Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0027(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0211/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0211/2016

Viták :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0303

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 64k
2016. július 6., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintje ***II
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

Az Európai Parlament 2016. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0048) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0211/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 271., 2013.9.19., 133. o.
(2) Elfogadott szövegek 2014.3.13., P7_TA(2014)0244.

Jogi nyilatkozat