Zoznam 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0838/2016

Predkladané texty :

B8-0838/2016

Rozpravy :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hlasovanie :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0294

Prijaté texty
PDF 250kWORD 67k
Utorok, 28. júna 2016 - Brusel Finálna verzia
Výsledok referenda v Spojenom kráľovstve
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. júna 2016 o rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve (2016/2800(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie želanie občanov Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; poukazuje na to, že vôľa, ktorú vyjadril ľud, sa musí v plnej miere rešpektovať, pričom je potrebné čo najskôr začať s aktivovaním článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“);

2.  zdôrazňuje, že toto je pre EÚ zlomový okamih: záujmy a očakávania občanov Únie sa musia opätovne stať hlavnou témou diskusií; európsky projekt je potrebné teraz znovu naštartovať;

3.  zdôrazňuje, že vôľa väčšiny občanov Spojeného kráľovstva by sa mala rešpektovať urýchleným a dôsledným vykonaním postupu vystúpenia;

4.  poukazuje na to, že rokovania podľa článku 50 Zmluvy o EÚ týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa musia začať hneď po predložení oficiálneho oznámenia;

5.  upozorňuje na to, že aby sa zabránilo neistote poškodzujúcej každého a ochránila sa integrita Únie, oznámenie stanovené v článku 50 Zmluvy o EÚ sa musí uskutočniť čo najskôr; očakáva, že predseda vlády Spojeného kráľovstva oznámi výsledky referenda na zasadnutí Európskej rady 28. a 29. júna 2016; týmto oznámením sa začne postup vystúpenia;

6.  pripomína, že v dohode, ktorú hlavy štátov alebo predsedovia vlád schválili vo februári 2016, sa stanovuje, že dohoda nadobudne platnosť len vtedy, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne zostať v EÚ; dohoda je preto neplatná;

7.  pripomína, že akýkoľvek nový vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa nesmie dohodnúť pred uzatvorením dohody o vystúpení;

8.  pripomína, že podľa zmlúv sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu, pričom Európsky parlament sa musí v plnej miere zúčastňovať na všetkých fázach jednotlivých postupov týkajúcich sa dohody o vystúpení a každého budúceho vzťahu;

9.  vyzýva Radu, aby vymenovala Komisiu za vyjednávača v súvislosti s článkom 50 Zmluvy o EÚ;

10.  zdôrazňuje, že súčasné výzvy si vyžadujú úvahy o budúcnosti EÚ: je potrebné reformovať EÚ a urobiť ju lepšou a demokratickejšou; poznamenáva, že zatiaľ čo sa niektoré členské štáty môžu rozhodnúť integrovať pomalšie alebo v menšej miere, jadro EÚ sa musí posilniť, pričom sa treba vyhnúť riešeniam „podľa vlastnej vôle“; domnieva sa, že potreba presadzovať naše spoločné hodnoty, zabezpečiť stabilitu, sociálnu spravodlivosť, udržateľnosť, rast a zamestnanosť, prekonať pretrvávajúcu hospodársku a sociálnu neistotu, chrániť občanov a riešiť problém migrácie si vyžaduje rozvoj a demokratizáciu predovšetkým hospodárskej a menovej únie a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj posilnenie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; domnieva sa preto, že výsledkom reforiem musí byť EÚ, ktorá plní očakávania občanov;

11.  žiada, aby plán na zlepšenie EÚ bol založený na úplnom využívaní Lisabonskej zmluvy, pričom by sa mal dokončiť revíziou zmlúv;

12.  prijme zmeny vo svojej vnútornej organizácii tak, aby odrážali vôľu väčšiny občanov Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ;

13.  berie na vedomie odstúpenie člena Komisie zo Spojeného kráľovstva a prerozdelenie jeho portfólia;

14.  vyzýva Radu, aby zmenila poradie svojich predsedníctiev s cieľom zabrániť tomu, aby postup vystúpenia ohrozil riadenie každodenných činností EÚ;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.

Právne oznámenie