Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2287(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0141/2016

Testi mressqa :

A8-0141/2016

Dibattiti :

PV 27/04/2016 - 19
CRE 27/04/2016 - 19

Votazzjonijiet :

PV 28/04/2016 - 4.66
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0202

Testi adottati
PDF 466kWORD 125k
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - Brussell Verżjoni finali
Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015
P8_TA(2016)0202A8-0141/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (l-Artikolu 116(7) tar-Regoli ta' Proċedura) għas-snin 2014-2015 (2015/2287(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 1, 10, 11 u 16 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikoli 15 u 298 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 41 u 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali(2);

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-15 ta' Diċembru 2011 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid)(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2014 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (l-Artikolu 104(7) tar-Regoli ta' Proċedura) għas-snin 2011-2013(4),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta' Ottubru 2013 fil-Kawża C-280/11 P Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea vs Access Info Europe,

–  wara li kkunsidra l-pakkett ta' "Regolamentazzjoni Aħjar" imressaq mill-Kummissjoni f'Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi tal-President Juncker għall-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Parlament dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 fl-2013 u fl-2014,

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar l-Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-Komunità Ewropea tal-2007,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Ombudsman għall-2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 u l-Artikolu 116(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0141/2016),

A.  billi t-trasparenza sħiħa tinsab fil-qofol tal-fiduċja li ċ-ċittadni għandhom fl-istituzzjonijiet tal-UE, tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-fehim tad-drittijiet li joħorġu mis-sistema legali tal-Unjoni u għas-sensibilizzazzjoni u l-għarfien tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, inkluża l-implimentazzjoni korretta tal-proċeduri amministrattivi u leġiżlattivi;

B.  billi d-dritt għall-aċċess għad-dokumenti huwa dritt fundamentali mħares mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u mit-Trattati u implimentat mir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 sabiex, b'mod partikolari, jiġi żgurat li dan id-dritt ikun jista' jiġi eżerċitat bl-aktar mod faċli possibbli, u biex jiġu promossi prattiki amministrattivi tajbin dwar l-aċċess għad-dokumenti billi jiġi żgurat skrutinju demokratiku tal-attivitajiet tal-istituzzjonijiet u jiġi żgurat li jikkonformaw mar-regoli minquxa fit-Trattati;

Trasparenza u demokrazija

1.  Jinnota li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2011-2013 ma ngħatawx segwitu xieraq mit-tliet istituzzjonijiet; jiddispjaċih b'mod partikolari dwar il-fatt li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE ma ħatrux minn ħdan l-istrutturi ta' ġestjoni eżistenti tagħhom, Uffiċjal għat-Trasparenza li jkun responsabbli għall-konformità u għat-titjib tal-prattiki; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet biex jagħmlu dan fl-iqsar żmien possibbli;

2.  Jirrimarka li l-istituzzjonijiet tal-UE, fl-azzjonijiet u l-politiki tagħhom, għandhom ikunu bbażati fuq id-demokrazija rappreżentattiva, kif stabbilit fl-Artikolu 10(1) tat-TUE, u għandhom jiżguraw il-konformità mal-prinċipji ta' trasparenza sħiħa, ta' tqassim u tal-għoti ta' informazzjoni liċ-ċittadini b'mod preċiż u fi żmien xieraq; jenfasizza li l-Artikolu 10(3) tat-TUE jirrikonoxxi d-demokrazija parteċipattiva bħala wieħed mill-prinċipji demokratiċi ewlenin tal-UE, u b'hekk jenfasizza li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun qrib taċ-ċittadini; jenfasizza li meta l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tissarraf f'konsultazzjonijiet pubbliċi, l-istituzzjonijiet iridu jqisu r-riżultat tagħhom;

3.  Jirrimarka li t-trasparenza u l-aċċess sħiħ għad-dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet għandhom ikunu r-regola skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u li, kif diġà stabbilit mill-ġurisprudenza konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-eċċezzjonijiet għal din ir-regola għandhom ikunu interpretati b'mod korrett billi jitqies l-interess pubbliku prevalenti favur id-divulgazzjoni u l-rekwiżiti tad-demokrazija, fosthom l-involviment aktar mill-qrib taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, il-leġittimità tal-governanza, l-effiċjenza u r-responsabilità lejn iċ-ċittadini;

