Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 25. februára 2016 - BruselFinálna verzia
 Poverenie pre Rakúsko podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 a pre Maltu pristúpiť k tomuto dohovoru ***
 Dohoda medzi EÚ a San Marínom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
 Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Únie *
 Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I
 Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016
 Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016
 Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko
 Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014
 Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014
 Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom
 Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch
 Humanitárna situácia v Jemene
Texty
Finálna verzia (322 kb)
Právne oznámenie