Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2910(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1061/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2016)0378

Приети текстове
PDF 482kWORD 56k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Руанда, случаят на Виктоар Ингабире (2016/2910(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 май 2013 г. относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире(1),

—  като все предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид принципите и насоките относно правото на справедлив процес и правна помощ в Африка,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., който беше ратифициран от Руанда през 1975 г.,

—  като взе предвид общия периодичен преглед за Руанда за 2015 г. и заключителните бележки на Комитета на ООН по правата на човека за 2016 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид декларацията на върховния представител Федерика Могерини от името на ЕС във връзка с конституционната реформа в Руанда от 3 декември 2015 г.,

—  като взе предвид общото местно изявление на ЕС от 18 декември 2015 г. относно референдума за проект на конституция в Руанда,

—  като взе предвид съобщението за пресата от 16 март 2016 г. на Обединените демократични сили относно съдебното производство за обжалване на г-жа Виктоар Ингабире Умухоза, политически затворник,

—  като взе предвид доклада на „Фрийдъм хаус“ относно Руанда за 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл, озаглавен „Руанда 2015—2016 г.“,

—  като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл, озаглавен „Правосъдието в опасност: Делото на Виктоар Ингабире на първа инстанция“ от 2013 г.,

—  като взе предвид отговора на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 4 февруари 2013 г. на въпрос с искане за писмен отговор E-010366/2012 относно Виктоар Ингабире,

—  като взе предвид изявлението на „Хюман Райтс Уоч“ озаглавено „Руанда: изчезнал активист на опозицията“ от 29 септември 2016 г.,

—  като взе предвид доклада за 2014 г. относно Руанда на специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и правото на сдружаване,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Руанда е сред малкото африкански държави, които играят водеща роля за постигането на ЦХР, особено по въпроси като равенството между половете, овластяването на жените, начално образование за всички, детската и майчина смъртност, разпространението на ХИВ и устойчивостта на околната среда;

Б.  като има предвид, че засиленият икономически растеж се съпровожда от значителни подобрения в жизнения стандарт, което се потвърждава от спада с две трети на детската смъртност и постигането на почти пълна посещаемост на началното училищно образование;

В.  като има предвид положените икономически и политически усилия за подобряване на икономиката на страната и за нейната по-голяма индустриализация и насоченост към услугите;

Г.  като има предвид, че на 30 октомври 2012 г. Виктоар Ингабире, председател на Обединените демократични сили (ОДС), беше осъден на осем години затвор за заговор за терористично нападение срещу властите, както и за минимизиране на геноцида от 1994 г., въз основа на връзки с Демократичните сили за освобождение на Руанда (ДСОР);

Д.  като има предвид, че през септември 2016 г. на делегация на Европейския парламент беше отказан достъп до лишения от свобода лидер на опозицията Виктоар Ингабире; като има предвид, че въпреки че акцентът на посещението беше ролята на жените в обществото и тяхното овластяване, Министерство на външните работи и сътрудничеството, счета, че няма „особена причина г-жа Виктоар Ингабире, като осъдено лице, което подлежи на националните насоки и разпоредби за задържане, да бъде посетена от членовете на официалната делегация на ЕС“;

Е.  като има предвид, че мисията установи, че продължават да бъдат налице съществени предизвикателства в това отношение, като например достъпът до образование в селските райони, повече равенство в правата на собственост и по-добър достъп до дейности, различни от селскостопанска работа, и като има предвид, че положението с правата на човека, и по-специално по отношение на участието в политическия живот и на свободата на изразяване в Руанда, продължава да буди тревога, а същевременно независимото гражданско общество е все още много крехко;

Ж.  като има предвид, че много организации за защита на правата на човека изобличиха съдебния процес срещу Виктоар Ингабире на първа инстанция, тъй като са били установени сериозни нередности, а тя е била третирана несправедливо; като има предвид, че в доклада на „Амнести Интернешънъл“ се посочват нанасящи вреда публични изявления, направени от президента на Руанда, преди нейния процес, както и използването на признания от лица, задържани в лагера Ками, за който се твърди, че в него се използват изтезания; като има предвид, че през 2012 г., след като свидетелстваха срещу Виктоар Ингабире пред Върховния съд на Руанда през 2012 г., четирима свидетели на обвинението и един от другите обвиняеми заявиха пред Върховния съд през 2013 г., че показанията им са били фалшифицирани;

З.  като има предвид, че на 13 септември 2012 г. Виктоар Ингабире Умухоза беше номинирана за наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2012 г., заедно с две други политически фигури от Руанда, Бернар Нтаганда и Деогратиас Мушаиди;

