Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2696(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0583/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0583/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0224

Usvojeni tekstovi
PDF 262kWORD 85k
Četvrtak, 12. svibnja 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Trenutačno stanje i daljnje aktivnosti u pogledu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o praćenju i ocjenjivanju Programa održivog razvoja do 2030. (2016/2696(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir dokument naslovljen „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.”, usvojen 25. rujna 2015. na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanom u New Yorku,

–  uzimajući u obzir Treću međunarodnu konferenciju o financiranju razvoja održanu od 13. do 16. srpnja 2015. u Addis Abebi,

–  uzimajući u obzir izvješće Međuagencijske stručne skupine za pokazatelje održivih razvojnih ciljeva koje je objavljeno 17. prosinca 2015. i usvojeno na 47. zasjedanju statističke komisije UN-a u ožujku 2016.,

–  uzimajući u obzir Segment na visokoj razini Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a koji će se održati od 18. do 22. srpnja 2016. na temu „Provedba razvojnog programa za razdoblje nakon 2015. godine: prijelaz s obveza na rezultate”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2015. o financiranju razvoja(1),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2014. o EU-u i globalnom razvojnom okviru za razdoblje nakon 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum usvojen na 21. Konferenciji stranaka (COP 21) održanoj 12. prosinca 2015. u Parizu,

–  uzimajući u obzir članak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kojim se potvrđuje da EU „osigurava dosljednost svojih politika i aktivnosti, uzimajući pritom u obzir sve svoje ciljeve”,

–  uzimajući u obzir trenutačnu izradu globalne strategije EU-a o vanjskoj i sigurnosnoj politici koja će služiti kao smjernica globalnom djelovanju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. studenoga 2015. o ulozi EU-a u okviru UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 26. listopada 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja,

–  uzimajući u obzir reviziju strategije Europa 2020. – „Novi pristup za razdoblje nakon 2020.”,

–  uzimajući u obzir Parišku deklaraciju o učinkovitosti pomoći, Akcijski plan iz Accre te deklaraciju i akcijski plan koji su usvojeni na forumu na visokoj razini o učinkovitosti pomoći održanom u prosincu 2011. u Busanu,

–  uzimajući u obzir Europski konsenzus o razvoju i njegovu predstojeću reviziju,

–  uzimajući u obzir članak 208. UFEU-a u kojem se traži da se načelo usklađenosti politika u interesu razvoja uzima u obzir u svim vanjskim politikama Europske unije;

–  uzimajući u obzir ishode Svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu koji će se 23. i 24. svibnja 2016. održati u Istanbulu (Turska),

–  uzimajući u obzir pismo koje je njegov Odbor za razvoj 29. ožujka 2016. uputio povjereniku za međunarodnu suradnju i razvoj na temu praćenja i ocjenjivanja ciljeva održivog razvoja,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u rezoluciji Opće skupštine UN-a br. 70/1 poziva na praćenje i ocjenjivanje ciljeva i podciljeva uz pomoć niza globalnih pokazatelja; budući da je glavni tajnik UN-a ovlašten za izradu godišnjeg izvješća o napretku u pogledu ciljeva održivog razvoja kako bi se pružila potpora njihovu praćenju i ocjenjivanju na Političkom forumu na visokoj razini o održivom razvoju; budući da se izvješće o napretku u pogledu ciljeva održivog razvoja temelji na podacima iz nacionalnih statističkih sustava i informacijama prikupljenima na različitim razinama;

B.  budući da je statistička komisija na svom 46. zasjedanju (3. – 6. ožujka 2015.) prihvatila plan za razvoj i provedbu globalnog okvira pokazatelja;

C.  budući da je Međuagencijska stručna skupina za pokazatelje održivih razvojnih ciljeva, čiji je zadatak temeljita izrada prijedloga za okvir pokazatelja za nadzor nad ciljevima i podciljevima programa za razvoj u razdoblju nakon 2015., predložila pokazatelje za ocjenjivanje Programa održivog razvoja do 2030. koji su prihvaćeni na 47. zasjedanju statističke komisije UN-a u ožujku 2016.;

D.  budući da predloženi niz od 230 pokazatelja za ciljeve održivog razvoja predstavlja odličnu polaznu točku i pouzdan okvir za praćenje i ocjenjivanje napretka prema ostvarivanju 17 ciljeva održivog razvoja;

