Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2708(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0842/2016

Pateikti tekstai :

B8-0842/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0319

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 76k
Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

2016 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo, projekto (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D44599/02),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą(1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į minėtojo reglamento 25 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto 2016 m. balandžio 12 d. pateiktą nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą(2),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 4 straipsnyje reikalaujama, kad iki 2009 m. sausio 19 d. Komisija nustatytų konkrečius maistinių medžiagų apibūdinimus, kuriuos maisto produktai arba jų kategorijos privalo atitikti, kad galėtų būti pateikiami teiginiai apie jų maistingumą ar sveikatingumą, bei nustatytų teiginių apie maisto produktų arba jų kategorijų maistingumą ir sveikatingumą vartojimo sąlygas, atsižvelgiant į maistinių medžiagų apibūdinimus;

B.  kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 2 straipsnio 5 dalimi, „teiginys apie sveikatingumą“ – teiginys, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama ar užsimenama, kad esama ryšio tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos jo sudedamųjų dalių ir sveikatos;

C.  kadangi kyla pagrįstas susirūpinimas, jog teiginiai, kad kofeinas padeda didinti budrumą ir koncentraciją, neįrodo ryšio tarp kofeino vartojimo ir sveikatos;

D.  kadangi Komisija iki šiol nenustatė šių maistinių medžiagų apibūdinimų;

E.  kadangi 250 ml energinio gėrimo skardinėje gali būti iki 27 g cukraus ir 80 mg kofeino;

F.  kadangi Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiesiems ir vaikams rekomenduoja ne daugiau kaip 10 proc. kasdienio reikalingos energijos kiekio gauti iš cukraus, o dar labiau sumažinus suvartojamą kiekį (mažiau nei 5 proc., apie 25 g) kasdien būtų užtikrinama papildoma nauda sveikatai(3);

G.  kadangi EFSA surado įrodymų, kad didelis suvartojamo cukraus kiekis geriant cukrumi pasaldintus gėrimus gali didinti svorį;

H.  kadangi pasiūlytų teiginių apie sveikatingumą naudojimas gali paskatinti vartoti energinius gėrimus, todėl galima pagrįstai tikėtis, jog kasdien suvartojamas cukraus ir kofeino kiekis viršys rekomenduojamą didžiausią kasdien suvartojamą kiekį;

I.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio c punkte draudžiama naudoti teiginius apie sveikatingumą, skatinančius perteklinį tam tikro maisto produkto vartojimą;

J.  kadangi, pagal Komisijos reglamento projektą, teiginys, jog kofeinas didina budrumą ir koncentraciją, neturi būti vartojimas vaikams ir paaugliams skirtų maisto produktų apibūdinimuose;

K.  kadangi paaugliai yra didžiausia energinių gėrimų vartotojų grupė;

L.  kadangi 68 proc. paauglių ir 18 proc. vaikų reguliariai vartoja energinius gėrimus;

M.  kadangi energinių gėrimų pramonės savanoriškame Prekybos energiniais gėrimais ir jų ženklinimo praktikos kodekse numatyta tik neparduoti energinių gėrimų jaunesniems nei 12 metų vaikams(4);

N.  kadangi praktiškai sudėtinga kontroliuoti, kad nurodytais teiginiais pažymėti energiniai gėrimai nebūtų parduodami vaikams, nepaisant to, ar jie skirti vaikams, ar paaugliams, taigi, sąlyga dėl siūlomų teiginių naudojimo naudos neduos; kadangi niekas nesutrukdys tokių gėrimų parduoti paaugliams;

O.  kadangi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio a punkte, teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą negali būti naudojami dviprasmiškai ar klaidinamai;

P.  kadangi nustačius sąlygą arba apribojimą pasiūlytų teiginių nenaudoti maisto produktams, kurie skirti vaikams ar paaugliams, tokia sąlyga ar apribojimas būtų dviprasmiški atsižvelgiant į tokių maisto produktų galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai;

Q.  kadangi Komisija praeityje (kaip patvirtino Bendrasis Teismas gliukozės atveju) atsisakė leisti naudoti teiginius apie sveikatingumą, kurie perteikia prieštaringą ir dviprasmišką informaciją vartotojams, netgi jei būtų leista juos naudoti konkrečiomis sąlygomis ir (arba) kartu su papildomais paaiškinimais ar perspėjimais(5);

R.  kadangi savo mokslinėje nuomonėje dėl kofeino saugumo Europos maisto saugos tarnyba padarė išvadą, kad buvo pateikta nepakankama informacija, kuria remiantis buvo nustatytas saugi kofeino dozė vaikams: 3 mg vienam kilogramui kūno svorio kasdien greičiausiai nebūtų per didelė dozė, kuri keltų susirūpinimą dėl saugos vaikams ir paaugliams(6);

S.  kadangi, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio c dalyje, teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą neturi „skatinti ar pritarti perdėtam maisto produkto vartojimui“;

T.  kadangi 25 proc. paauglių, kurie vartoja energinius gėrimus, vienu kartu išgeria tris ar daugiau skardinių, o pasiūlyti teiginiai gali paskatinti suvartoti dar didesnį tokių energinių gėrimų kiekį;

U.  kadangi pasiūlytas įspėjimo ženklas (naudojimo sąlygos) niekaip neįspėja apie didžiausią suvartojamą kiekį vienu metu, tačiau nurodo tik didžiausią suvartojamą kiekį per dieną;

V.  kadangi energiniai gėrimai buvo siejami su vaikų ir paauglių, kurie reguliariai juos vartoja, galvos skausmu, miego ir elgesio problemomis;

1.  prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2.  mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslu ir turiniu;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo reglamento projektą;

4.  ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę sukurti taisykles, taikomas didelį kofeino kiekį turinčių gėrimų ar pridėtinio kofeino turinčių maisto produktų pardavimui vaikams ir paaugliams;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 404, 2006 12 30, p. 9.
(2) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Žr. 2016 m. kovo 16 d. Bendrojo teismo sprendimo Dextro Energy prieš Komisiją, T-100/15, EU:T:2016:150, 74 punktą.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Teisinis pranešimas