Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2682(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0732/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0732/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0271

Elfogadott szövegek
PDF 270kWORD 80k
2016. június 8., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Az Európai Parlament 2016. június 8-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, MIR162, MIR604 és GA21genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának engedélyezéséről és a 2010/426/EU, a 2011/893/EU, a 2011/892/EU és a 2011/894/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, MIR162, MIR604 és GA21 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának engedélyezéséről és a 2010/426/EU, a 2011/893/EU, a 2011/892/EU és a 2011/894/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D044931/01),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére, 19. cikke (3) bekezdésére és 21. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel arra, hogy az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2016. április 25-én úgy szavazott, hogy nem nyilvánít véleményt,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2015. december 7-én kiadott véleményre(3),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. február 3-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. február 3-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított FG72 szójababot (MST-FGØ72-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. február 3-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatról szóló, 2015. december 16-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel 2009. február 9-én a Syngenta France S.A.S. az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Németország illetékes hatóságához a Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan;

B.  mivel a kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó vagy abból álló, bármely más kukoricáéhoz hasonló felhasználásra szánt termékek nem élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára is;

C.  mivel 2013. július 5-én a Syngenta kiterjesztette kérelmet a Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát alkotó egyedi transzformációs események összes alkombinációjára (a továbbiakban: alkombinációk), ideértve a Bt11 × GA21 kukoricát, a MIR604 × GA21 kukoricát, a Bt11 × MIR604 kukoricát és a Bt11 × MIR604 × GA21 kukoricát, melyeket a 2010/426/EU(8), a 2011/892/EU(9), a 2011/893/EU(10), illetve a 2011/894/EU(11) bizottsági határozatok már engedélyeznek;

D.  mivel a kérelemben leírtaknak megfelelően, a SYN-BTØ11–1 kukorica tartalmazza a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelmet biztosító Cry1Ab fehérjét, és egy PAT fehérjét, amely ellenállást biztosít a glufozinát-ammónium tartalmú gyomirtókkal szemben;

E.  mivel a kérelemben leírtaknak megfelelően a SYN-IR162-4 kukorica tartalmazza a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelmet biztosító Vip3Aa20 fehérjét, valamint a szelektálható markergénként használt PMI fehérjét;

F.  mivel a kérelemben leírtaknak megfelelően a SYN-IR6Ø4-5 kukorica tartalmazza a Coleoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelmet biztosító Cry3A fehérjét, valamint a szelektálható markergénként használt PMI fehérjét;

G.  mivel a kérelemben leírtaknak megfelelően, a MON-ØØØ21-9 kukorica tartalmazza a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni védelmet biztosító Cry1Ab fehérjét, és a mEPSPS fehérjét, amely ellenállást biztosít a glifozáttartalmú gyomirtókkal szemben;

H.  mivel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – a WHO rákbetegségekkel foglalkozó szakosított ügynöksége – 2015. március 20-án a glifozátot az „emberre valószínűleg rákkeltő hatású” anyagként sorolta be(12);

I.  mivel a bizottsági végrehajtási határozatról az Állandó Bizottság 2016. április 25-én szavazott és nem nyilvánított véleményt;

J.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló jogalkotási javaslata indokolásában 2015. április 22-én a Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta az engedélyező határozatokat a Bizottság az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a tagállami bizottságok véleményei nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok esetében általánossá vált az az egyébiránt kivételes döntéshozatali gyakorlat, hogy a dossziét végleges jóváhagyásra visszaküldik a Bizottsághoz;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(3) Az EFSA GMO-testülete (az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete), 2015. A Syngenta által benyújtott, a gyomirtó szernek és a rovaroknak ellenálló Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukorica és annak alkombinációi eredetüktől független, élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő, 1829/2003/EK rendelet szerinti forgalomba hozatalára vonatkozó kérelemről szóló tudományos vélemény (EFSA-GMO-DE-2009-66). EFSA Journal 2015;13(12):4297 (34. o. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297).
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0040.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0039.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0038.
(7) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0456.
(8) A Bizottság 2010/426/EU határozata (2010. július 28.) a géntechnológiával módosított Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 199., 2010.7.31., 36. o.).
(9) A Bizottság 2011/892/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 344., 2011.12.28., 55. o.).
(10) A Bizottság 2011/893/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 344., 2011.12.28., 59. o.).
(11) A Bizottság 2011/894/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 344., 2011.12.28., 64. o.).
(12) IARC-monográfiák, 112. kötet: Öt szerves foszfátot tartalmazó rovarirtó és gyomirtó vegyszer értékelése, 2015. március 20. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Jogi nyilatkozat