Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2683(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0731/2016

Texte depuse :

B8-0731/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0272

Texte adoptate
PDF 265kWORD 80k
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Garoafe modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (D044927/02),

–  având în vedere Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (1) primul paragraf,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul publicat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 15 decembrie 2015(3),

–  având în vedere avizul emis de EFSA la 10 noiembrie 2014(4),

–  având în vedere rezultatul votului în comitetul de reglementare din 25 aprilie 2016;

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în martie 2013, compania Suntory Holdings Limited din Osaka, Japonia, a depus la autoritatea competentă din Țările de Jos o notificare(referință C/NL/13/01) privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4);

B.  întrucât notificarea C/NL/13/01 se referă la importul, distribuția și comercializarea cu amănuntul în Uniune, exclusiv pentru uz ornamental, de flori tăiate de garoafă de grădină SHD-27531-4, modificată genetic;

C.  întrucât, la 25 aprilie 2016, comitetul de reglementare nu a emis un aviz, iar la vot șapte state membre (reprezentând 7,84 % din populație) au votat împotriva propunerii de decizie de punere în aplicare a Comisie, șase state membre (reprezentând 46,26 % din populație) s-au abținut, unsprezece state membre (reprezentând 36,29 % din populație) au votat pentru și patru state membre nu au fost reprezentate;

D.  întrucât, conform avizului EFSA, Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA este la curent că anumite grupuri ale populației consumă petale de garoafă în mod intenționat, ca garnitură;

E.  întrucât, cu toate acestea, Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA nu a evaluat consecințele consumului uman intenționat de garoafe de grădină modificate genetic;

F.  întrucât avizul EFSA a exclus atât consumul intenționat, cât și cel accidental de flori de garoafe de grădină modificate genetic de către animale;

G.  întrucât garoafa de grădină aparține speciei Dianthus caryophyllus din genul Dianthus, a cărui cultură este larg răspândită;

H.  întrucât atât speciile sălbatice, cât și cele domesticite din genul Dianthus sunt foarte diverse, originea lor variind din sudul Rusiei până în regiunea alpină din Grecia și munții din regiunea franceză Auvergne; întrucât Dianthus spp. sunt adaptate la regiunile alpine mai răcoroase din Europa și din Asia, dar se găsesc și în regiunile de pe coastele mediteraneene; întrucât D. caryophyllus este o plantă ornamentală cultivată intens în Europa, atât în sere, cât și în exterior (în special în Italia și Spania); întrucât, ocazional, a fost aclimatizată în unele țări mediteraneene, dar cultura sa pare să fie limitată la regiunile de pe coastele mediteraneene din Grecia, Italia, Sicilia, Corsica și Sardinia(5);

I.  întrucât principalele țări producătoare de garoafe de grădină sunt Italia, Spania și Țările de Jos; întrucât garoafele sălbatice Dianthus caryophyllus se găsesc în special în Franța și Italia(6);

J.  întrucât Ciprul a formulat obiecțiuni la notificare, iar Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA a fost de acord cu Ciprul că nu se poate exclude propagarea garoafei de grădină SHD-27531-4 (de exemplu, prin butășire) de către persoanele fizice; întrucât EFSA consideră că tulpinile tăiate cu lăstari ar putea fi propagate prin butășire sau micropropagare și eliberate în mediul înconjurător (de exemplu, în grădini);

K.  întrucât, în natură, polenizarea încrucișată a Dianthus spp. este realizată de insecte polenizatoare, în special de Lepidoptera, care au o trompă suficient de lungă pentru a ajunge la grandele nectarifere de la baza florilor; întrucât Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA consideră că răspândirea potențială a polenului de garoafă de grădină modificată genetic SHD-27531-4 de către Lepidoptera la speciile sălbatice de Dianthus nu poate fi eliminată;

L.  întrucât, atunci când își pierd valoarea ornamentală, garoafele de grădină modificate genetic Dianthus caryophyllus L. din linia SHD-27531-4 vor deveni deșeuri care, potrivit principiilor economiei circulare, ar putea fi gestionate prin compostare; întrucât EFSA nu a analizat consecințele acestei modalități de eliberare în mediu;

M.  întrucât Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA consideră că, în cazul în care ar ajunge în mediul înconjurător, prin semințe viabile, polen sau plante înrădăcinate, garoafa de grădină SHD-27531-4 nu ar demonstra caracteristici adaptative ameliorate, cu excepția cazului în care sunt expuse la erbicide pe bază de sulfoniluree;

N.  întrucât garoafa de grădină modificată genetic conține gena SuRB (als) care codifică o proteină mutantă a acetolactat sintazei (ALS), derivată din Nicotiana tabacum, care conferă toleranță la sulfoniluree;

O.  întrucât, potrivit asociației PAN din regatul Unit, „anumite erbicide, cum ar fi sulfonilureele, sulfonamidele și imidazolinonele, sunt foarte toxice pentru plante chiar în doze foarte mici. Sulfonilureele au înlocuit alte erbicide care sunt mai toxice pentru animale. Experții au avertizat că utilizarea pe scară largă a sulfonilureelor «ar putea avea un impact devastator asupra productivității culturilor nevizate, precum și asupra componenței fitocenozelor naturale și a lanțului alimentar al faunei»”(7);

P.  întrucât sulfonilureele se numără printre opțiunile secundare populare pentru tratamentul diabetului de tip 2 și sunt asociate cu un risc cardiovascular mai ridicat decât alte medicamente antidiabetice(8);

Q.  întrucât crearea unei piețe pentru plante rezistente la sulfoniluree va încuraja utilizarea ca erbicid a acestui medicament împotriva diabetului la nivel mondial;

R.  întrucât o utilizare a unui medicament în alte scopuri decât cele legate de sănătatea publică care conduce la răspândirea sa necontrolată în ecosisteme poate avea efecte negative asupra biodiversității la nivel mondial și poate cauza contaminarea chimică a apei potabile,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu îndeplinește obiectivul de protecție a sănătății și a mediului prevăzut în Directiva 2001/18/CE și, prin urmare, depășește competențele de punere în aplicare prevăzute în directiva respectivă;

2.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA, 2015. Avizul științific privind o notificare conform părții C (referință C/NL/13/01) din partea Suntory Holdings Limited pentru importul, distribuirea și comercializarea cu amănuntul de flori tăiate de garoafe de grădină SHD-27531-4 pentru uz ornamental cu coloritul petalelor modificat. Jurnalul EFSA 2015; 13(12):4358, 19 (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4) Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA, 2014. Avizul științific privind obiecțiunile unui stat membru la o notificare din partea Suntory Holdings Limited (referință C/NL/13/01) pentru introducerea pe piață a garoafei de grădină modificate genetic SHD-27531-4 cu coloritul modificat, pentru importul de flori tăiate pentru uz ornamental, conform părții C din Directiva 2001/18/CE. Jurnalul EFSA 2014; 12(11):3878, 9 (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Tutin et al., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Notă juridică