Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 2. února 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 Pravidla upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) ***I
 Změna Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 ***
 Změna Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 ***
 Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou *
 Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou *
 Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity
 Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity
 Žádost, aby byl Florian Philippot zbaven imunity
 Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I
 Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období
Texty
Konečné znění (97 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí