Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2726(RSO)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0745/2016

Testi mressqa :

B8-0745/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 08/06/2016 - 12.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0253

Testi adottati
PDF 350kWORD 87k
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
It-twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku u l-mandat tiegħu
P8_TA(2016)0253B8-0745/2016

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar it-twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku u l-mandat tiegħu(2016/2726(RSO))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba mressqa minn 337 Membru għat-twaqqif ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-direttiva 77/799/KEE(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE tad-9 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/91/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010(8),

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjonijiet, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-operat, id-depożitarji, l-ingranaġġ, it-trasparenza u s-superviżjoni(9),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)(10),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE(11),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE(12),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati(13),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE(14),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttivi 2005/56/KE u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji(15),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2012/771/UE tas-6 ta' Diċembru 2012 dwar miżuri maħsuba biex jinkoraġġixxu lill-pajjiżi terzi biex japplikaw standards minimi ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa(16) u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2012/772/UE tas-6 ta' Diċembru 2012 dwar il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva(17),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2016 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar strateġija esterna għal tassazzjoni effettiva (COM(2016)0024),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 198 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.  Jiddeċiedi li jwaqqaf Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa,

2.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu:

   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw u jeżegwixxu b'mod effikaċi, id-Direttiva 2005/60/KE, fid-dawl tal-obbligu tal-implimentazzjoni f'waqtha u effikaċi tad-Direttiva (UE) 2015/849;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li japplikaw il-penali amministrattivi u l-miżuri amministrattivi l-oħra lill-istituzzjonijiet responsabbli għal ksur serju ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont id-Direttiva 2005/60/KE, kif tirrikjedi d-Direttiva 2013/36/UE;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jimplimentaw b'mod effikaċi, id-Direttiva 2011/16/UE, speċjalment l-Artikolu 9(1) tagħha dwar il-komunikazzjoni spontanja ta' informazzjoni fil-qasam tat-taxxa lil Stat Membru ieħor f'każijiet li fihom ikun hemm raġunijiet biex jitqies li jista' jkun hemm telf ta' taxxa, fid-dawl tal-obbligu tal-implimentazzjoni f'waqtha u effikaċi tad-Direttiva 2014/107/UE; għal dan l-iskop u għall-investigazzjonijiet fuq bażijiet ġuridiċi oħrajn fir-rigward tal-allegati każijiet ta' kontravvenzjonijiet jew amministrazzjoni ħażina li sar riferiment għalihom hawn fuq, il-Kumitat għandu jagħmel użu mill-aċċess għad-dokumenti rilevanti kollha tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta li nkisbu mill-kumitati speċjali TAXE 1 u TAXE 2;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Istati Membri li jeżegwixxu l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, rilevanti għall-iskop tal-inkjesta prevista f'din id-deċiżjoni;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw, id-Direttiva 2014/91/UE;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw, id-Direttiva 2011/61/UE u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw, id-Direttiva 2009/138/KE;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw u jeżegwixxu b'mod effikaċi, id-Direttiva 2006/43/KE, fid-dawl tal-obbligu tal-implimentazzjoni f'waqtha u effikaċi tar-Regolament (UE) Nru 537/2014 u tad-Direttiva 2014/56/UE;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Istati Membri li jittrasponu d-Direttiva 2013/34/UE;
   jinvestiga l-allegat nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li teżegwixxi, u min-naħa tal-Istati Membri li jimplimentaw b'mod effikaċi, id-Direttiva 2012/17/UE;
   jinvestiga l-ksur potenzjali tad-dmir ta' kooperazzjoni leali stabbilit mill-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea min-naħa tal-Istati Membri u tat-territorji assoċjati u dipendenti tagħhom, sakemm ikun rilevanti għall-ambitu tal-inkjesta prevista f'din id-deċiżjoni; għal dan il-għan, jivvaluta partikolarment jekk ksur eventwali ta' dan it-tip jistax ikun dovut għall-allegat nuqqas ta' adozzjoni tal-miżuri xierqa biex jipprevjenu l-użu ta' veikoli finanzjarji li jippermettu lis-sidien benefiċjarji aħħarin tagħhom jaħbuhom mill-istituzzjonijiet finanzjarji u minn intermedjarji, avukati, fornituri ta' servizzi relatati ma' kumpaniji u trusts oħrajn jew l-operat ta' kwalunkwe veikolu jew intermedjarju ieħor li jippermetti l-aġevolazzjoni tal-ħasil ta' flus, kif ukoll l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa fi Stati Membri oħrajn (inkluż l-eżami tar-rwol tat-trusts u tal-kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata b'membru uniku u tal-muniti virtwali), fid-dawl ukoll tal-programmi ta' ħidma attwali li qed jitwettqu fil-livell tal-Istati Membri u li għandhom l-għan li jaffrontaw tali kwistjonijiet u jtaffulhom l-effetti;
   jifformula r-rakkomandazzjonijiet li jqis neċessarji f'dan il-kuntest, inkluż dwar l-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2012 hawn fuq imsemmija dwar miżuri maħsuba biex jinkoraġġixxu lil pajjiżi terzi japplikaw standards minimi ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa u tal-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva, kif ukoll jivvaluta l-aktar żviluppi reċenti tal-istrateġija esterna tal-Kummissjoni għal tassazzjoni effettiva u r-rabtiet bejn il-qafas ġuridiku tal-Unjoni u tal-Istati Membri u s-sistemi tat-taxxa ta' pajjiżi terzi (pereżempju, ftehimiet dwar it-taxxa doppja, ftehimiet dwar l-iskambju ta' informazzjoni, ftehimiet ta' kummerċ ħieles), kif ukoll l-isforzi li saru għall-promozzjoni, f'livell internazzjonali (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, G20, Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja u Nazzjonijiet Uniti) tat-trasparenza tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja;

3.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu jippreżenta r-rapport finali tiegħu fi żmien 12-il xahar mill-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni;

4.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu jqis f'ħidmitu kwalunkwe żvilupp rilevanti fil-kompetenza tiegħu li jfeġġu matul il-mandat tiegħu;

5.  Jiddeċiedi li kwalunkwe rakkomandazzjoni imfassla mill-Kumitat ta' Inkjesta u mill-kumitat speċjali TAXE 2 għandhom ikunu ittrattati fi ħdan il-kumitati permanenti rilevanti;

6.  Jiddeċiedi li l-Kumitat ta' Inkjesta għandu jkollu 65 Membru;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiżgura li din id-deċiżjoni tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(1) ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.
(2) ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.
(3) ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.
(4) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.
(5) ĠU L 064, 11.3.2011, p. 1.
(6) ĠU L 359, 16.12.2014, p. 1.
(7) ĠU L 257, 28.8.2014, p. 186.
(8) ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1.
(9) ĠU L 83, 22.3.2013, p. 1.
(10) ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.
(11) ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.
(12) ĠU L 158, 27.5.2014, p. 77.
(13) ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196.
(14) ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.
(15) ĠU L 156, 16.6.2012, p. 1.
(16) ĠU L 338, 12.12.2012, p. 37.
(17) ĠU L 338, 12.12.2012, p. 41.

Avviż legali