Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2682(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0732/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0732/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0271

Usvojeni tekstovi
PDF 268kWORD 79k
Srijeda, 8. lipnja 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Proizvodi koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz, sastoje se ili su proizvedeni od njega
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju ili triju promjena od promjena Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i stavljanju izvan snage odluka br. 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU i 2011/894/EU. (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju ili triju promjena od promjena Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i stavljanju izvan snage odluka br. 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU i 2011/894/EU (D044931/01),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 7. stavak 3., članak 9. stavak 2., članak 19. stavak 3. i članak 21. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir činjenicu da je Stalni odbor za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 glasovanjem 25. travnja 2016. odlučio da neće dati mišljenje,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) od 7. prosinca 2015.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je Syngenta France SAS 9. veljače 2009. nadležnom tijelu u Njemačkoj podnijela zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega;

B.  budući da zahtjev obuhvaća i stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 u sklopu proizvoda koji se sastoje od njega ili ga sadržavaju, a čija je namjena, koja ne obuhvaća hranu i hranu za životinje, ista kao i za svaki drugi kukuruz, no ne obuhvaća uzgoj;

C.  budući da je 5. srpnja 2013. Syngenta proširila opseg primjene na sve podkombinacije pojedinačnih genetičkih modifikacija koje uključuju kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 („podkombinacije”), uključujući kukuruz Bt11 × GA21, kukuruz MIR604 × GA21, kukuruz Bt11 × MIR604 i kukuruz Bt11 × MIR604 × GA21, koji su već odobreni odlukama Komisije 2010/426/EU(8), 2011/892/EU(9), 2011/893/EU(10) i 2011/894/EU(11);

D.  budući da, kako je opisano u zahtjevu, kukuruz SYN-BTØ11-1 eksprimira protein Cry1Ab koji pruža zaštitu od određenih štetočina iz reda lepidoptera i protein PAT koji uzrokuje toleranciju na herbicide s amonijevim glufosinatom;

E.  budući da, kako je opisano u zahtjevu, kukuruz SYN-IR162-4 eksprimira protein Vip3Aa20 koji pruža zaštitu od određenih štetočina iz reda lepidoptera i protein PMI koji je korišten kao raspoloživi marker;

F.  budući da, kako je opisano u zahtjevu, kukuruz SYN-IR6Ø4-5 eksprimira protein Cry3A koji pruža zaštitu od određenih štetočina iz reda koleoptera i protein PMI koji je korišten kao raspoloživi marker;

G.  budući da, kako je opisano u zahtjevu, kukuruz MON-ØØØ21-9 eksprimira protein Cry1Ab koji pruža zaštitu od određenih štetočina iz reda lepidoptera i protein mEPSPS koji uzrokuje toleranciju na herbicide s glifosatom;

H.  budući da je 20. ožujka 2015. Međunarodna agencija za istraživanje raka, koja djeluje kao agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, glifosat smjestila u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene za čovjeka(12);

I.  budući da se o nacrtu provedbene odluke Komisije glasovalo u Stalnom odboru 25. travnja 2016. te o njemu nije izdano mišljenje;

J.  budući da je 22. travnja 2015. Komisija u obrazloženju svog zakonodavnog prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom donosila odluke o izdavanju odobrenja bez potpore u obliku mišljenja odbora država članica i da je vraćanje predmeta Komisiji kako bi ona donijela konačnu odluku, što je zapravo iznimka za postupak u cjelini, postalo standardno u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3) Povjerenstvo EFSA-e za GMO (povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme), 2015. Stručno mišljenje o zahtjevu Syngente (EFSA-GMO-DE-2009-66) za stavljanje na tržište kukuruza Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 tolerantnog na herbicide i otpornog na insekte i podkombinacija neovisno o njihovom porijeklu, namijenjenih za upotrebu kao hrana i hrana za životinje, za uvoz i obradu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. Časopis EFSA-e, 2015.;13(12):4297. (str. 34 doi:10.2903/j.efsa.2015.4297).
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0040.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0039.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0038.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0456.
(8) Odluka Komisije 2010/426/EU od 28. srpnja 2010. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 199, 31.7.2010., str. 36.).
(9) Odluka Komisije 2011/892/EU od 22. prosinca 2011. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 344, 28.12.2011., str. 55.).
(10) Odluka Komisije 2011/893/EU od 22. prosinca 2011. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 344, 28.12.2011., str. 59.).
(11) Odluka Komisije 2011/894/EU od 22. prosinca 2011. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 344, 28.12.2011., str. 64.).
(12) Monografije Međunarodne agencije za istraživanje raka, 112. svezak: ocjena pet organofosfatnih insekticida i herbicida od 20. ožujka 2015., http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Pravna napomena