И.  като има предвид, че през 2015 г. г-жа Ингабире обжалва решението пред Африканския съд по правата на човека и народите, като обвини правителството на Руанда, че нарушава правата ѝ; като има предвид, че през март 2015 г. Руанда се оттегли от юрисдикцията на Африканския съд, твърдейки, че съдилищата на Руанда са способни да се справят с всички случаи на местно равнище; като има предвид, че на 29 февруари 2016 г. правителството на Руанда оттегли своята декларация, която позволяваше на частни лица да подават жалби пряко до Африканския съд по правата на човека и народите, само няколко дни преди съдиите да разгледат делото, заведено срещу правителството на Руанда от Виктоар Ингабире;

Й.  като има предвид, че според Обединените демократични сили (Inkingi), условията на задържане на г-жа Ингабире са се влошили значително от април 2016 г. насам; като има предвид, че тя е лишена от внесена отвън храна и храна, съобразена със специална диета, а медицинското ѝ удостоверение е било анулирано;

К.  като има предвид, наред с другото, че Обединените демократични сили (Inkingi) не са били в състояние да се регистрират законно като политическа партия, а няколко нейни членове са били заплашвани, арестувани и задържани;

Л.  като има предвид, че няколко членове на опозиционни партии понастоящем се намират в затвора; като има предвид, че Илюмине Иражена, медицинска сестра и политически активист, свързана с Обединените демократични сили (Inkingi), се води за изчезнала от пет месеца и са налице опасения за нейната безопасност; като има предвид, че Леонил Газангайре, касиер на Обединените демократични сили (Inkingi), беше арестувана на 23 август 2016 г. и обвинена в подбуждането на обществен бунт;

М.  като има предвид, че Руанда се нарежда на 161-во място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата за 2016 г.; като има предвид, че състоянието на свободата на печата продължава да се влошава, което се изразява в честите случаи на тормоз, заплахи и задържане на независими журналисти; като има предвид, че журналисти в изгнание и чуждестранни журналисти все по-често стават обект на извънсъдебно сплашване, насилие и принудително изчезване за това, че са критикували длъжностни лица в своите статии;

Н.  като има предвид, че през октомври 2014 г. правителството спря за неопределен срок спря радиопредаванията на Би Би Си на езика киняруанда след излъчването по Би Би Си на спорен телевизионен документален филм за руандския геноцид от 1994 г.;

О.  като има предвид, че консолидирането на демокрацията — включително гарантирането на независимостта на съдебната система и участието на опозиционните партии — е от решаващо значение, особено с оглед на президентските избори, които ще се проведат през 2017 г.;

П.  като има предвид, че слабостите в съдебната система на Руанда при провеждането на наказателните дела срещу Виктоар Ингабире подкопаха нейната способност да разглежда дела с ясно откроен политически профил;

Р.  като има предвид, че Руанда играе ключова роля в региона на Големите африкански езера и може да играе решаваща роля в процеса на стабилизиране, включително чрез борба срещу незаконната търговия с минерали и други природни ресурси; като има предвид, че в доклада от 2015 г. на експертната група на ООН относно Демократична република Конго (ДРК) се препоръчва на правителството на Руанда да разследва и да преследва по съдебен ред лицата, замесени в незаконна търговия с калай, тантал и волфрам, както и изпирането на приходи от минерали от Демократична република Конго в Руанда;

1.  Решително осъжда воденето на политически мотивирани съдебни процеси, съдебното преследване на политически опоненти и предрешаването на изхода на съдебните процеси; настоятелно призовава правителството на Руанда да постигне резултати в областта на правата на човека, както вече го стори в икономическата и социалната сфера, за да напредне в прехода към модерна и приобщаваща демокрация; настоятелно призовава органите на Руанда да гарантира справедлив процес на обжалване на Виктоар Ингабире, който да отговаря на стандартите, установени в законодателството на Руанда и международното право; подчертава, че съдебните процеси и обвинения, повдигнати срещу обвиняемите лица, не могат да се основават на двузначни и неточни закони и на тяхното неправилно прилагане, както в случая на Виктоар Ингабире;

2.  Изразява дълбоката си загриженост по повод на отказа на обжалване от страна на Върховния съд на Руанда и съдебното решение, с което Виктоар е осъдена на 15 години лишаване от свобода, както и на влошаването на условията, при които тя е задържана; счита, че проведеното в Руанда съдебно производство за обжалване не отговаря на международните стандарти, включително правото на г-жа Виктоар Ингабире на презумпция за невиновност;