4.  Iqis li l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-Unjoni Ewropea għadhom qed jonqsu milli jqisu bis-sħiħ u jikkonformaw mar-regoli u l-bidliet previsti mit-Trattat ta' Lisbona u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali meta japplikaw ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, speċjalment fir-rigward tad-demokrazija parteċipattiva; jinnota u jilqa' s-sentenzi reċenti tal-Awla Manja tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Digital Rights Ireland(5) u l-kawża Schrems(6), li fit-tnejn li huma l-Qorti bbażat ruħha fuq il-Karta meta ddikjarat l-invalidità tad-Direttiva dwar iż-Żamma tad-Data(7) u tad-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza(8), rispettivament; jenfasizza li l-aċċess pubbiku għad-dokumenti u l-ġestjoni tar-reġistri tad-dokumenti jeħtieġ li jkunu bbażati fuq standards li jikkonformaw adegwatament mal-Artikoli 41 u 42 tal-Karta;

5.  Jenfasizza li l-privatezza u l-protezzjoni tad-data għandhom jiġu osservati filwaqt li tiġi żgurata t-trasparenza;

6.  Ifakkar li kwalunkwe deċizjoni li ċċaħħad l-aċċess pubbliku għad-dokumenti għandha tkun ibbażata fuq eżenzjonijiet legali definiti b'mod ċar u strett, akkumpanjati minn ġustifikazzjoni motivata u speċifika, li tippermetti liċ-ċittadini jifhmu ċ-ċaħda għall-aċċess u jagħmlu użu effettiv mir-rimedji legali disponibbli;

7.  Jinnota li, biex tinħoloq sistema politika leġittima, responsabbli u demokratika li tikkonforma mal-istat tad-dritt, iċ-ċittadini għandu jkollhom id-dritt li jkunu jafu dwar, u li jiskrutinizzaw:

   l-azzjonijiet tar-rappreżentanti tagħhom, ladarba dawn jiġu eletti jew maħtura biex jassumu kariga pubblika;
   il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet (fosthom kwalunkwe dokument iċċirkolat, individwi involuti, voti mitfugħa, eċċ.);
   il-mod kif jiġu allokati u kif jintefqu l-fondi pubbliċi u r-riżultati konsegwentement miksuba;

iqis, għaldaqstant, li jeħtieġ li jiġi ppubblikat reġistru elettroniku li fih jiġu rreġistrati l-elementi kollha msemmija hawn fuq;

8.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinnomina Kummissarju biex ikun responsabbli għat-trasparenza u għall-aċċess pubbliku għad-dokumenti; jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni biex jippreżenta, fl-istess waqt u fl-iqsar żmien possibbli, pjan ambizzjuż ta' azzjoni rigward it-trasparenza u l-aċċess pubbliku għal dokumenti, b'rikonoxximent tal-fatt li t-trasparenza hija l-pedament ta' regolamentazzjoni aħjar;

