Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2881(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0989/2016

Keskustelut :

PV 15/09/2016 - 8.2
CRE 15/09/2016 - 8.2

Äänestykset :

PV 15/09/2016 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0350

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 44k
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Somalia
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2016 Somaliasta (2016/2881(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Somaliasta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan julkilausumat Somaliassa 27. helmikuuta 2016, 2. kesäkuuta 2016, 26. kesäkuuta 2016, 26. heinäkuuta 2016 ja 21. elokuuta 2016 tehdyistä hyökkäyksistä,

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2016 ja 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Somaliasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin antaman julkilausuman Somalian vaalimallista vuonna 2016,

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2013 Brysselissä tehdyn New Deal -sopimuksen,

–  ottaa huomioon syyskuussa 2011 hyväksytyn EU:n strategian Sahelin alueen turvallisuuden ja kehityksen takaamiseksi,

–  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2016 julkaistun YK:n raportin sananvapaudesta Somaliassa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 7. heinäkuuta 2016 hyväksymän päätöslauselman nro 2297 (2016),

–  ottaa huomioon 8. tammikuuta 2016 ja 9. toukokuuta 2016 päivätyt YK:n pääsihteerin YK:n turvallisuusneuvostolle antamat raportit Somaliasta,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 päivätyn YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallista määräaikaistarkastelua käsittelevän työryhmän raportin,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Somaliaan nimitetyn erityisedustajan Michael Keatingin lausuman, jossa tämä tuomitsee 30. elokuuta 2016 Mogadishussa hotelliin tehdyn pommi-iskun,

–  ottaa huomioon tammikuussa 2016 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston viimeisimmän Somaliaa koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

–  ottaa huomioon Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) 2. syyskuuta 2016 esittämän apupyynnön omatekoisten räjähteiden käytön torjumiseksi Somaliassa,

–  ottaa huomioon AMISOMin 26. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan terrori-iskut Mogadishussa,

–  ottaa huomioon, että Afrikan unionin komission puheenjohtajan erityisedustaja Somaliassa (SRCC) suurlähettiläs Francisco Caetano Madeira kiitti lausunnossaan 30. elokuuta 2016 Somalian turvallisuusjoukkoja niiden toiminnasta Mogadishussa hotelliin tehdyn iskun yhteydessä,

–  ottaa huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 2. syyskuuta 2014 pidetyssä 455. kokouksessa annetun julkilausuman terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemisestä ja torjumisesta Afrikassa,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan tehtävän edistää ja suojella ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan mukaisesti,

–  ottaa huomioon terrorismin torjuntaa ja ehkäisyä koskevan Afrikan yhtenäisyysjärjestön yleissopimuksen, joka hyväksyttiin vuonna 1999,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 20 vuotta kestäneen sisällissodan, valtiottoman tilan ja terrorin jälkeen Somalia on ratkaisevassa siirtymävaiheessa; ottaa huomioon, että vuodesta 2012, jolloin perustettiin kansainvälisen yhteisön tukema hallitus, Somalia on hitaasti liikkunut kohti vakautta, vaikka uusien viranomaisten haasteena ovat edelleen al-Qaidaan kytköksissä olevat al-Shabaab-kapinalliset;

B.  ottaa huomioon, että vaikka Somalian hallitus on tehnyt positiivisia sitoumuksia ja toteuttanut positiivisia toimia, kuten perustanut riippumattoman ihmisoikeuskomission, turvattomuus ja sisäinen poliittinen taistelu haittaavat yhä oikeus- ja turvallisuusalan uudistuksen konkreettista etenemistä;

C.  ottaa huomioon, että toimivien siviilituomioistuimien puuttuessa Somalian hallitus turvautuu sotilastuomioistuimiin siviilioikeudenkäynneissä ja -tuomioissa, mikä ei takaa, että siviilien oikeuksia kunnioitetaan; ottaa huomioon, että kansalliselle tiedustelu- ja turvallisuusvirastolle (NISA) on annettu laajat tutkintavaltuudet ja että sillä ei nykyisin ole lainvalvontavaltuuksia, mikä johtaa siihen, että NISA:n pidättäminä olevien oikeuksia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukataan merkittävällä tavalla;

