Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2667(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0607/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0223

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 69k
Četvrtak, 12. svibnja 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Status tržišnog gospodarstva Kine
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o statusu tržišnog gospodarstva Kine (2016/2667(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir antidampinško zakonodavstvo EU-a (Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice(1)),

–  uzimajući u obzir Protokol o pristupanju Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o trgovinskim odnosima između EU-a i Kine,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Kina među najvećim trgovinskim silama svijeta i da je Kina drugi po veličini trgovinski partner Europske unije, dok je EU najveći trgovinski partner Kine, te da vrijednost njihove dnevne trgovinske razmjene u znatnoj mjeri prelazi milijardu eura;

B.  budući da su 2015. ulaganja iz Kine u EU prvi put premašila ulaganja iz EU-a u Kinu; budući da je kinesko tržište glavni generator profita za niz industrija i robnih marki iz Europske unije;

C.  budući da je u okviru pristupanja Kine WTO-u omogućena primjena specifične metodologije za izračun dampinga koja je uvrštena u odjeljak 15. Protokola o pristupanju i koja služi kao temelj za drugačije postupanje prema robi uvezenoj iz Kine;

D.  budući da se svakom odlukom o načinu postupanja s robom uvezenom iz Kine nakon prosinca 2016. mora zajamčiti usklađenost zakonodavstva EU-a s propisima WTO-a;

E.  budući da odredbe iz odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine WTO-u koje ostaju na snazi nakon 2016. pružaju osnovu za primjenu nestandardne metodologije na uvoz iz Kine nakon 2016. godine;

F.  budući da, s obzirom na to do koje mjere kineske državne vlasti trenutačno utječu na gospodarstvo Kine, odluke poduzećâ o cijenama, troškovima te izlaznim i ulaznim sredstvima nisu usklađene s tržišnim pokazateljima koji odražavaju ponudu i potražnju;

G.  budući da se Kina u svojem Protokolu o pristupanju obvezala da će, među ostalim, dozvoliti da se sve njezine cijene određuju tržišnim mehanizmima te budući da EU mora zajamčiti da Kina u potpunosti poštuje svoje obveze u okviru WTO-a;

H.  budući da prekomjerni kapaciteti Kine već imaju snažne socijalne, gospodarske i ekološke posljedice u EU-u, što pokazuje nedavni štetni utjecaj na sektor čelika u EU-u, posebno u Ujedinjenoj Kraljevini, te budući da bi dodjeljivanje statusa tržišnog gospodarstva Kini kad je riječ o radnim mjestima u EU-moglo imati znatan socijalni učinak;

I.  budući da se od 73 antidampinške mjere koje su trenutačno na snazi u EU-u njih 56 primjenjuje na robu uvezenu iz Kine;

J.  budući da bi nedavno zaključeno javno savjetovanje o mogućem dodjeljivanju statusa tržišnog gospodarstva Kini moglo pružiti dodatne informacije koje bi mogle biti korisne za rješavanje tog pitanja;

K.  budući da je u komunikaciji Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” (COM(2012)0582) postavljen cilj povećanja udjela industrije u BDP-u Europskoj uniji na 20 % do 2020. godine;

1.  ponovno ističe važnost strateškog partnerstva Europske unije i Kine u kojem slobodna i poštena trgovina i ulaganja imaju važnu ulogu;

2.  naglašava da Kina nije tržišno gospodarstvo i da još uvijek nije ispunila pet kriterija EU-a kojima se utvrđuje je li neko gospodarstvo tržišno gospodarstvo;

3.  potiče Komisiju da se uskladi s glavnim trgovinskim partnerima Europske unije, uključujući u kontekstu predstojećih sastanaka na vrhu skupina G7 i G20, u pogledu najboljeg načina jamčenja da sve odredbe odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine WTO-u koje ostaju na snazi nakon 2016. dobiju puno pravno značenje u okviru relevantnih domaćih postupaka te da se usprotivi svakom jednostranom dodjeljivanju statusa tržišnog gospodarstva Kini;

4.  naglašava da bi na predstojećem sastanku na vrhu Europske unije i Kine trebalo raspravljati o pitanjima koja se odnose na status tržišnog gospodarstva;

5.  poziva Komisiju da uzme u obzir zabrinutost koju su izrazili industrijski sektor, sindikati i drugi dionici u Europskoj uniji u pogledu posljedica na radna mjesta u EU-u, okoliš, standarde i održivi gospodarski rast u svim pogođenim proizvodnim sektorima, kao i na cijelu industriju u EU-u, te da u tom kontekstu zajamči zaštitu radnih mjesta u EU-u;

6.  uvjeren je da se, sve dok Kina ne ispuni svih pet kriterija EU-a koji su potrebni da dobije status tržišnog gospodarstva, EU treba koristiti nestandardnom metodologijom utvrđivanja usporedivosti cijena u antidampinškim i antisubvencijskim istragama povezanima s uvozom iz Kine, u skladu s dijelovima odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine koji omogućuju primjenu nestandardne metodologije te uz njihovu neograničenu primjenu; poziva Komisiju da iznese prijedlog u skladu s tim načelom;

7.  istodobno naglašava hitnu potrebu za općom reformom instrumenata Europske unije za trgovinsku zaštitu kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za industriju EU-a i Kine i drugih trgovinskih partnera uz puno poštovanje pravila WTO-a; poziva Vijeće da u što kraćem roku postigne dogovor s Parlamentom o modernizaciji instrumenata Unije za trgovinsku zaštitu;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

Pravna napomena