9.  Jiddispjaċih li l-aċċess għall-informazzjoni miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE għadu diffiċli għaċ-ċittadini minħabba n-nuqqas ta' approċċ komuni fost l-istituzzjonijiet immirat biex jiffaċilita l-aċċess għad-dokumenti għaċ-ċittadini u bbażat fuq it-trasparenza sħiħa,l-komunikazzjoni u d-demokrazija diretta; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE biex jiżviluppaw ulterjorment approċċ iżjed proattiv dwar it-trasparenza billi jiddivulgaw b'mod proattiv l-akbar għadd possibbli tad-dokumenti tagħhom, bl-aktar mod sempliċi, ta' użu faċli, u aċċessibbli, billi, meta dan jintalab, jittraduċu d-dokumenti tagħhom f'lingwi uffiċjali oħra tal-UE, u billi jistabbilixxu arranġamenti korretti, sempliċi u li ma jinvolvux spejjeż kbar, fosthom, permezz ta' mezzi diġitali u elettroniċi, li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità; iqis, b'mod partikolari, li l-aċċessibilità tal-informazzjoni għandha tittejjeb permezz ta' interfaċċi u sistemi ta' tiftix ta' użu faċli; jitlob l-iżvilupp ta' punt ta' aċċess komuni għall-portals tat-tliet istituzzjonijiet, li jinbena fuq il-proġett pilota għal pjattaforma online għall-pubblikazzjoni proattiva ta' dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-UE, u għall-armonizzazzjoni tal-portals ta' tiftix bejn id-dipartimenti tal-istess istituzzjoni (inklużi d-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni); jistieden ukoll lill-istituzzjonijiet ikomplu u jsaħħu l-ħidma ta' estensjoni tal-għarfien tal-leġiżlazzjoni u tal-politiki tal-UE; jemmen li, għal dak l-għan, l-Unjoni għandha tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal li joffru teknoloġiji ġodda (netwerks soċjali, applikazzjonijiet għas-smartphone, eċċ.), sabiex ikun żgurat aċċess komprensiv u faċli għall-informazzjoni;

10.  Jiddispjaċih li d-dokumenti uffiċjali sikwit ikunu kklassifikati żżejjed; itenni l-pożizzjoni tiegħu li għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari u uniformi għall-klassifikazzjoni u d-deklassifikazzjoni tad-dokumenti; jiddispjaċih li l-istituzzjonijiet jitolbu laqgħat bil-magħluq mingħajr ġustifikazzjoni xierqa; itenni l-istedina tiegħu lill-istituzzjonijiet biex jivvalutaw u jiġġustifikaw pubblikament talbiet għal laqgħat bil-magħluq skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001; iqis li t-talbiet għal laqgħat bil-magħluq fil-Parlament għandhom jiġu evalwati mill-Parlament individwalment; jemmen li awtorità ta' sorveljanza indipendenti għandha tissorvelja l-proċessi ta' klassifikazzjoni u ta' deklassifikazzjoni;

11.  Jistieden lill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE biex jadottaw proċeduri aktar rapidi, anqas ikkumplikati u aktar aċċessibbli għall-ġestjoni ta' lmenti kontra ċ-ċaħda tal-għoti ta' aċċess; iqis li approċċ aktar proattiv jgħin biex tiġi żgurata trasparenza effettiva kif ukoll biex jiġi evitat tilwim legali mhux meħtieġ li jista' jikkawża spejjeż u piżijiet mhux meħtieġa kemm għall-istituzzjonijiet kif ukoll għaċ-ċittadini;

12.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kollha, sakemm titwettaq ir-reviżjoni mixtieqa tiegħu, japplikaw ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, u l-ġurisprudenza sussegwenti, b'mod sħiħ u konformi mal-kliem u l-ispirtu tiegħu, u jqisu l-bidliet magħmula mit-Trattat ta' Lisbona u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; jistieden, b'mod partikolari, lill-Kunsill, inklużi l-korpi preparatorji tiegħu, jippubblika l-minuti tal-laqgħat tal-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill u dokumenti oħra, fid-dawl tal-kawża Access Info Europe, l-Istati Membri intervenjenti u l-proposti tagħhom; jistieden lill-Parlament biex jagħmel disponibbli l-aġendi u n-noti ta' feedback tal-laqgħat tal-koordinaturi tal-Kumitati, il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti, kif ukoll, fil-prinċipju, id-dokumenti kollha msemmija f'dawn l-aġendi, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, billi jippubblikahom fuq is-sit web tal-Parlament;

13.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kollha japplikaw id-dispożizzjonijiet imsaħħa dwar it-trasparenza inklużi fir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 meta l-informazzjoni mitluba ikollha x'taqsam mal-ambjent, u josservaw l-obbligi tagħhom li jippubblikaw b'mod proattiv informazzjoni dwar l-ambjent;

