Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0321(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0216/2016

Ingivna texter :

A8-0216/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0339

Antagna texter
PDF 239kWORD 41k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) ***
P8_TA(2016)0339A8-0216/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14381/2013),

–  med beaktande av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen (14382/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 217, 218.6 a och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0120/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena samt artiklarna 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0216/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Rättsligt meddelande