Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0313(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0215/2016

Ingediende teksten :

A8-0215/2016

Debatten :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0306

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 63k
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ***I
P8_TA(2016)0306A8-0215/2016
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2016 inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0667),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0404/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van woensdag 16 maart 2016(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0215/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
P8_TC1-COD(2015)0313

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/1625)

Juridische mededeling