D.  ottaa huomioon, että Somalian kansa joutuu kärsimään sotapäälliköiden ja terroristien tekemistä jatkuvista raakalaismaisista hyökkäyksistä; ottaa huomioon, että 30. elokuuta 2016 ainakin 10 ihmistä, joista osa oli sotilaita, osa siviilejä, tapettiin Mogadishussa presidentin palatsin edessä; ottaa huomioon, että 26. heinäkuuta 2016 al-Shabaab hyökkäsi Afrikan unionin tukikohtaan Mogadishussa ja tappoi ainakin 13 ihmistä, myös YK:n henkilöstöön kuuluvia, ja että viime kuukausina on raportoitu kranaatti-iskuista, joissa on kuollut yli sata ihmistä; ottaa huomioon, että al-Shabaab on edelleen aktiivinen myös naapurimaassa Keniassa, jossa se tekee säännöllisesti terrori-iskuja;

E.  ottaa huomioon, että Afrikan unionin rauhaturvaoperaation, jolla on 22 000 sotilasta, tehtävänä on muun muassa vähentää al-Shabaabin ja muiden aseellisten oppositioryhmien aiheuttamaa uhkaa, turvata poliittinen prosessi kaikilla tasoilla sekä suojata vakauttamista, sovinnontekoa ja rauhan rakentamista Somaliassa ja tehdä mahdolliseksi turvallisuustehtävien asteittainen siirtäminen AMISOMilta Somalian turvallisuusjoukoille sen mukaan kuin niillä on valmiuksia; ottaa huomioon ja pitää myönteisenä, että AMISOMin toimikautta on jatkettu 31. toukokuuta 2017 asti;

F.  ottaa huomioon, että Uganda, joka on suurin joukkojen lähettäjä, ilmoitti vetävänsä yli 6 000 sotilastaan Somaliasta vuoden 2017 loppuun mennessä; ottaa huomioon, että Afrikan unioni on ilmoittanut suunnitelmastaan vetää joukot kokonaan pois vuoden 2020 loppuun mennessä ja todennut, että vastuu turvallisuudesta siirretään asteittain Somalian armeijalle alkaen vuodesta 2018;

G.  ottaa huomioon, että AMISOMin joukkoja on useaan otteeseen syytetty vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien mielivaltaiset murhat ja eräissä tapauksissa seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta;

H.  ottaa huomioon, että Somalian tulevat vaalit ovat Somalian kansalle tärkeä virstanpylväs, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia maan ja sen naapurialueiden turvallisuuteen, vakauteen ja kehitykseen;

I.  ottaa huomioon, että Somalian liittovaltion parlamentin ylähuoneen vaalit on määrä pitää 25. syyskuuta 2016 ja liittovaltion parlamentin alahuoneen vaalit 24. syyskuuta ja 10. lokakuuta 2016 välisenä aikana; ottaa huomioon, että molempien kamarien on määrä valita presidentti 30. lokakuuta 2016;

J.  ottaa huomioon, että vaaliprosessi on ratkaisevan tärkeä demokraattisen ja yleisen äänioikeuden kannalta, jonka kansallinen riippumaton keskusvaalilautakunta toteuttaa vuonna 2020;

K.  ottaa huomioon, että liittovaltion epäsuoran vaalijärjestelytyöryhmän (FIEIT) puheenjohtaja Omar Mohamed Abdulle on vakuuttanut, että vuoden 2016 vaalit järjestetään aikataulussa ja että vaalit ovat avoimet ja uskottavat;

L.  ottaa huomioon, että sanavapaus, jolla on keskeinen rooli demokraattisten valtioiden rakenteessa, on yhä huomattavan rajallinen; ottaa huomioon, että sananvapautta Somaliassa koskevan YK:n äskettäisen raportin mukaan toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja poliittiset johtajat joutuvat yhä toimimaan vaikeissa olosuhteissa, joille ovat ominaisia murhat, joita tekee pääasiassa al-Shabaab, pidätykset, pelottelu ja tärkeiden tiedotusvälineiden sulkemiset; ottaa huomioon, että viranomaiset harvoin tutkivat näitä tapauksia tai tuovat syyllisiä oikeuteen;