3.  Подчертава, че оттеглянето на Руанда през март 2016 г. от юрисдикцията на Африканския съд по правата на човека и народите (ACHPR) само няколко дни преди изслушването по съдебното производство за обжалване по случая на г-жа Ингабире е обстоятелствено и е насочено към ограничаване на прекия достъп до Съда на отделни лица и НПО;

4.  Припомня на органите на Руанда, че ЕС е изразил загрижеността си по отношение на зачитането на правата на човека и на правото на справедлив съдебен процес в рамките на официалния политически диалог с Руанда по силата на член 8 от Споразумението от Котону; призовава за бързо и безпристрастно преразглеждане на случая на г-жа Ингабире, въз основа на факти, в съответствие със закона и без никакви ограничения, неправомерни влияния, натиск или заплахи; призовава правата на Виктоар Ингабире, включително нейният достъп до правна защита и подходящи храна и лечение, да бъдат зачитани в затвора;

5.  Осъжда всякакви актове на сплашване, арестите, задържанията и преследването на лидери, членове и активисти на опозиционни партии, както и на журналисти и други предполагаеми критици на правителството на Руанда, единствено за това, че изразяват своите мнения; във връзка с това настоятелно призовава органите на Руанда да преразгледат и адаптират националното законодателство, така че да бъде гарантирана свободата на изразяване на мнение, и по-специално членове 463 и 451 от Наказателния кодекс, които ограничават свободата на изразяване;

6.  Призовава правителството на Руанда да покаже готовността си да разследва предполагаеми злоупотреби, извършени срещу активисти на опозицията и журналисти и да приведе военните центрове за задържане в съответствие със законите на Руанда и с международните стандарти; настоятелно призовава органите на Руанда да освободят незабавно всички лица и други активисти, които са задържани или осъдени единствено заради упражняването на правото си на свобода на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания, както и да гарантират разделението на административната, законодателна и съдебна власт, и по-конкретно – независимостта на съдебната система;

7.  Настоятелно призовава органите на Руанда да активизират своите усилия за разследване на случаите на Илюмине Иражена, Джон Ндабараса, Леонил Газангайре и други лица, за които има опасения, че са насилствено изчезнали, да разкрият местонахождението им и да ги освободят, или – ако те са задържани – да заведат съдебно преследване срещу тях, както и да гарантират справедливостта на съдебните дела срещу действителни или предполагаеми опоненти или критици на правителството, включително делата на Франк Русагара, Джоел Мутабази, Кизито Михиго и лицата, срещу които са повдигнати обвинения заедно с тях;

8.  Настоятелно призовава органите на Руанда да гарантират провеждането на мирни, честни и прозрачни избори през 2017 г. и призовава правителството да влезе в диалог с опозицията в подготовката на провеждането на посочените избори; изразява подкрепата си за дългосрочна мисия на ЕС за наблюдение на президентските избори през 2017 г., с акцент върху политическото пространство и основните свободи;

9.  Припомня на властите на Руанда, че демокрацията се основава на плуралистични правителства, функционираща опозиция, независими медии и съдебна система, зачитане на правата на човека, както и на правото на изразяване и на събрания; във връзка с това призовава Руанда да отвори политическото си пространство, да бъде на висотата на посочените стандарти и да подобри постиженията си в областта на правата на човека; очаква Руанда да изпълни препоръките на специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и правото на сдружаване (2014 г.);

10.  Призовава органите на Руанда да пристъпят – като въпрос с неотложен характер – към преразглеждане на декларацията, с които се дава възможност на лица и неправителствени организации (НПО) да подават жалби до Африканския съд по правата на човека и народите, с цел тя да бъде отново въведена в действие;

11.  Призовава ЕС и неговите международни партньори да продължават да подкрепя народа на Руанда в работата му за укрепване на мира и стабилността в страната и в региона като цяло;

12.  Призовава Комисията да продължи да извършва редовна оценка на подкрепата на ЕС за правителствени институции в Руанда, за да гарантира, че посочената помощ подкрепя изцяло правата на човека, свободата на изразяване и сдружаване, политическия плурализъм и независимото гражданско общество;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на институциите на Африканския съюз, на Източноафриканската общност (ИАО), на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС, на държавите — членки на ЕС, както и на адвокатите на Виктоар Ингабире и на президента на Руанда.

(1) OВ C 55, 12.2.2016 г., стр. 127.

Правна информация