Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2214(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0272/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0272/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 04/10/2016 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0367

Elfogadott szövegek
PDF 270kWORD 48k
2016. október 4., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Az EGF/2016/002 SE/Ericsson referenciaszámú kérelem
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. október 4-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Svédország kérelme – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0272/2016),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Svédország „EGF/2016/002 SE/Ericsson” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be az elsősorban a Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) és Västsverige (SE23) nevű NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev 2. rendszer alatti 26. ágazat (Számítógépek, valamint elektronikai és optikai termékek gyártása) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében; és mivel az intézkedésekben az EGAA-hozzájárulásra jogosult 1 556 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 918 fog részt venni;

E.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló egy négyhónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

F.  mivel a növekedés stagnálásával és ezzel egy időben az ázsiai gyártók által támasztott erősebb versennyel szembesülve az Ericsson csökkentette a távközlési hardverek gyártását, és ez a folyamat két évtizede kezdődött;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Svédország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 3 957 918 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 6 596 531 eurót kitevő összes kiadás 60 %-a, és ami 918 megcélzott kedvezményezettnek fog segíteni a munkaerőpiacra való visszatérésben;

2.  megállapítja, hogy Svédország 2016. március 31-én nyújtotta be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy e kérelem értékelését a Bizottság 2016. szeptember 5-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy az informatikai és távközlési ágazatot az ázsiai gyártók uralják, és ezek kiszervezési célállomásokká váltak; rámutat, hogy az Ericsson fokozatosan csökkentette a személyzetét Svédországban (a 2005-ös 21 178 főről 17 858 főre 2014-ben), ugyanakkor világszerte hatalmas növekedést ért el (a 2005-ös 56 055 főről 118 055 főre 2014-ben);

4.  hangsúlyozza, hogy az érintett régiók esetében a hasonló háttérrel rendelkező idősebb munkavállalók viszonylag nagy csoportját bocsátották el, és e munkavállalók túlnyomó része – főként a Kista városában élők, ahol az elbocsátások jelentős száma történt – nem rendelkezik a helyi munkaerőpiacon keresett készségekkel;

5.  üdvözli Svédország azon döntését, hogy az esetleges EGAA-támogatást a kistai, a katrineholmi és a kumlai telephelyre összpontosítja, amely telephelyek a legnagyobb kihívásokkal küzdenek, miközben személyre szabott segítséget nyújt az egyéb telephelyeken elbocsátott munkavállalók számára is;

6.  emlékeztet arra, hogy sokféle munkavállalót, így a fizikai és szellemi munkavállalókat egyaránt érintik az elbocsátások; és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy néhány munkavállalónak azzal kell szembesülnie, hogy a hagyományos gyártó iparágakban eléggé alacsony a munkaerőpiaci kereslet; elismeri, léteznek lehetőségek e munkavállalók számára a köz- vagy magánszektorbeli szolgáltatóiparban, és hogy ehhez hatalmas újraképzési erőfeszítésekre van szükség;

7.  tudomásul veszi az Arbetsförmedlingen (a svéd állami foglalkoztatási szolgálat) értékelését, miszerint a fizikai munkavállalóknak lehetőségük van a köz- vagy magánszektorbeli szolgáltatóiparban az elhelyezkedésre, feltéve, hogy nagyobb átképzést biztosítanak számukra;

8.  elismeri, hogy az érintett szellemi munkavállalók többsége mérnök, akik közül néhányan olyan technológiákra szakosodtak, amelyeket csak az Ericsson használ, azonban üdvözli, hogy a svéd állami foglalkoztatási szolgálat bízik abban, hogy a képzési programok és a tanácsadás személyre szabott csomagja lehetővé fogja tenni ezen elbocsátott munkavállalók többsége számára, hogy magas színvonalú új állást találjanak;

9.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott személyre szabott szolgáltatások a következőket foglalják magukban: tanácsadás és karrier-tanácsadás; védett és támogatott foglalkoztatási és rehabilitációs intézkedések; oktatás és képzés; valamint álláskereséshez nyújtott anyagi juttatás; üdvözli, hogy az 50 éves vagy annál idősebb résztvevők kiemelt figyelmet kapnak a motivációs tréning és a karriertervezés során;

10.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 33,92 %-át teszik ki, amely közel marad az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35 %-os korláthoz, és hogy ezen intézkedések függenek attól, hogy a megcélzott kedvezményezett aktívan keressen munkát vagy vegyen részt képzési tevékenységekben; úgy véli, hogy ez a viszonylag magas arány indokolt, tekintettel az érintett idősebb munkavállalók jelentős hányadára és a tanulási nehézségekkel küzdő résztvevők számára nyújtott egyéni támogatásra;

11.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a megcélzott kedvezményezettekkel, azok képviselőivel, valamint a helyi állami szereplőkkel egyeztetve készült el, figyelembe véve, hogy a munkavállalók 22 %-a nő és 78 %-a férfi;

12.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

13.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

14.  üdvözli, hogy a svéd hatóságok megerősítették, hogy külön erőfeszítéseket fognak tenni a nemekhez kötődő hagyományos korlátok leküzdésére – ideértve a férfi kedvezményezettek egészségügyi szakmák vállalására való ösztönzését –, valamint üdvözli az intézkedések hozzájárulását a 16 svéd környezetminőségi célkitűzés eléréséhez;

15.  kéri a Bizottságot, hogy a jövőben határozza meg azt is javaslatában, hogy a munkavállalókat előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a kínált képzés igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági kilátásaihoz és munkaerő-piaci igényeihez;

16.  tudomásul veszi, hogy a svéd hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedések más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, hogy a kettős finanszírozást meg fogják előzni, továbbá, hogy a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

17.  megállapítja, hogy a számítógépek, valamint elektronikai és optikai termékek gyártásához kapcsolódó ágazatra vonatkozóan eddig további 14 EGAA-kérelem került benyújtásra, amelyek közül 11 a kereskedelemhez kapcsolódó globalizációval, 3 pedig a pénzügyi és gazdasági világválsággal függött össze;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasítások hatékonyságára gyakorolt esetleges hatást;

20.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

21.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

22.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

23.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2016/1858 határozat.)

Jogi nyilatkozat