Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I
 Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I
 Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011
 Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG 72
 Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788
 Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 x MON 89788
 Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)
 Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015
Κείμενα
Οριστική έκδοση (208 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου