Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0409(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0165/2015

Texte depuse :

A8-0165/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2016 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0368

Texte adoptate
PDF 326kWORD 57k
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Asistența juridică pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare ***I
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2016 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0824),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0429/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 25 martie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0165/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)JO C 226, 16.7.2014, p. 63.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare
P8_TC1-COD(2013)0409

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2016/1919.)

Notă juridică