E.  budući da nekoliko pokazatelja još nije konačno oblikovano te da države članice potpisnice u skladu s globalnim pokazateljima moraju izraditi svoje nacionalne pokazatelje prilagođene nacionalnim uvjetima;

F.  budući da bi se Gospodarsko i socijalno vijeće te Opća skupština UN-a u srpnju odnosno rujnu 2016. trebali složiti s globalnim okvirom pokazatelja;

G.  budući da će se Vijeće za vanjske poslove u svom sastavu za razvojna pitanja sastati 12. svibnja 2016. te bi trebalo pripremiti stajalište EU-a za sastanak Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju u srpnju 2016. i odrediti u kojem će se kontekstu održati tematska rasprava o trgovini i razvoju s naglaskom na doprinos EU-a privatnom sektoru u pogledu provedbe Programa održivog razvoja do 2030.;

H.  budući da je na razini sustava potrebno strateško planiranje, provedba i izvještavanje kako bi se zajamčila usklađena i integrirana potpora provedbi novog programa za što je odgovoran razvojni sustav UN-a;

I.  budući da novi univerzalni okvir za održivi razvoj zahtijeva veću usklađenost među različitim političkim područjima i akterima EU-a te da su za to potrebni dodatna koordinacija, dijalog i zajednički rad na svim razinama unutar institucija EU-a i među njima kako bi se zajamčila uključenost triju stupova održivog razvoja (ekološki, gospodarski i socijalni razvoj) u unutarnju i vanjsku politiku EU-a;

J.  budući da će sastanak Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju u srpnju 2016. obuhvaćati dobrovoljna ocjenjivanja za 22 države, među njima i četiri europske države, Estoniju, Finsku, Francusku i Njemačku, kao i tematska ocjenjivanja napretka u pogledu ciljeva održivog razvoja, uključujući međusektorska pitanja, uz potporu ocjena koje su izradile funkcionalne komisije Gospodarskog i socijalnog vijeća i druga međuvladina tijela i forumi;

1.  poziva Vijeće za vanjske poslove u svom sastavu za razvojna pitanja da uoči sastanka Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju u srpnju 2016. usvoji usklađeno i zajedničko stajalište EU-a, uzimajući u obzir stav Parlamenta iz ove rezolucije; smatra da je za vjerodostojnost i vodeću poziciju EU-a ključno predstaviti zajedničko stajalište; zabrinut je zbog toga što Komisija uoči sastanka Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju nije objavila komunikaciju o praćenju i ocjenjivanju Programa održivog razvoja do 2030., kao što su to zatražili članovi Odbora za razvoj, a što je moglo služiti kao temelj za zajedničko stajalište EU-a;

2.  pozdravlja izvješće Međuagencijske stručne skupine za pokazatelje održivih razvojnih ciljeva; smatra da ono predstavlja izuzetno postignuće i dobar temelj za pregovore s obzirom na to da se predloženim pokazateljima skreće pozornost na cijeli niz mnogo raznovrsnijih strukturalnih problema;

3.  pozdravlja posebno poglavlje o razvrstavanju podataka i važnost koja se pridaje jačanju nacionalnih statističkih kapaciteta;

4.  prepoznaje odlučujuću ulogu Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju u pogledu ocjenjivanja provedbe ciljeva održivog razvoja; ističe da to tijelo mora zajamčiti usklađenu i učinkovitu procjenu potreba i usvajanje planova potrebnih za učinkovitu provedbu Programa održivog razvoja do 2030.;

5.  ističe da Program održivog razvoja do 2030. i ciljevi održivog razvoja predstavljaju obnovljenu međunarodnu obvezu za iskorjenjivanje siromaštva, ponovno definiranje i moderniziranje strategije razvoja za sljedećih 15 godina i jamčenje ostvarivanja rezultata;

6.  poziva Komisiju da iznese prijedlog za sveobuhvatnu strategiju održivog razvoja koja će uključivati sva relevantna unutarnja i vanjska politička područja, detaljan vremenski raspored do 2030., reviziju na sredini razdoblja i poseban postupak kojim će se jamčiti potpuna uključenost Parlamenta, kao i konkretan plan provedbe kojim će se koordinirati ostvarivanje 17 ciljeva, 169 podciljeva i 230 globalnih pokazatelja i zajamčiti sukladnost s ciljevima iz Pariškog sporazuma i njihovo ostvarenje; ističe važnost univerzalnosti ciljeva i činjenicu da su se Europska unija i njezine države članice obvezale na to da će u potpunosti provesti sve ciljeve i podciljeve, u praksi i u duhu;

