Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0267/2015

Ingivna texter :

A8-0267/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Röstförklaringar
PV 04/10/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Antagna texter
PDF 118kWORD 45k
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
P8_TA(2016)0369A8-0267/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0001),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0014/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0267/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 27 oktober 2015 (Antagna texter P8_TA(2015)0368).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
P8_TC1-COD(2014)0005

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/2134.)

Rättsligt meddelande