Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 9. märts 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: pilootide koolitamine, eksamineerimine ja korrapärase kontrollimisega suutlikkusel põhinev navigatsioon
 Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes ***I
 Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine ***I
 ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine
 Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised ***I
 2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
 Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
 Leping tubakatootjatega (PMI leping)
Tekstid
Lõplik väljaanne (98 kb)
Õigusalane teave