Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0109(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0206/2016

Ingediende teksten :

A8-0206/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/06/2016 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0284

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 60k
Donderdag 23 juni 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Overeenkomst EU-Monaco betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
P8_TA(2016)0284A8-0206/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2016)0201),

–  gezien het ontwerp van wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad,

–  gezien de artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0157/2016),

–  gezien artikel 59, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0206/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Vorstendom Monaco.

Juridische mededeling