Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2911(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1062/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Приети текстове :

P8_TA(2016)0379

Приети текстове
PDF 493kWORD 56k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Судан
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Судан,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид съвместното изявление от 8 август 2016 г. на ЕС, на представителите на Тройката (Норвегия, Обединеното кралство и САЩ) и на Германия, приветстващо подписването от „Призива на Судан“ на пътната карта на изпълнителната група на високо равнище на Африканския съюз,

—  като взе предвид доклада на независимия експерт относно положението с правата на човека в Судан, от 28 юли 2016 г., и доклада на специалния докладчик относно отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху упражняването на правата на човека относно неговото посещение в Судан, от 4 август 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението от 27 юни 2016 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховния представител относно обявеното от правителството на Судан четиримесечно едностранно прекратяване на военните действия,

—  като взе предвид Резолюция 2296 на Съвета за сигурност на ООН относно Судан, приета на неговото 7728-о заседание на 29 юни 2016 г.,

—  като взе предвид комюникето от 13 юни 2016 г. на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз относно положението в Дарфур,

—  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, съгласно които никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид декларацията от 9 април 2015 г. на върховния представител от името на Европейския съюз относно липсата на благоприятна среда за изборите в Судан през април 2015 г.;

—  като взе предвид декларацията на „Призива на Судан“ относно „Създаването на държава на гражданството и демокрацията“,

—  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че конфликтът в Дарфур продължава вече 13 години и отне живота на над 300 000 души и че суданските правителствени сили продължават да нападат цивилното население, особено в Джебел Мара; като има предвид, че продължаващите безразборни бомбардировки на цивилното население, включително незаконните нападения от страна суданските въоръжени сили на села в Южен Кордофан, Сини Нил и Дарфур, доведоха до жертви и унищожаването на цивилна инфраструктура;

Б.  като има предвид, че през 2010 г. Законът за националната сигурност предостави на правителството на Судан широки правомощия за редовно поставяне на задържани в условия на строг тъмничен режим, без да са повдигнати обвинения и за продължителни периоди, а организации биват принудително закривани и нападани;

В.  като има предвид, както се посочва във всеобщия периодичен преглед на ООН от 21 септември 2016 г., че Судан потвърди отново своя ангажимент за присъединяване към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и към Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване;

Г.  като има предвид, че в Дарфур, и по-специално в Южен Кордофан и Сини Нил, случаите на нарушения на правата на човека и на злоупотреби се увеличават, включително случаите, свързани с извънсъдебни екзекуции, прекомерната употреба на сила, отвличания на цивилни лица, актове на сексуално насилие и на основано на пола насилие срещу жени, нарушения и злоупотреби срещу деца и произволни задържания и лишаване от свобода;

Д.  като има предвид, че в Судан гражданското пространство за опозиционни политически партии, гражданското общество и защитниците на правата на човека е ограничено; като има предвид сведенията, че Националната служба за разузнаване и сигурност непрекъснато упражнява тормоз и подлага на гонения и наказателно преследване защитници на правата на човека, студенти активисти и политически опоненти за осъществяваната от тях законна дейност; като има предвид, че до момента през тази година множество активисти от гражданското общество бяха произволно задържани, включително четирима представители на суданското гражданско общество, заловени от служители по сигурността на международното летище в Хартум, откъдето е трябвало да отпътуват, за да присъстват на среща на високо равнище с дипломати по въпросите на правата на човека, състояла се в Женева на 31 март 2016 г.;

Е.  като има предвид, че групи за защита на правата на човека разкриха достоверни доказателства за нападения с химическо оръжие срещу цивилното население от страна на правителствените сили на Судан, като жителите на села в района Джебел Мара на Дарфур разкриват тежките последици от предполагаемите нападения с химическо оръжие, последното от които е било проведено на 9 септември 2016 г. в село Гамара; като има предвид, че се съобщава освен това за нападения от страна на Силите за бързо реагиране — суданско военно подразделение, съставено от бивши служители на проправителствената милиция под командването на Националната служба за разузнаване и сигурност;

Ж.  като има предвид, че на 29 февруари 2016 г. Националната служба за разузнаване и сигурност брутално нахлу в Центъра за обучение и човешко развитие в Хартум (Khartoum Centre for Training and Human Development, TRACKS) — организация на гражданското общество, вследствие на което директорът Халфалах Алафиф Муктар и активистите Арва Ахмед Елрабие, ал-Хасан Хейри, Имани-Лейла Райе, Абу Хурейра Абделрахман, ал-Бакир ал-Афиф Мухтар, Мидхат Афифадийн и Мустаха Адам бяха задържани и обвинени в сдружаване с цел извършване на престъпления и във водене на война срещу държавата, които са наказуеми със смъртно наказание; като има предвид сведенията, че директорът е в лошо здравословно състояние, а семейни посещения не се разрешават;