M.  ottaa huomioon, että kansalliselle tiedustelu- ja turvallisuusvirastolle (NISA) on annettu laajat tutkintavaltuudet ja että sillä ei nykyisin ole lainvalvontavaltuuksia, mikä johtaa siihen, että NISA:n pidättämien oikeuksia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukataan merkittävällä tavalla;

N.  ottaa huomioon, että YK:n raportin mukaan tammikuun 2014 ja heinäkuun 2016 välisenä aikana todettiin 120 tiedotusvälineissä työskentelevien mielivaltaista pidätystä tai vangitsemista; ottaa huomioon, että tammikuusta 2015 lähtien vain kymmenen 48:stä pidätetystä toimittajasta ja tiedotusvälineiden työntekijästä on haastettu oikeuteen;

O.  ottaa huomioon, että Somalia on maailman mitassa yksi maista, joissa kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten määrä on suurin ja kestänyt pisimpään, ja että maan sisällä siirtymään joutuneiden lukumäärä on 1,1 miljoonaa, joista arviolta 400 000 elää Mogadishussa ja lähes yksi miljoona pakolaisina Afrikan sarven alueella; ottaa huomioon, että YK:N pakolaisvaltuutettu (UNHCR) raportoi, että pelkästään heinäkuussa 2016 käynnissä olevien sotilaallisten hyökkäysten aiheuttamien karkotusten tai turvattomuuden takia lähes 28 000 ihmistä joutui siirtymään kotiseudultaan;

P.  ottaa huomioon, että Keniassa sijaitsevilla leireillä elää 420 000 somalipakolaista, heistä 350 000 Dabaabin leirillä, ja että Somalian ja Kenian hallitukset sekä UNHCR ovat sopineet 10 000 pakolaisen vapaaehtoisesta palaamisesta Somaliaan alueille, jotka eivät ole al-Shabaabin hallinnassa; ottaa huomioon, että toukokuussa 2016 Kenian hallitus ilmoitti, että Dabaabin pakolaisleiri Koillis-Keniassa suljetaan vuoden loppuun mennessä;

Q.  ottaa huomioon, että lapsia tapetaan, pidätetään mielivaltaisesti ja rekrytoidaan sotilaiksi vieläkin, vaikka tammikuussa 2015 Somalia ratifioi lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen ja hyväksyi marraskuussa 2015 turvallista koulunkäyntiä koskevan julistuksen ja sitoutui siten toteuttamaan konkreettisia toimia opiskelijoiden ja koulujen suojelemiseksi;

R.  ottaa huomioon, että EU on antanut 286 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahaston (2014–2020) kautta keskittyen "sopimuksen" täytäntöönpanoon ja erityisesti valtion ja rauhan rakentamiseen, elintarviketurvaan, kestävyyteen ja koulutukseen; ottaa huomioon, että Afrikan rauhanrahaston kautta EU on sitoutunut myös AMISOMin tukemiseen;

1.  ilmaisee syvän osanottonsa Somalian äskettäisten terrorihyökkäysten uhreille ja heidän perheilleen ja pitää erittäin valitettavana ihmishenkien menetystä; tuomitsee samalla päättäväisesti syylliset kyseisiin iskuihin, jotka katsotaan al-Shabaabin kapinallisryhmän tekemiksi;

2.  kehottaa vahvistamaan kansallista turvallisuusrakennetta ja suojelemaan väestöä sekä antamaan kansainvälisen yhteisön lisätukea AMISOMille ja Somalian hallitukselle niiden toimissa rauhan ja vakauden rakentamiseksi;

3.  muistuttaa, että kestävä vakaus ja rauha voidaan saavuttaa ainoastaan sosiaalisen osallisuuden, kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan avulla perustuen demokraattisiin periaatteisiin ja oikeusvaltion periaatteeseen siten, että ihmisten ihmisarvo ja oikeudet turvataan täysimääräisesti;

4.  katsoo, että maan yhteiskunnallisten ryhmien välille tarvitaan kaikki osapuolet kattavaa vuoropuhelua, johon osallistuvat klaanit ja heimot, joista Somalian kansakunta koostuu, jotta voidaan luoda keskinäistä yhteisymmärrystä ja vakiinnuttaa kestävän ja vakaan rauhan edellyttämä konsensus;

