Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0109(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0206/2016

Predkladané texty :

A8-0206/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0284

Prijaté texty
PDF 249kWORD 62k
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel Finálna verzia
Dohoda medzi EÚ a Monakom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
P8_TA(2016)0284A8-0206/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2016)0201),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES,

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0157/2016),

–  so zreteľom na článok 59, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0206/2016),

1.  schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Monackého kniežatstva.

Právne oznámenie