Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2197(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0089/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0089/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.63
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0199

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 99k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. februári 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0089/2016),

1.  mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 70. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 72. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. februári 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0089/2016),

1.  jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 422., 2015.12.17., 70. o.
(2) HL C 422., 2015.12.17., 72. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0089/2016),

A.  mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az európai légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.  mivel 2014 júniusában a SESAR 2 közös vállalkozás a SESAR közös vállalkozás helyébe lépett a 721/2014/EU tanácsi rendelet elfogadásának megfelelően, amely 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás élettartamát;

C.  mivel a SESAR-projektek az Eurocontrol által irányított „meghatározási szakaszból” (2004–2007), a 2008–2013-as programozási időszak által finanszírozott és a közös vállalkozás által irányított első „fejlesztési szakaszból” (2008–2016), valamint a „fejlesztési szakasszal” párhuzamosan zajló „kiépítési szakaszból” (2014–2020) állnak; mivel a kiépítési szakaszban kerül sor az új légiforgalom-irányítási infrastruktúra nagyszabású kiépítésére és alkalmazására, és ezt a szakaszt a tervek szerint a gazdasági szereplők és más érintettek fogják irányítani;

D.  mivel a közös vállalkozás 2007-ben kezdte meg önálló működését;

E.  mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Uniós és az Eurocontrol;

F.  mivel a SESAR-program 2008–2016 közötti fejlesztési szakaszának költségvetése 2 100 000 000 EUR, amelyet egyenlő részben biztosít az Unió, az Eurocontrol, valamint a résztvevő magán- és állami partnerek,

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése gyakorlati, konkrét észrevételek helyett túl sok általános észrevételen alapul ; ezért kéri, hogy végezzenek el egy olyan ellenőrzést, amely jobban összpontosít az éves pénzügyi teljesítményre, a többéves projektek végrehajtásának állapotára (beleértve az adott és az azt megelőző évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásának egyértelmű bemutatását), valamint az eredményekre és azok végrehajtására;

2.  megállapítja, hogy az intézmények és a szervek kötelesek minden évben jelentést készíteni a költségvetési és pénzgazdálkodásról, valamint hogy a közös vállalkozás által e jelentésben nyújtott tájékoztatás összehangolatlan és gyakran hiányos volt; a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a jelentések jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés a közös vállalkozások teljesítményének ellenőrzéséről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 13 119 600 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 121 942 600 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt(1);

5.  megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,4% volt (2013: 99,6%); megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 79,8 % volt (2013: 94,4 %)(2);

6.  tudomásul veszi, hogy a 15 éves tagi kifizetési kérelem közül háromnak a kifizetése 2014 végéről 2015 elejére került halasztásra; felhívja a közös vállalkozást és tagjait, hogy a kifizetési kérelmeket megfelelő időben nyújtsák be és kerüljék el a halasztásokat, valamint biztosítsák pénzügyi forrásaik mindenkori hatékony és eredményes kezelését;

7.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2014 és 2020 közötti időszakra szóló pénzügyi szabályzatát 2015. június 25-én fogadta el az igazgatótanács egy 2015. június 4-én elfogadott bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően, amely lehetővé teszi a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől(3) való eltérését;

8.  megjegyzi, hogy 2014. december 31-én a közös vállalkozás fejlesztési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva; üdvözli, hogy a többoldalú keretmegállapodás (MFA) negyedik módosításának hatálya alá tartozó 369 SESAR-projektből 348 (94%) végrehajtás alatt állt vagy befejeződött(4);

9.  figyelembe veszi, hogy az MFA negyedik módosítása keretében az Unió és az Eurocontrol által (2014 januárja óta) a többi 15 tagnak fizetendő társfinanszírozási hozzájárulások 100%-át (556 millió EUR-t) lekötötték; megjegyzi továbbá, hogy 2014. december 31-ig 66%-ot (369 millió EUR-t) kifizettek, míg a maradék 34% (187 millió EUR) kifizetésére várhatóan 2017. december 31-ig sor kerül(5);

10.  rámutat a SESAR és a SESAR 2 által elvégzett utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatos információk hiányára; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jövőbeni jelentésekben adjon tájékoztatást az utólagos ellenőrzések számáról, az érintett teljes összegekről és az észrevételekről;

11.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 99,44%-os (13 046 425 euróból 13 119 600 EUR), a kifizetések tekintetében pedig 79,82 %-os (121 942 760 euróból 97 328 996 EUR)(6) megjegyzi továbbá, hogy a Horizont 2020 számára elkülönített kifizetési előirányzatokra vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre; úgy véli, hogy a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatos információk egyértelmű elválasztása hiányában e mutatók (előirányzatok és kötelezettségvállalások) nem biztosítják a teljesítmény valódi értékelését; felszólítja a közös vállalkozást, hogy a mentesítésért felelős hatóság számára adja meg a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó fenti információkat, és a jövőbeni éves jelentésekben válassza ketté a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról szóló információkat;

