Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0313(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0215/2016

Předložené texty :

A8-0215/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0306

Přijaté texty
PDF 399kWORD 65k
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk Konečné znění
Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I
P8_TA(2016)0306A8-0215/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0667),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0404/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. března 2016(1),

–  po konzultaci Výboru regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0215/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
P8_TC1-COD(2015)0313

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1625.)

Právní upozornění