgáló rendszerei továbbfejlesztése;

9.  megerősíti, hogy az ITER-projekt előtt álló jelenlegi kihívások nyomán az ITER-szervezet új főigazgatója olyan cselekvési tervet mutatott be az ITER-tanácsnak, amely célzott intézkedéseket szegez szembe a projekt fejlesztését jelenleg gátló főbb tényezőkkel; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozást illetően az új megbízott igazgató a közös vállalkozásra vonatkozó, az ITER-szervezet cselekvési tervét nagyban támogató cselekvési tervet készített; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás megbízott igazgatója 2015 márciusában bemutatta a cselekvési tervet a közös vállalkozás igazgatótanácsának, amely teljes mértékben támogatta, valamint hogy a közös vállalkozás cselekvési terve több szempontból kiegészíti az ITER-szervezet cselekvési tervét és további fejlesztéseket határoz meg a közös vállalkozás saját működése tekintetében; megállapítja, hogy az ellenőrzés idején még folyamatban volt a két cselekvési terv végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedések meghatározása; megjegyzi továbbá, hogy 2015 márciusa óta az ITER-szervezet és a közös vállalkozás végrehajtja és szorosan nyomon követi e cselekvési terveket, és azok várhatóan előrelépéseket fognak eredményezni;

10.  megjegyzi, hogy az ITER-tanács munkatervet is elfogadott az ITER-szervezet részére a 2016. és 2017. évre, az ezekben az évben elérendő mérföldkövekkel; felszólítja a közös vállalkozást, hogy számoljon be részletesen e mérföldkövekről a mentesítésért felelős hatóságnak;

11.  megállapítja, hogy a végrehajtható végleges 2014-es költségvetés 1 168 800 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 576 600 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a kifizetési előirányzatoké pedig 88,5% volt; megjegyzi azonban, hogy az eredeti 2014-es költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatokhoz viszonyítva a felhasználási arány csak 73 % volt;

12.  megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokból 23%-ot közvetlen egyedi kötelezettségvállalás alapján, míg a fennmaradó 77%-ot globális kötelezettségvállalások alapján használták fel; megállapítja, hogy az egyedi kötelezettségvállalás alapján történő végrehajtás kis arányára az ITER-projekt általános csúszása és az ITER-szervezettől érkező számos módosításkérés ad magyarázatot;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  megállapítja, hogy jelentős előrehaladást értek el, és az igazgatótanács és alárendelt szervei tagjai többségének önéletrajzait közzétették a közös vállalkozás honlapján; ezenkívül megjegyzi, hogy az igazgatótanács eljárási szabályzatával összhangban azok a tagok, akik nem tették közzé önéletrajzukat, nem érhetik el a közös vállalkozás dokumentumkezelő rendszerét, amely az igazgatótanács dokumentumait tartalmazza(5);

A székhelyről szóló megállapodás

14.  tudomásul veszi a közös vállalkozás tájékoztatását, hogy örömmel fogadták a Spanyol Királyság ajánlatát, amely új, egy spanyol intézménnyel közös épületet ajánlott fel; megállapítja azonban, hogy nem jutottak megállapodásra, mivel egy független építészmérnök által végzett elemzés szerint a rendelkezésre álló tér nem megfelelő(6); sürgeti a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a meglévő befogadó épületre vonatkozó új szerződésről szóló legutóbbi tárgyalások eredményeiről;

Munkakörülmények

15.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás még nem fogadta el a személyzeti szabályzat végrehajtására vonatkozó valamennyi szabályt; aggódva állapítja meg, hogy a személyzeti szabályzata kidolgozás alatt álló végrehajtási szabályainak hivatalos elfogadásáig fennálló joghézag elkerülése érdekében a közös vállalkozás két átmeneti intézkedésre hagyatkozott; megjegyzi azonban, hogy e tekintetben előrehaladást értek el; felhívja a közös vállalkozást e helyzet sürgős orvoslására; kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért haladásról és a végrehajtás állásáról(7);

Belső kontrollrendszerek

16.  megjegyzi, hogy 2014-ben a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege (IAC) felülvizsgálta a szerződések végrehajtásának nyomon követését, és olyan lényeges kockázati tényezőkre mutatott rá, mint egyes ITER-tevékenységek hevenyészettsége, a projektmódosítási kérelmek nagy száma, az irreális projektütemterv és a tevékenységek végrehajtását jellemző késedelmek; megállapítja, hogy a közös vállalkozás számára nehéz eredményesen csökkenteni ezeket a kockázatokat, mivel ezek az ITER-szervezetnek tulajdoníthatóak; megjegyzi továbbá, hogy a felülvizsgálat azt is megállapította, hogy erősebb kontrollmechanizmusok szükségesek, valamint folyamatmódosítások is, különösen az irányítás- és változáskontrollnak, a szerződések pénzügyi kezelésének és a szabálytalanságok kezelésének terén;

17.  a Számvevőszék jelentéséből aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás belső kockázatkezelési rendszere tíz új kockázatot azonosított 2014-ben; megjegyzi, hogy a hat nagyon nagy kockázat kezelését célzó, 2014 októberében azonosított 32 intézkedés közül 13 intézkedést végrehajtottak, kilenc intézkedés folyamatban volt, egy intézkedést elavulás miatt töröltek, kilenc intézkedés pedig még nem kezdődött el;

