Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) ***I
 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi ***
 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie grozījumi ***
 Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu *
 Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni *
 Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti
 Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti
 Pieprasījums atcelt Florian Philippot deputāta imunitāti
 Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I
 ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana
Teksti
Galīgā redakcija (101 kb)
Juridisks paziņojums