14.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha jevalwaw u, meta jkun meħtieġ, jirrieżaminaw l-arranġamenti interni tagħhom għar-rappurtar ta' għemil ħażin, u jitlob il-protezzjoni tal-informaturi; jistieden, b'mod partikolari, lill-Kummissjoni tirraporta lill-Parlament dwar l-esperjenzi tagħha rigward ir-regoli ġodda dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għall-persunal tal-UE adottati fl-2012 u rigward il-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom;

Reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001

15.  Jirrimarka li, b'konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-TUE u tat-TFUE, id-dritt tal-aċċess għad-dokumenti jkopri l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE; iqis, għaldaqstant, li jeħtieġ isir aġġornament urġenti u jitwettaq tibdil sostanzjali lir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tat-Trattati u tal-ġurisprudenza relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; iqis, b'mod partikolari, li huwa fundamentali li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni biex jinkludi l-istituzzjonijiet Ewropej kollha li bħalissa mhumiex koperti, bħall-Kunsill Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE;

16.  Iqis li huwa deplorevoli li r-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għadha wieqfa fil-Kunsill, u jittama li jsir progress malajr kemm jista' jkun; jistieden lill-Kunsill jadotta pożizzjoni kostruttiva, filwaqt illi jqis il-pożizzjoni msemmija hawn fuq tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2011 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiddefinixxi l-prinċipji ġenerali u l-limiti li jirregolaw id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni;

17.  Jirrakkomanda li tinħoloq, fost l-oħrajn abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 u r-Regolament (KE) Nru 1049/2001, ġabra waħda ta' prinċipji li jirregolaw l-aċċess għad-dokumenti li tippermetti aktar ċarezza għaċ-ċittadini;

18.  Jiddispjaċih li ftit sar progress fl-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 fir-rigward tal-obbligu għall-istituzzjonijiet, l-aġenziji u korpi oħra li jżommu reġistri kompluti ta' dokumenti, kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 12 tiegħu u, fl-aħħar mill-aħħar, fit-Trattat ta' Lisbona u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; jitlob approċċ komuni għall-istabbiliment ta' reġistri, u jistieden lil dawk l-istituzzjonijiet tal-UE jistabbilixxu reġistri ta' dokumenti jekk għadhom ma għamlux dan, u jimplimentaw miżuri biex jistandardizzaw il-klassifikazzjoni u l-preżentazzjoni tad-dokumenti tal-istituzzjonijiet; itenni, f'dan ir-rigward, barra minn punt ta' aċċess komuni għad-dokumenti tal-UE permezz tat-tliet portali tal-istituzzjonijiet, it-talba tiegħu biex il-proċeduri u l-kriterji komuni għar-reġistrazzjoni u l-assenjazzjoni ta' kodiċi interistituzzjonali għal kull dokument sabiex, eventwalment, ikun jista' jiġi stabbilit reġistru interistituzzjonali komuni, li jinkludi bażi ta' data konġunta dedikata dwar l-istat attwali tal-fajls leġislattivi;

19.  Ifakkar li, skont l-Artikoli 1(c) u 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, l-istituzzjonijiet huma mitluba "li jippromwovu prattika amministrattiva tajba fl-aċċess għad-dokumenti" u "jiżviluppaw prattiċi amministrattivi tajbin sabiex jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-dritt tal-aċċess garantit minn dan ir-Regolament"; jenfasizza li t-trasparenza hija marbuta mill-qrib mad-dritt għal amministrazzjoni tajba, kif imsemmi fl-Artikolu 298 tat-TFUE u l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u jtenni t-talba tiegħu għall-adozzjoni ta' regolament dwar il-proċedura amministrattiva tal-amministrazzjoni proprja tal-UE(9);

20.  Jinnota li t-Trattat ta' Lisbona elimina r-referenza għall-protezzjoni tal-effiċjenza fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet leġiżlattivi;

Trasparenza tal-proċess leġiżlattiv

"Trilogi"

21.  Ifakkar li jitqies li proċess leġiżlattiv huwa tal-akbar importanza għaċ-ċittadini; jistieden lill-istituzzjonijiet jagħmlu disponibbli d-dokumenti li huma parti mill-proċeduri leġiżlattivi jew marbuta magħhom; iqis, b'mod partikolari, li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jagħmlu aċċessibbli għall-pubbliku l-akbar għadd ta' dokumenti possibbli permezz tas-siti web tagħhom u għandhom jikkunsidraw l-użu tal-"Ewropa tiegħek" Your Europe bħala portal tal-UE uniku u aċċessibbli għall-pubbliku biex tiġi ffaċilitata l-konsultazzjoni;

