Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0321(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0216/2016

Texte depuse :

A8-0216/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0339

Texte adoptate
PDF 235kWORD 41k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) ***
P8_TA(2016)0339A8-0216/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14381/2013),

–  având în vedere Protocolul la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană (14382/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0120/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0216/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.

Notă juridică