Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 10 март 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
 Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени
 Демократична република Конго
 Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I
 Ветеринарномедицински продукти ***I
 Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I
 Към просперираща икономика, основана на данни
 Положението в Еритрея
 Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.)
 Доклад за Черна гора
 Банков съюз — Годишен доклад за 2015 г.
Текстове
Окончателна версия (1116 kb)
Правна информация