22.  Jirrikonoxxi l-inkjesta tal-Ombudsman dwar "it-trilogi", li hija l-proċedura stabbilita li permezz tagħha tiġi adottata l-parti l-kbira tal-leġiżlazzjoni tal-UE; iħeġġeġ, lill-Ombudsman, fi ħdan il-mandat tagħha skont it-Trattati u skont l-Istatut tal-Ombudsman, tagħmel użu sħiħ mis-setgħat ta' investigazzjoni mogħtija lilha;

23.  Jirrimarka li l-użu tat-trilogi, għalkemm mhux formalment previst mit-Trattati, sar il-mod rikonoxxut biex jintlaħaq kunsens fost il-koleġiżlaturi u biex titħaffef il-proċedura leġiżlattiva stabbilita fit-Trattat; jinnota, għaldaqstant, li l-kumitati ta' konċiljazzjoni jintużaw biss fit-tielet qari bħala l-aħħar rimedju;

24.  Jiddeplora l-fatt li ċ-ċittadini m'għandhom ebda setgħa ta' skrutinju fuq in-negozjati tat-trilogi; jesprimi tħassib dwar l-abbużi li tista' ġġib din il-prattika leġiżlattiva, b'mod partikolari rigward l-introduzzjoni ta' elementi ġodda ta' leġiżlazzjoni waqt it-trilogi mingħajr proposta tal-Kummissjoni jew emenda Parlamentari li jservu ta' bażi, li permezz tagħhom il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u l-iskrutinju pubbliku jkunu jistgħu jiġu evitati;

25.  Jiddeplora l-fatt li, minħabba l-iżvelar ta' dokumenti formali u informali tat-trilogi, il-gruppi ta' interess kompetenti u b'ħafna konnessjonijiet igawdu minn aċċess mhux ugwali għad-dokumenti, u għaldaqstant għall-proċess leġiżlattiv; jinnota li l-iżvelar ta' dokumenti jista' jitnaqqas ladarba d-dokumenti tat-trilogi jiġu ppubblikati b'mod proattiv fuq pjattaforma aċċessibbli b'mod faċli mingħajr dewmien;

26.  Ifakkar li l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi r-riskju ta' pressjoni esterna u li din jaf tkun raġuni leġittima biex jiġi limitat l-aċċess għal dokumenti marbuta mal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, bil-kundizzjoni li r-realtà ta' tali pressjoni esterna tiġi stabbilita b'ċertezza, u li jitressqu provi suffiċjenti li juru li jeżisti riskju raġonevolment prevedibbli li d-deċiżjoni li għandha tittieħed tiġi affettwata b'mod sostanzjali minħabba dik il-pressjoni esterna(10); jinsab imħasseb li l-prattika attwali tiffavorixxi aċċess usa' għall-fażijiet deċiżivi tal-proċess leġiżlattiv lil-lobbisti aktar milli lill-pubbliku ġenerali;

27.  Jirrimarka li, waqt li t-trilogi huma importanti u effikaċi, il-proċeduri li huma attwalment applikabbli għalihom jagħtu lok għal tħassib rigward it-trasparenza fil-proċedura leġiżlattiva; jistieden lill-istituzzjonijiet involuti jiżguraw trasparenza akbar tat-trilogi informali biex tissaħħaħ id-demokrazija billi tippermetti liċ-ċittadini jiflu bir-reqqa l-informazzjoni relevanti li tkun iffurmat il-bażi ta' att leġiżlattiv, kif iddikjarat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawżi magħquda Svezja u Turco v Il-Kunsill, filwaqt li jkun żgurat spazju adegwat ta' ħsieb għall-koleġiżlaturi; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex iżidu r-rapportar fil-kumitat parlamentari kompetenti dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tat-trilogi; iqis li, meta dokumenti jkunu maħluqa fil-qafas tat-trilogi, bħal pereżempju aġendi, sommarji tar-riżultati, minuti u approċċi ġenerali fil-Kunsill, jekk ikunu disponibbli, dawn id-dokumenti jkunu relatati ma' proċeduri leġiżlattivi u ma jistgħux, bħala prinċipju, jiġu ttrattati b'mod differenti minn dokumenti leġiżlattivi oħra; huwa tal-fehma li lista ta' laqgħat tat-trilogi u d-dokumenti msemmija hawn fuq għandhom ikunu direttament aċċessibbli fis-sit web tal-Parlament; ifakkar li l-ftehim interistituzzjonali futur dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet jinkludi bażi ta' data dwar fajls leġiżlattivi u, jekk jiġi adottat, se jindirizza wkoll il-ġestjoni xierqa tat-trilogi;

