Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - БрюкселОкончателна версия
 Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. ***
 Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
 Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза *
 Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I
 Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия  — EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г.
 Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г.
 Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г.
 Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис
 Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г.
 Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г.
 Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия
 Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки
 Хуманитарната ситуация в Йемен
Текстове
Окончателна версия (549 kb)
Правна информация