5.  pitää myönteisenä hallituksen ja alueellisten johtajien antamaa tukea uudelle kansalliselle turvallisuuspolitiikalle ja kehottaa hallitusta nopeuttamaan sen täytäntöönpanoa ottaen huomioon al-Shabaabin edelleen aiheuttama uhka;

6.  kehottaa EU:ta ja sen kansainvälisiä kumppaneita pitämään lujasti kiinni sitoumuksesta toimia yhteistyössä Somalian kanssa legitiimien instituutioiden rakentamiseksi ja somalialaisten hallinnassa olevan turvallisuusalan kehittämiseksi, jotta voidaan torjua terrorismia ja suojella kaikkia ihmisiä; korostaa, että tämä on ratkaisevaa Somalian myönteisen kehityksen ja alueen turvallisuuden kannalta;

7.  kehottaa Afrikan unionia (AU) varmistamaan, että kaikki joukkoja lähettäneet maat vaihtavat tietoja CCTARC:n (AMISOMin yksikkö, joka vastaa siviiliuhrien jäljittämisestä, tilanteen analysoinnista ja siihen vastaamisesta) kanssa siviiliuhreja koskevista raporteista tai tutkimuksista, joita joukkoja lähettäneet maat ovat tehneet, ja että nämä tiedot annetaan myös YK:lle sen turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 2297 (2016)mukaisesti ja syötetään AMISOMin operationaalisiin suunnitelmiin;

8.  kehottaa hallitusta ja EU:ta varmistamaan, että osana oikeusvaltioon liittyviä toimenpiteitä Somaliassa NISAn toimintaa säännelläään tehokkailla valvontamekanismeilla ja että kehitetään Somalian rikosoikeudellisen tutkintaviraston teknistä asiantuntemusta niin, että se voi toteuttaa perusteellisia, vaikuttavia ja oikeuksia kunnioittavia tutkimuksia;

9.  pitää myönteisinä Afrikan unionin tutkimuksia, jotka koskevat AMISOM-joukkojen väitettyä seksuaalista väkivaltaa; kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön raportin suositukset ja vaatii, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 2272 (2016) mukaisesti AU ja joukkoja lähettäneet valtiot varmistavat, että väitteet tutkitaan asianmukaisesti ja perinpohjaisesti ja että syylliset tuodaan oikeuden eteen;

10.  kehottaa tehostamaan EU:n seurantaa ja valmiuksien kehittämistä, jotta varmistetaan vastuu AMISOMin väärinkäytöksistä, erityisesti kun otetaan huomioon, että EU vastaa suurelta osalta AMISOMin rahoituksesta;

11.  painottaa, että vuoden 2012 jälkeen on saavutettu rohkaisevaa edistystä kohti osallistavia vaaleja ja vastuullista hallintoa; pitää myönteisenä National Leadership ‑foorumin päätöstä edistää poliittisten puolueiden perustamista ja rekisteröimistä seuraavien kahden vuoden aikana valmistauduttaessa vuoden 2020 vaaleihin ja yksi henkilö - yksi ääni -periaatteen mukaisesti; pitää myönteisenä myös pyrkimystä rakentaa valtion instituutioita ja antaa poliittisia puolueita koskevia keskeisiä lakeja sekä luoda riippumaton kansallinen ihmisoikeuskomissio; pitää myönteisenä päätöstä naisten edustuksen lisäämisestä; korostaa, että uskottava, osallistava, avoin ja vastuullinen vaaliprosessi on äärimmäisen tärkeää sen varmistamiseksi, että valitulla johdolla on tarvittava legitiimiys;

12.  tunnustaa YK:n Somalian tukitoimiston (UNSOS) positiivisen panoksen AMISOMin saavutusten tukemisessa ja YK:n Somalian avustusoperaation (UNSOM) panoksen joukkojen, rahoituksen ja materiaalin hankkimisessa, jotta voidaan varmistaa Somalian siviiliväestön suojelu;

13.  kehottaa Somalian kansallista armeijaa ja AMISOMia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään al-Shabaabin kapinallisryhmää häiritsemästä tulevia vaaleja; korostaa, että vaalien turvaamisen on oltava tärkeä painopiste;

14.  tuomitsee turvallisuusjoukkojen harjoittaman lasten värväämisen sotilaiksi ja lasten käyttämisen sotilaina ja ilmiantajina, mukaan luettuna kaapattujen tai paenneiden lapsisotilaiden käyttö; kehottaa Somalian hallitusta lopettamaan tämän käytännön;