18.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) korlátozott mértékű felülvizsgálatot végzett a szerződések kezelésére nézve, és kifejtette, hogy az eddig elsősorban beszerzésorientált szervezetként működő közös vállalkozás olyan szervezetté válik, amely főként szerződéseket kezel; megállapítja, hogy a felülvizsgálat megállapította, hogy a közös vállalkozás jól halad a szerződések végrehajtásával kapcsolatos kockázatokat kezelő, az egész szervezetre kiterjedő kontrollok létrehozásával; megjegyzi azonban, hogy arra is rámutatott, hogy egyes területeken az alkalmazott kontrollmechanizmusok még nem elég érettek, különösen a szerződésmódosítások és a rendkívüli események kezelése terén;

Operatív közbeszerzési szerződések és támogatások

19.  megállapítja a Számvevőszék jelentéséből, hogy a tárgyalásos eljárások a 2014-ben indított 67 operatív közbeszerzési eljárás 58%-át tették ki, és hogy még van hová fejlődni a közbeszerzési eljárások terén;

20.  aggodalmának ad hangot a Számvevőszék azon megállapításai miatt, hogy az eljárás indításakor egy kivétellel a közös vállalkozás egy kivétellel elmulasztotta megadni, hogy a 6 600 000 000 euróban maximalizált költségvetésből mekkora összeget juttat az egyes szerződésekre, és nem adta meg ezeknek a tevékenységeknek az előzetes becsült összköltségét sem; emlékezteti a közös vállalkozást arra, hogy ez az információ elengedhetetlen annak kiszámításához, hogy a maximalizált költségvetéshez képest mekkorák a költségeltérések; megjegyzi továbbá, hogy egy esetben az odaítélt szerződés értéke 29%-kal felfelé eltért az eredeti költségtervtől, és ezt az eltérést nem jelezték az értékelő bizottság jelentésében; sürgeti a közös vállalkozást, hogy legyen átlátható és szigorúan tartsa tiszteletben a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét;

21.  aggódva jegyzi meg, hogy a számvevőszéki jelentés rámutat, hogy hiányosságok jellemezték a pénzügyi ajánlatok értékelő bizottság általi értékelését; megállapítja, hogy egy esetben az értékelés sem a 32 000 000 EUR összegű szerződéses opciókat, sem a további felmerülő költségeket nem vette figyelembe; megjegyzi, hogy egy másik esetben az ajánlatokat nem vetették össze sem a maximalizált költségvetésből elkülönített értékkel, sem a költségalaptervvel; rámutat, hogy a bíráló bizottság jelentései egyik vizsgált eljárás esetében sem adták meg ezeknek a szerződéseknek az előzetes becsült összköltségét;

22.  megjegyzi, hogy egyes közbeszerzési eljárások teljesítményét késedelmek csorbították, és egy közbeszerzési eljárásban a közös vállalkozásnak be kellett iktatnia egy előre nem látható és a költségvetésben elő nem irányzott tevékenységet a 2014-es munkaprogramjába, ami egy további 2880 eurós szerződést eredményezett; megállapítja, hogy egy közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság értékelő jelentésében a műszaki odaítélési kritériumokról adott értékelés túl általános volt, és a feljegyzett észrevételek nem voltak elég részletesek a megítélt pontszám indokolásához; megjegyzi továbbá, hogy három közbeszerzési eljárás esetében a közös vállalkozás ugyan közzétette a megfelelő szerződési hirdetményeket és számos, a közbeszerzést előkészítő tevékenységet végzett, nem tett közzé a Bizottság közbeszerzési vademecuma által ajánlott, az átláthatóságot és a versenyt erősítő előzetes tájékoztató hirdetményt a szerződésről;

Az operatív közbeszerzési szerződések és támogatások átfogó kontrollja és monitoringja

23.  tudomásul veszi, hogy a pénzügyi folyamatokra, a támogatások kezelésére és a szakértői szerződésekre vonatkozó belső ellenőrzések alapján a közös vállalkozás által elfogadott cselekvési tervek végrehajtása 2015. márciusig maradéktalanul vagy a legtöbb tekintetben megtörtént; megjegyzi továbbá, hogy az elvégzett belső ellenőrzések alapján a közös vállalkozás által elfogadott cselekvési terveket illetően a még folyamatban lévő 46 ajánlásból 29-nek a végrehajtási határideje már lejárt;

24.  megállapítja, hogy a támogatások utólagos ellenőrzései még nem fejeződtek be a számvevőszéki ellenőrzés időpontjában;

Jogi keret

25.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy a közös vállalkozás még nem módosította a pénzügyi szabályzatát annak érdekében, hogy összhangba hozza az új költségvetési rendelet(8) és az annak 208. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendelet(9) által eszközölt változásokkal; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás intézkedéseket tett és párbeszédet kezdett a Bizottsággal a kérdés megoldása érdekében(10); kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és iparpolitika

26.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás hatékonynak tartja a jelenlegi intézkedéseket a kockázatok csökkentésére és a verseny növelésére; megjegyzi, hogy ami az iparpolitikát illeti, a közös vállalkozás 2014 végére a 32 tervezett intézkedés közül 24-et végrehajtott(11);

27.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás intézkedéseket tett a fúzió témakörén kívül létrehozott szellemi tulajdon hasznosítására vonatkozó kizárólagos jogok tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozásnak kellene meghatározásokat és módszertanokat kidolgoznia a fúzió alkalmazásainak azonosítására; emlékeztet e kérdés kiemelt jelentőségére; kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról(12);

(1) Az ITER helyzetéről szóló 2010. július 7-i tanácsi következtetések (hiv.: 11902/10).
(2) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(3) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(4) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(5) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(6) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(7) Az ITER éves tevékenységi jelentése – 104. o. és A 2013. évi mentesítés nyomon követése
(8) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(9) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(10) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(11) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.
(12) A 2013. évi mentesítés nyomon követése.

Jogi nyilatkozat