Emendi plenarji

28.  Jiddeplora l-fatt li meta emendi plenarji ffirmati b'mod konġunt minn mill-inqas 40 Membru jiġu rreġistrati, jiġu ppubblikati biss l-ismijiet ta' xi wħud mill-kofirmatarji; iqis li għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet tal-kofirmatarji kollha;

Reġistru obbligatorju tal-lobbies

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien ulterjuri, il-proposta tagħha għal ftehim interistituzzjonali biex jinħoloq reġistru interistituzzjonali obbligatorju tal-gruppi ta' interess u tal-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet reġjonali li jaħdmu fi ħdan l-istituzzjonijiet, u jitlob li dan jingħata l-ogħla prijorità; jitlob li tali reġistru jżomm informazzjoni dettaljata dwar min jirrapreżenta lil liema grupp ta' interess, għal liema skop u b'liema riżorsi u finanzjament;

30.  Iħeġġeġ lill-Membri tal-Parlament Ewropew u lir-rappreżentanti tal-Kunsill isegwu l-prattika tal-Kummissjoni, stabbilita bid-Deċiżjoni tagħha tal-25 ta' Novembru 2014, biex jippubblikaw informazzjoni dwar il-laqgħat bejniethom jew il-persunal tagħhom fuq naħa, u mal-partijiet interessati u s-soċjetà ċivili fuq in-naħa l-oħra;

31.  Jistieden lill-Parlament biex, bħala l-ewwel pass f'din id-direzzjoni, jagħmel disponibbli għal dawk il-Membri tal-Parlament Ewropew li jixtiequ jirrapurtaw dwar il-kuntatti tagħhom mal-lobbisti, mudell għar-Rapporteurs li jista' jiġi mehmuż bħala anness mar-rapporti tagħhom, kif ukoll spazju għal informazzjoni ta' dan it-tip fuq il-paġni web tal-Parlament li jirreferu għal Membri tal-Parlament Ewropew individwali;

Atti delegati

32.  Ifakkar li, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u sabiex jiġi garantit kontroll Parlamentari sħiħ, demokratiku u trasparenti, jeħtieġ li l-aċċess jingħata wkoll għad-dokumenti prodotti skont il-qafas tal-proċedura ta' delegazzjoni tas-setgħat (atti delegati) peress li dawn jirrappreżentaw parti sostanzjali tal-leġiżlazzjoni Ewropea u għal din ir-raġuni għandu jiġi garantit bis-sħiħ kontroll parlamentari u demokratiku adegwat u trasparenti; jiddeplora b'mod partikolari, f'dan il-kuntest, in-nuqqas ta' trasparenza tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej (l-EBA, l-EIOPA u l-ESMA) minħabba nuqqas ta' involviment min-naħa tal-koleġiżlaturi; jinnota b'diżappunt li għadu ma ġiex stabbilit reġistru uniku li jiġbor il-leġiżlazzjoni kollha tat-tieni livell u jistieden lill-Kummissjoni tagħmel dan mingħajr dewmien;