15.  kehottaa toteuttamaan voimakkaampia toimenpiteitä lasten suojelemiseksi aseelliselta konfliktilta ja aseellisten joukkojen ja ryhmien värväykseltä ja käytöltä; kehottaa viranomaisia kohtelemaan lapsia, joita epäillään yhteyksistä al-Shabaab-järjestöön, pääasiallisesti uhreina ja huolehtimaan heidän eduistaan ja pitämään tässä johtavina periaatteina kansainvälisiä suojelua koskevia normeja;

16.  palauttaa mieliin, että ilman kehitystä ei ole turvallisuutta eikä turvallisuutta ilman kehitystä; kehottaa lisäämään turvallisuutta ja kehitystä koskevien toimien yhdenmukaisuutta, vahvistamaan ohjelmia, joilla edistetään taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja torjumaan alikehitystä ja terrorismin syitä ja perustaa; muistuttaa, että on tarpeen tarjota peruspalveluita ja tukea vapautetuille henkilöille ja erityisesti varmistettava palaavien pakolaisten kestävä integroituminen takaisin maahan; korostaa, että on tarpeen nopeuttaa Somalian valtion hallintorakenteen lujittumista ja instituutioita, joita tarjoavat näitä palveluja;

17.  kehottaa Somaliasta tulleiden pakolaisten isäntämaita pysymään realistisina turvallisuustilanteesta suuressa osassa Somaliaa, kun ne lähettävä pakolaisia takaisin Somaliaan;

18.  on erittäin huolissaan humanitaarisia toimijoita vastaan kohdistetuista hyökkäyksistä Somaliassa; toteaa, että on ehdottoman tärkeää, että humanitaarista apua toimitetaan sitä tarvitseville noudattaen riippumattomuuden ja neutraalisuuden periaatteita;

19.  muistuttaa, että sanavapaudella on keskeinen rooli demokraattisen valtion rakentamisessa erityisesti poliittisen muutoksen aikana; kehottaa Somalian hallitusta tarkistamaan rikoslakia, uutta medialakia ja muuta lainsäädäntöä, jotta kyseiset säädökset voidaan saattaa vastaamaan oikeutta sananvapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen koskevia Somalian kansainvälisiä velvoitteita;

20.  tuomitsee ankarasti monet murhat ja pidätykset sekä laajalle levinneen pelottelun, keskeisten tiedotusvälineiden sulkemiset, laitteiden takavarikoinnin ja verkkosivustojen sulkemisen; kehottaa Somalian viranomaisia toteuttamaan kiireellisesti toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaikki ilmaisunvapauden loukkaukset tutkitaan täysimääräisesti ja että loukkauksiin syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen;

21.  kiittää UNSOMia ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa siitä, että ne julkaisivat 4. syyskuuta 2016 kertomuksen oikeudesta sanavapauteen Somaliassa; toteaa, että tämä oli kaikkien aikojen ensimmäinen Somaliaa koskeva julkinen ihmisoikeusraportti; kehottaa YK:ta antamaan lisää julkisia raportteja;

22.  kehottaa viranomaisia antamaan ja panemaan täytäntöön asianmukaista lainsäädäntöä ja toteuttamaan tarvittavia oikeusalan uudistuksia, jotta vastataan ihmisten tarpeeseen saada oikeutta ja suojelua, sillä rankaisemattomuutta ei voida hyväksyä;

23.  on huolissaan siitä, että kotiseudultaan siirtymään joutuneita ihmisiä häädetään yhä useammin julkisista ja yksityisistä infrastruktuureista Somalian tärkeimmissä kaupungeissa; muistuttaa, että näissä karkottamisissa on noudatettava asiaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä; pyytää Somalian liittovaltion hallitusta ja kaikkia asiaankuuluvia toimijoita etsimään kestäviä ja konkreettisia ratkaisuja siirtymään joutuneiden henkilöiden ongelmiin; pyytää Somalian hallitusta kumppaniensa tukemina luomaan edellytykset pakolaisten vapaaehtoiselle palaamiselle arvokkaasti sitten, kun maan turvallisuustilanne sen sallii;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Somalian presidentille, pääministerille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Oikeudellinen huomautus