7.  inzistira na tome da se o novoj strategiji održivog razvoja EU-a i s njome povezanom politikom provedbe u okviru uključivog postupka provede opsežno savjetovanje sa svim dioničarima, uključujući nacionalne parlamente, lokalna tijela vlasti i civilno društvo;

8.  poziva na komunikaciju Komisije o praćenju i ocjenjivanju Programa održivog razvoja do 2030. s jasnim informacijama o strukturi provedbe programa na razini EU-a i država članica; ističe činjenicu da bi sve relevantne glavne uprave Komisije i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) trebali biti u potpunosti uključeni u uvrštavanje Programa održivog razvoja do 2030. u predstojeće ocjenjivanje strategije Europa 2020., kao i predstojeću globalnu strategiju EU-a o vanjskoj i sigurnosnoj politici, uz jamstvo snažne političke usklađenosti u interesu održivog razvoja;

9.  naglašava da se u ocjeni Europskog konsenzusa za razvoj u potpunosti mora odražavati novi Program održivog razvoja do 2030., što uključuje promjenu paradigme i potpunu preobrazbu razvojne politike EU-a; podsjeća na to da su za ostvarivanje ciljeva i s njima povezanih podciljeva ključni primjereni i ciljani programi pomoći u okviru razvojne suradnje, uz poštovanje načela učinkovitosti pomoći;

10.  ističe da Europska unija mora u potpunosti iskoristiti predstojeću reviziju na sredini razdoblja Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) kako bi se zajamčilo da se u mehanizmima financiranja i proračunskim linijama odražavaju sve obveze na koje je pristala u okviru Programa održivog razvoja do 2030.; poziva EU i njegove države članice da se bez odgađanja ponovno obvežu na cilj izdvajanja 0,7 % bruto nacionalnog dohotka za pružanje službene razvojne pomoći i da dostave vremenski plan o postupnom povećanju službene razvojne pomoći kako bi se dosegnuo cilj od 0,7 %.

11.  poziva na redovan dijalog o postignutom napretku između Političkog foruma na visokoj razini o održivom razvoju i Europske komisije, uz redovno obavještavanje Parlamenta te u skladu s načelima transparentnosti i međusobne odgovornosti; inzistira na potrebi za poboljšanjem dijaloga između Komisije i Parlamenta o provedbi Programa održivog razvoja do 2030., posebno kad je riječ o razvojnoj politici i usklađenosti politika u interesu razvoja;

12.  poziva Komisiju i ESVD da u uskoj suradnji s ostalim partnerima iznesu konkretne prijedloge o tome kako na učinkovitiji način uključiti usklađenost politika u interesu razvoja u provedbu Programa održivog razvoja do 2030. te poziva na to da se taj novi pristup uzima u obzir u svim institucijama EU-a kako bi se zajamčila učinkovita suradnja i prevladao „silosni” pristup;

13.  ističe da je važno uključiti koncept usklađenosti politika u interesu razvoja; poziva Komisiju i ESVD da u uskoj suradnji s ostalim partnerima iznesu konkretne prijedloge o tome kako na učinkovitiji način uključiti usklađenost politika u interesu razvoja u pristup EU-a u vezi s provedbom Programa održivog razvoja do 2030. te poziva na to da se taj novi pristup uzima u obzir u svim institucijama EU-a;

14.  apelira na Komisiju da izradi učinkovite mehanizme praćenja, ocjenjivanja i odgovornosti za provedbu Programa održivog razvoja do 2030. te da Parlamentu redovno dostavlja povratna izvješća; s tim u vezi podsjeća na potrebu povećanja demokratskog nadzora Parlamenta, po mogućnosti s pomoću obvezujućeg međuinstitucijskog sporazuma u skladu s člankom 295. UFEU-a;

15.  poziva Komisiju i specijalizirane agencije, fondove i programe Ujedinjenih naroda da pokrenu dijalog na visokoj razini o provedbi ciljeva održivog razvoja u cilju koordiniranja politika, programa i djelovanja EU-a, UN-a i ostalih donatora; ističe važnost razvrstanih i pristupačnih podataka za nadzor napretka i ocjenjivanje rezultata;

16.  poziva agencije i tijela UN-a da ojačaju usklađenost politika u interesu razvoja u okviru radnih struktura UN-a kako bi se učinkovito uključile sve dimenzije održivog razvoja;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

(1)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0196.
(2)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0059.
(3)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0403.

Pravna napomena