Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi ja Moldova assotsieerimisleping: kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism ***I
 ELi ja Gruusia assotsieerimisleping: dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism ***I
 Marrakechi lepingu ratifitseerimine (saadud petitsioonide, eelkõige petitsiooni 924/2011 põhjal)
 Geneetiliselt muundatud sojauba FG72 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud kaubad
 Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud kaubad
 Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud kaubad
 Teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised
 Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks
Tekstid
Lõplik väljaanne (112 kb)
Õigusalane teave