Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0110(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0193/2016

Predkladané texty :

A8-0193/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0281

Prijaté texty
PDF 245kWORD 62k
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel Finálna verzia
Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rámcová dohoda) ***
P8_TA(2016)0281A8-0193/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o všeobecných zásadách účasti Libanonskej republiky na programoch Únie (16136/2014 – C8-0044/2015 – 2014/0110(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16136/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o všeobecných zásadách účasti Libanonskej republiky na programoch Únie (16135/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0044/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0193/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Libanonskej republiky.

Právne oznámenie