Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0096(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0367/2015

Predkladané texty :

A8-0367/2015

Rozpravy :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Prijaté texty
PDF 330kWORD 91k
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel Finálna verzia
Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého ***I
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0180),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0118/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júla 2015(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. apríla 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0367/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 383, 17.11.2015, s. 100.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 19. januára 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0003).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009
P8_TC1-COD(2015)0096

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/1627.)

Právne oznámenie