Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2084(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0279/2016

Teksty złożone :

A8-0279/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2016 - 7.2
CRE 04/10/2016 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0364

Teksty przyjęte
PDF 323kWORD 49k
Wtorek, 4 października 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa
P8_TA(2016)0364A8-0279/2016

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (2016/2084(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa, przekazany w dniu 1 kwietnia 2016 r. przez zastępcę prokuratora przy Sądzie Najwyższym Republiki Greckiej w związku z postępowaniem, jakie prokurator w Retimno zamierza wszcząć w sprawie naruszenia zaufania przy wykonywaniu obowiązków, jakiego poseł miał się dopuścić wraz z innymi sprawcami w Retimno na Krecie w latach 2000–2002 (nr sprawy: ABM:AB05/1956), i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając fakt, że Giorgos Grammatikakis zrezygnował z prawa do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1)

–  uwzględniając art. 62 konstytucji Grecji, art. 54 greckiego kodeksu postępowania cywilnego i art. 83 regulaminu parlamentu Grecji,

–  uwzględniając nakaz prokuratora przy sądzie apelacyjnym na Krecie nr 5181/18.11.2015,

–  uwzględniając sprawozdanie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyjaśnień posła do Parlamentu Europejskiego Giorgosa Grammatikakisa, jego odpowiedź na zarzuty i powiązane dokumenty,

–  uwzględniając orzeczenie rady apelacyjnej na Krecie nr 104/2015,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0279/2016),

A.  mając na uwadze, że zastępca prokuratora przy Sądzie Najwyższym Republiki Greckiej zwrócił się o uchylenie immunitetu posła do PE Giorgosa Grammatikakisa w związku z postępowaniem w sprawie o zarzucane przestępstwo;

B.  mając na uwadze, że w myśl art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że w myśl art. 62 Konstytucji Republiki Greckiej w trakcie kadencji parlamentarnej posła nie można ścigać, aresztować, uwięzić ani objąć innymi środkami ograniczenia wolności bez uprzedniej zgody parlamentu;

D.  mając na uwadze, że władze greckie zamierzają wszcząć postępowanie przeciwko Giorgosowi Grammatikakisowi oraz innym osobom w związku z niedopełnieniem niektórych obowiązków przewidzianych prawem;

E.  mając na uwadze, że zamierzone postępowanie dotyczy rozmowy z dnia 8 marca 1996 r. na temat możliwości wykupienia nowej, prywatnej grupowej polisy ubezpieczeniowej, wykraczającej poza ubezpieczenie obowiązkowe, dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Kreteńskiego oraz zarzucanych nielegalnych płatności, których dokonywano ratalnie w latach 2000–2002;

F.  mając na uwadze, że poprzednie postępowanie w tej samej sprawie obejmowało okres od 2000 r. i zakończyło się uniewinnieniem wszystkich oskarżonych;

G.  mając na uwadze, że zamierzone postępowanie nie ma żadnego związku ze statusem Giorgosa Grammatikakisa jako posła do Parlamentu Europejskiego, skoro dotyczy jego wcześniejszego stanowiska Rektora Senatu Uniwersytetu Kreteńskiego;

H.  mając na uwadze, że zarzucany czyn nie dotyczy opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków danego posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

I.  mając na uwadze, że zakres zamierzonego postępowania poszerzono, by objąć okres lat 1996–2000 i ująć ostatnie posiedzenie Senatu Uniwersytetu Kreteńskiego z udziałem Giorgosa Grammatikakisa jako rektora, na którym dyskutowano nad tą sprawą, ale nie podjęto decyzji; mając na uwadze, że nie istnieją podstawy, aby zakładać, że celem zamierzonego postępowania ma być zaszkodzenie politycznej działalności posła do PE;

J.  mając na uwadze, że zamierzone postępowanie ciągle umarzano w odniesieniu do wielu współoskarżonych członków Senatu Uniwersytetu Kreteńskiego i komisji ELKE z powodu upływu 15-letniego okresu przedawnienia zarzucanych czynów, zaś innych sąd ostatecznie uniewinnił od wszystkich zarzutów w maju 2016 r.;

K.  wyrażając zdumienie, że wniosek o uchylenie immunitetu złożono ok. 20 lat po zarzucanych wydarzeniach oraz że w greckim systemie wymiaru sprawiedliwości nie zdołano w tym okresie wszcząć postępowania przeciwko Giorgosowi Grammatikakisowi, a teraz organy tego systemu chcą to uczynić, kiedy Giorgos Grammatikakis jest posłem do Parlamentu Europejskiego;

L.  mając na uwadze, że działający powoli system wymiaru sprawiedliwości nigdy nie będzie naprawdę sprawiedliwy, jako że zaangażowane w sprawie osoby są inne niż 20 lat temu; mając na uwadze, że jeżeli wymiar sprawiedliwości ma zasługiwać na swoją nazwę, musi działać we właściwym czasie;

1.  postanawia uchylić immunitet Giorgosa Grammatikakisa, zgodnie z wnioskiem samego Giorgosa Grammatikakisa, żeby zakończyć długoletnie postępowanie w jego sprawie;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji wraz ze sprawozdaniem właściwej komisji władzom greckim i Giorgosowi Grammatikakisowi.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Informacja prawna