Il-ftehimiet internazzjonali

33.  Jinnota li l-ftehimiet internazzjonali għandhom saħħa vinkolanti u impatt fuq il-leġiżlazzjoni tal-UE u jinnota l-ħtieġa li matul il-proċess kollu n-negozjati jkunu trasparenti, u dan jimplika li l-istituzzjonijiet għandhom jippubblikaw il-mandat ta' negozjar mogħti lin-negozjatur tal-UE mingħajr ma jimmina l-pożizzjoni ta' negozjar tal-UE; iqis li għandu jiġi segwit il-prinċipju li d-dokumenti relatati ma' ftehimiet internazzjonali għandhom ikunu pubbliċi, mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet leġittimi u mingħajr ma jimmina l-fiduċja meħtieġa bejn il-partijiet ikkonċernati sabiex jinkisbu negozjati effikaċi; jiddispjaċih li l-Kummissjoni u l-Kunsill regolarment jikklassifikaw id-dokumenti kollha dwar in-negozjati, u b'hekk jillimitaw l-aċċess taċ-ċittadini għall-informazzjoni; isostni li l-pubbliku għandu jingħata aċċess għad-dokumenti ta' negozjar relevanti kollha, inklużi dawk diġà maqbulin, bl-eċċezzjoni ta' dawk li huma kkunsidrati sensittivi, b'ġustifikazzjoni ċara fuq bażi individwali, skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001;

34.  Ifakkar lill-Kummissjoni li, skont l-Artikolu 218 tat-TFUE, il-Parlament għandu jkun infurmat bis-sħiħ u immedjatament fl-istadji kollha waqt li n-negozjati jkunu għaddejjin; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta, f'kull stadju, liema dokumenti u liema informazzjoni tista' ssir pubblika b'mod proattiv;

It-trasparenza tal-proċess amministrattiv

35.  Jirrimarka li t-trasparenza ssaħħaħ u tikkontribwixxi biex jiġi implimentat il-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba kif previst mill-Artikolu 41 tal-Karta u mill-Artikolu 298 tat-TFUE; jistieden, għaldaqstant, lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżguraw li l-proċeduri amministrattivi interni tagħhom jilħqu dan l-għan;

36.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jfasslu regoli komuni li jirregolaw il-kondotta tal-proċeduri amministrattivi u l-proċeduri ta' sottomissjoni, klassifikazzjoni, deklassifikazzjoni, reġistrazzjoni u divulgazzjoni ta' dokumenti amministrattivi; jittama li proposta leġiżlattiva għal dan l-iskop tkun tista' tiġi ppreżentata mingħajr dewmien;

Proċeduri ta' ksur

37.  Jiddeplora n-nuqqas ta' trasparenza rigward l-avviżi ta' tqegħid fil-mora u l-proċeduri ta' ksur kontra l-Istati Membri; jitlob, b'mod partikolari, biex id-dokumenti mibgħuta mill-Kummissjoni lill-Istati Membri b'rabta ma' tali proċeduri u r-risposti relatati jkunu aċċessibbli għall-pubbliku; jitlob, barra minn hekk, li l-informazzjoni dwar l-eżekuzzjoni tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea jiġu ppublikati b'mod proattiv;

Il-ġestjoni tal-Fondi Strutturali u kwistjonijiet oħra

38.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jiġu garantiti l-aċċessibbiltà sħiħa u t-trasparenza effettiva tal-informazzjoni dwar in-negozjati tal-programmi operattivi nazzjonali u reġjonali;

39.  Iqis li t-trasparenza sħiħa u l-aċċessibilità tad-data huma fundamentali biex jiġi evitat u miġġieled kwalunkwe abbuż u frodi; f'dan il-kuntest, jistieden lill-Kummissjoni tagħmel obbligatorja l-pubblikazzjoni tad-data tal-benefiċjarji kollha tal-Fondi Strutturali inklużi s-sottokuntratturi; itenni li huwa kruċjali li fl-UE jkun hemm trasparenza sħiħa fin-nefqa pubblika biex tiġi żgurata r-responsabilità u tiġi miġġielda l-korruzzjoni;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja li l-Istati Membri jikkonformaw mal-obbligi ta' informazzjoni u rapportar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u, jekk ikun hekk meħtieġ, timponi s-sanzjonijiet previsti f'każ ta' nuqqas ta' osservanza ta' dawn l-obbligi;