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás hetedik keretprogramból finanszírozott programjai még folyamatban vannak; nyugtázza, hogy ezek az előirányzatok 2016-ig rendelkezésre állnak a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata miatt, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb három évig a költségvetésből való törlésüket követően a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat újból beillesszék a közös vállalkozás költségvetésébe; ösztönzi a közös vállalkozást, hogy költségvetés-tervezését gondosan, a párhuzamos eljárásokat megfelelően figyelembe véve végezze;

13.  sajnálja, hogy kevés információ áll rendelkezésre a természetbeni/készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a soron következő jelentésekben foglalkozzon az értékelési eljárással és a hetedik keretprogramnak és a Horizont 2020-nak nyújtott természetbeni és készpénztámogatásokkal, melyeket külön-külön mutasson be;

Pályázati felhívások

14.  üdvözli, hogy 2014-ben az egyik legfontosabb eredmény az általános célú légi közlekedéssel és a forgószárnyas repülőgépekkel zajló műveletekkel foglalkozó új projekt elindítása volt(7);

15.  rámutat, hogy 2014 júniusában a SESAR 2 közös vállalkozás átvette a SESAR közös vállalkozás tevékenységét; megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő egyértelmű információ a SESAR-projektek végrehajtásának állapotáról (kifizetések szintje, az elkövetkezendő évekre vonatkozó kifizetési tervek);

A belső ellenőrző részleg és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata

16.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege ellenőrzéseket hajtott végre az emberi erőforrások / munkaerő-felvétel terén, valamint az eredményszemléletű számviteli rendszer munkafolyamatán belüli felhatalmazás értékeléséről, továbbá más garanciákat nyújtó és tanácsadási szolgáltatásokat végzett(8);

17.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a kockázatok értékelését követően kockázatkezelési ellenőrzést végzett; az ellenőrzés eredményeképpen három ajánlást (amelyek egyike sem kapott „kritikus” besorolást, de kettőt „nagyon fontosnak“ és egyet „ fontosnak” minősítettek) fogalmazott meg, amelyeket elfogadtak; a cselekvési terv végrehajtása folyamatban van(9);

18.  üdvözli a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozással való együttműködésről szóló szándéknyilatkozat aláírását, amelynek célja a kapcsolatok erősítése és a szinergiák fokozása.

19.  sajnálatának ad hangot, amiért a közös vállalkozás nem készített jelentést tevékenységeinek társadalmi-gazdasági hatásairól; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtsa be a fent említett jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára.

Kockázatkezelés

20.  elismeri, hogy 2014 folyamán a közös vállalkozás két nagyobb felülvizsgálatot hajtott végre a fő programkockázatok és a hozzájuk kapcsolódó enyhítési intézkedések újraértékelésére; megjegyzi, hogy a felülvizsgálat eredménye egy 33 program- és a közös vállalkozáshoz kapcsolódó kockázatot tartalmazó jegyzék, amelyek közül kilencet „kiemelt kockázatúnak” minősítettek kritikusságuk szintje miatt; úgy ítéli meg, hogy 2014-ben számos külső tényező a program jövőjében bizonytalansághoz és a szokásosnál több kockázat azonosításához vezetett (bizonytalan gazdasági előrejelzések, új többéves pénzügyi keret, valamint szervezeti változások a közös vállalkozásnál és a felelős főigazgatóságnál stb.); üdvözli, hogy a közös vállalkozás egyedi javító intézkedéseket tett vagy tesz;

A közös vállalkozás szerepe

21.  kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR-projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; megjegyzi azt is, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR-projekt kiépítési szakasza; e tekintetben üdvözli a SESAR üzemeltetésirányítói tisztségének létrehozását a SESAR által kidolgozott új működési megoldások és technológiai fejlesztések végrehajtásáról való jelentéstétel és nyomon követésük érdekében, biztosítva a hatékony kiépítést;

22.  ösztönzi a közös vállalkozást és az üzemeltetésirányítót, hogy a tagállamokkal együttműködve növeljék az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési programja keretében javasolt projektek számát és javítsák minőségüket; emlékeztet az Európai Parlamentnek a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára, amely a CEF-től az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlását részesíti előnyben;

(1) A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, I. melléklet, 2. o.
(2) A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 7. o.
(3) A zámvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 8.o..
(4) A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 7. o.
(5) A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 7. o.
(6) SESAR végleges beszámoló – 36. o.
(7) Éves tevékenységi jelentés, 33. o.
(8) A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 8. o.
(9) Éves tevékenységi jelentés, 119. o.

Jogi nyilatkozat