Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0064(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0188/2016

Predložena besedila :

A8-0188/2016

Razprave :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0308

Sprejeta besedila
PDF 328kWORD 68k
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0113),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0109/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 5. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. junija 2016, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0188/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 150, 27.4.2016, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2016/2030.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija je v celoti zavezana neodvisnemu delovanju sekretariata nadzornega odbora urada OLAF. Glavni namen predlagane spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 je dopolniti jamstva za neodvisnost sekretariata. V doseganje tega cilja bo usmerjeno izvajanje spremenjene uredbe.

Kot je v pismu predsedniku nadzornega odbora z dne 20. maja 2016 potrdila podpredsednica Georgieva, namerava Komisija sekretariat nadzornega odbora z dnem začetka uporabe spremenjene uredbe priključiti Uradu za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO). Priključitev bo zgolj upravne narave, da bi bili na ta način poenostavljeni nekateri organizacijski in proračunski vidiki. Priključitev ne bo vplivala na neodvisno delovanje sekretariata.

Kot je še navedeno v pismu, upravna priključitev sekretariata uradu PMO ne bo vplivala na trenutno število zaposlenih in na proračunska sredstva. Vodja sekretariata bo odgovoren za vodenje in ocenjevanje zaposlenih. Ocena vodje sekretariata bo osnovana na poročilu nadzornega odbora.

Komisija bo po posvetovanju z nadzornim odborom pripravila ustrezna notranja pravila o mobilnosti, s katerimi bo omejila čas trajanja napotitve na delo v sekretariatu, čeprav bo hkrati zagotovljena kontinuiteta, potrebna za dejansko neodvisnost, in bo storjeno vse, da se prepreči nasprotje interesov ali pojav vrtljivih vrat z uradom OLAF.

Sprememba uredbe ne vpliva na dostop do podatkov nadzornega odbora, kot so podatki v informacijskih sistemih, zbirkah podatkov in dokumentih urada OLAF.

Prostori uslužbencev sekretariata nadzornega odbora bodo še naprej v stavbi, kjer ima prostore urad OLAF; na ta način bo zaščitena neodvisnost nadzornega odbora in urada OLAF, stiki med njimi pa bodo enostavni.

Pravno obvestilo