41.  Jirrimarka li, filwaqt li nkiseb progress fl-għoti ta' informazzjoni fis-sit web tal-Parlament rigward l-allowances differenti li huma intitolati għalihom il-Membri, u dwar ir-regoli li bihom huma rregolati, din il-politika għandha tiġi segwita filwaqt li jitqiesu l-aħjar prattiki fil-parlamenti nazzjonali u l-azzjonijiet li diġà ttieħdu minn Membri individwali; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Membri kollha sabiex jimpenjaw ruħhom f'dan l-isforz billi jiddivulgaw b'mod proattiv informazzjoni dwar l-attivitajiet speċifiċi tagħhom u l-użu tan-nefqa, sabiex il-Parlament jibqa' fuq quddiem tal-isforzi biex tinkiseb trasparenza u attitudni miftuħa fl-UE, u bil-ħsieb li jkun hemm rendikont pubbliku tal-fondi pubbliċi;

42.  Iqis li f'bidla tal-politika ta' trasparenza tiegħu, il-BĊE issa jipprevedi l-pubblikazzjoni tal-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija tal-BĊE, iżda jinsab diżappuntat li l-BĊE għadu lura ħafna f'dan l-aspett, meta mqabbel ma' banek ċentrali dinjija oħra; jistenna l-implimentazzjoni ta' miżuri ulterjuri oħra li għandhom itejbu t-trasparenza tal-kanali ta' komunikazzjoni tiegħu;

43.  Jittama, għaldaqstant, li fil-ġejjieni d-dokumenti kollha rigward id-deċiżjonijiet meħuda fil-proċess tal-Analiżi tal-Kwalità tal-Assi jsiru pubbliċi sabiex jiġu garantiti kundizzjonijiet ekwi fl-UE; jittama li r-rekwiżiti ta' trasparenza jiġu applikati wkoll fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM), skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament SRM, applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2016;

44.  Jistieden lill-Kumitat Interistituzzjonali stabbilit mill-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 biex jaħdem b'mod aktar attiv u jikkomunika lill-kumitati kompetenti dwar il-kwistjonijiet diskussi; jistiednu jiltaqa' b'mod aktar regolari, u biex jiftaħ diskussjonijiet u deliberazzjonijiet interni billi jistieden u jqis sottomissjonijiet mis-soċjetà ċivili, l-Ombudsman Ewropew u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; jistiednu jindirizza b'urġenza l-kwistjonijiet imsemmija f'din ir-riżoluzzjoni;

45.  Iqis li huwa indispensabbli li l-aġenziji tal-UE japplikaw politika komuni dwar il-kunflitti ta' interess; jinnota li f'xi każijiet il-politika li ġiet applikata sa issa tipprevedi dispożizzjonijiet rigward il-pubblikazzjoni tas-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess tad-Direttur u tal-maniġment superjuri; josserva bi tħassib, madankollu, li l-obbligu li jiġu ppubblikati s-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess ma japplikax għall-esperti; jistieden lill-aġenziji jestendu tali obbligu għall-esperti;

Segwitu

46.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew jinfurmaw lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet f'din ir-riżoluzzjoni;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tarmonizza l-kriterji dwar il-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji tal-Fondi Strutturali;

o
o   o

48.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
(2) ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13.
(3) ĠU C 168 E, 16.6.2013, p. 159.
(4) Testi adottati, P7_TA(2014)0203.
(5) Kawżi Magħquda C-293/12 u C-594/12. Sentenza tal-Qorti (l-Awla Manja) tat-8 ta' April 2014.
(6) Kawża C 362/14. Sentenza tal-Qorti (l-Awla Manja) tas-6 ta' Ottubru 2015.
(7) Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006.
(8) Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2000/520/KE tas-26 ta' Lulju 2000.
(9) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2013 bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Liġi ta' Proċedura Amministrattiva tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 440, 30.12.2015, p. 17).
(10) Kawża T-144/05, Pablo Munoz vs Il-Kummissjoni, paragrafu 86.

Avviż legali