Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2708(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0842/2016

Predložena besedila :

B8-0842/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0319

Sprejeta besedila
PDF 259kWORD 73k
Četrtek, 7. julij 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Nasprotovanje izvedbenemu aktu: dovoljene zdravstvene trditve na živilih
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2016 o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D44599/02),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih(1), zlasti člena 13(3),

–  ob upoštevanju mnenja z dne 12. aprila 2016, ki ga je podal odbor iz člena 25(1) zgoraj navedene uredbe,

–  ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju členov 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A.  ker člen 4 Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da mora Komisija do 19. januarja 2009 opredeliti posebne profile hranil, s katerimi morajo biti usklajena živila ali določene kategorije živil, da lahko nosijo prehranske in zdravstvene trditve ter pogoje za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev za živila ali kategorije živil v zvezi s profili hranil;

B.  ker v skladu s členom 2(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 „zdravstvena trditev“ pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani;

C.  ker so upravičeni pomisleki, da trditve, da kofein pripomore k večji budnosti in izboljša zbranost, ne dokazujejo povezave med uživanjem kofeina in „zdravjem“;

D.  ker Komisija še ni opredelila teh posebnih profilov hranil;

E.  ker lahko pločevinka 250 ml energijske pijače vsebuje do 27 g sladkorja in 80 mg kofeina;

F.  ker Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, naj odrasli in otroci dobijo največ 10 % dnevnega energetskega vnosa iz prostih sladkorjev in da bi dodatno znižanje pod 5 % (približno 25 g) dnevno prineslo dodatne koristi za zdravje(3);

G.  ker je EFSA ugotovila, da visok vnos sladkorja iz sladkanih pijač lahko pripomore k pridobivanju telesne teže;

H.  ker uporaba zdravstvenih trditev pripomore k večjemu uživanju energijskih pijač, zaradi česar je mogoče upravičeno pričakovati, da bo dnevni vnos sladkorja in kofeina presegel priporočeni največji dnevni vnos;

I.  ker člen 3(c) Uredbe (ES) št. 1924/2006 prepoveduje uporabo zdravstvenih trditev, ki spodbujajo pretirano uživanje živil;

J.  ker se v skladu z osnutkom uredbe Komisije za živila, namenjena otrokom in najstnikom ne uporabljajo trditve, da kofein pripomore k večji budnosti in izboljša zbranost;

K.  ker so najstniki najbolj množični potrošniki energijskih pijač;

L.  ker 68 % najstnikov in 18 % otrok redno uživa energijske pijače;

M.  ker kodeks ravnanja za trženje in označevanje energijskih pijač v industriji energijskih pijač ni obvezujoč in samo odsvetuje trženje energijskih pijač otrokom, mlajšim od 12 let(4);

N.  ker je v praksi težko preprečiti, da se energijske pijače s predlaganimi trditvami ne prodajajo otrokom, četudi so namenjeni otrokom in najstnikom, zaradi česar so pogoji uporabe na predlaganih trditvah neučinkoviti; ker v vsakem primeru nič ne preprečuje trženja teh pijač najstnikom;

O.  ker uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev v skladu s členom 3(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 ne sme biti dvoumna ali zavajajoča;

P.  ker bi postale trditve zaradi pogoja ali omejitve, da se ne smejo uporabljati za živila, namenjena otrokom in najstnikom, dvoumne, kar zadeva morebitne neželene učinke teh živil na zdravje ljudi;

Q.  ker je Komisija v preteklosti (kot je potrdilo Splošno sodišče v zadevi dekstroza) že zavrnila odobritev zdravstvenih trditev s protislovnim in dvoumnim sporočilom potrošnikom, tudi če bi odobritev vključevala posebne pogoje uporabe in/ali dodatna sporočila ali opozorila(5);

R.  ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v svojem znanstvenem mnenju zaključila, da ni na voljo dovolj informacij, na podlagi katerih bi lahko določila varno raven vnosa kofeina pri otrocih, vendar pa dnevni vnos 3 mg kofeina na vsak kilogram telesne teže najbrž ne bi predstavljal tveganja za varnost otrok in najstnikov(6);

S.  ker člen 3(c) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da „uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev ne sme [...] spodbujati ali opravičevati pretirano uživanje živil“;

T.  ker 25 % najstnikov, ki uživajo energijske pijače, naenkrat spije tri ali več pločevink, predlagane trditve pa bi lahko spodbudile uživanje še večjih količin teh energijskih pijač;

U.  ker predlagano opozorilo (pogoji uporabe) ne svari pred največjim enkratnim vnosom, temveč navaja le največji dnevni vnos;

V.  ker so pri otrocih in najstnikih, ki redno uživajo energijske pijače, ugotovili, da je to povezano z glavoboli, težavami s spanjem in vedenjskimi težavami;

1.  nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2.  meni, da osnutek uredbe Komisije ni v skladu s ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 1924/2006;

3.  poziva Komisijo, naj umakne osnutek uredbe;

4.  poziva države članice,, naj preučijo možnost uvedbe pravil za trženje pijač z visoko vsebnostjo kofeina ali živil z dodanim kofeinom otrokom in najstnikom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 404, 30.12.2006, str. 9.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Glej sodbo Splošnega sodišča z dne 16. marca 2016 v zadevi Dextro Energy, T-100/15, EU:T:2016:150, točka 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Pravno obvestilo