З.  като има предвид, че суданските органи налагат строги ограничения на свободата на религията; като има предвид, че през последните години все по-бързо нараства броят на случаите на заплахи срещу църковни ръководители и на сплашване на християнските общности; като има предвид, че чешкият хуманитарен работник Петър Яшек, суданските пастори Хасан Абдурахим Коди Таур, Кува Шамал и дипломираният студент от Дарфур Абдулмонем Абдумавла Иса Абдумавла бяха лишени от свобода в продължение на девет месеца от Националната служба за разузнаване и сигурност и са подведени под съдебна отговорност по обвинения за разпространяване на твърдения за страдания на християнските общности в опустошените от войната райони на Судан; като има предвид, че през последните години се наблюдава увеличаване на съдебните процеси за вероотстъпничество и на издадените вследствие на тези процеси смъртни присъди;

И.  като има предвид, че неотдавна Силите за бързо реагиране бяха разположени по протежението на северната граница на Судан, с цел да се противодейства на притока на незаконни мигранти; като има предвид, че на 31 август 2016 г. командващият Силите за бързо реагиране заяви, че те патрулират по тази граница с Египет и Либия, като посочи, че Судан води борба с незаконната миграция от името на ЕС; като има предвид, че на 6 септември 2016 г. делегацията на ЕС в Судан отрече тази подкрепа;

Й.  като има предвид, че на 24 август 2016 г. 48 суданци, потенциално търсещи убежище, бяха депортирани от Италия в Судан; като има предвид, че през май 2016 г. суданските органи депортираха над 400 еритрейци, задържани на път за Либия;

К.  като има предвид, че суданските органи налагат непропорционални присъди на жени и момичета по обвинения в неясно определени престъпления; като има предвид, че жените са изправени пред системна дискриминация и налагането на телесни наказания и бой с пръчки за неясно определени нарушения на изискванията към облеклото;

Л.  като има предвид, че подписалите „Призива на Судан“ (представители на политическите и на въоръжените опозиционни партии, включително Националната партия, Националните сили за консенсус и Суданския революционен фронт) се задължават да работят за прекратяване на конфликтите, бушуващи в различни региони на Судан, и за съдебна, институционална и икономическа реформа;

М.  като има предвид, че Международният наказателен съд (МНС) издаде две заповеди за задържането на президента ал-Башир — през 2009 и през 2010 г., като го обвинява, че носи отговорност за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид; като има предвид, че въпреки че Судан не е страна по Римския статут на МНС, Резолюция 1593 (2005) на Съвета за сигурност на ООН изисква от държавата да сътрудничи с МНС и следователно Судан трябва да се съобрази със заповедта за арест на МНС;

Н.  като има предвид, че през юни 2008 г., на заседанието на Съвета по общи въпроси и външни отношения, външните министри от ЕС заключиха, че „Съветът изразява готовността си да обсъди мерки срещу лицата, отговорни за липсата на сътрудничество с Международния наказателен съд“;

O.  като има предвид, че понастоящем ЕС изпълнява проект за „по-добро управление на миграцията“ със Судан;

1.  Изразява съжаление по повод използването на химическо оръжие срещу цивилни граждани в района Джебел Мара на Дарфур от страна на правителството на Судан и изтъква, че това е тежко нарушение на международните норми, а също така и военно престъпление; припомня, че Судан е страна по Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване и призовава за международно разследване на тези твърдения под ръководството на Организацията за забрана на химическото оръжие; припомня на суданските органи тяхното задължение за защита на правата на човека;

2.  Остава дълбоко загрижен относно продължаващите незаконни убийства, отвличания и основано на пола и сексуално насилие в районите на конфликт, и по-специално в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил, както и относно съпътстващата ги тежка хуманитарна ситуация вследствие на мащабните вътрешни разселвания; призовава за незабавно прекратяване на въздушните бомбардировки на цивилни лица от суданските сили;

3.  Осъжда произволното задържане и лишаване от свобода на активисти и продължаващите случаи на задържане на защитници на правата на човека и на журналисти в Судан; настоятелно призовава правителството на Судан да гарантира мирното упражняване на свободата на изразяване на мнение, на сдруженията и на събиранията; подчертава, че Националният диалог може да бъде успешен единствено ако се провежда в атмосфера, при която е гарантирана свободата на изразяване на мнение, на медиите, на сдруженията и на събиранията;

4.  Призовава Африканския съюз и правителството на Судан незабавно да разследват всички твърдения за изтезания, малтретиране, произволно задържане и прекомерно използване на сила и да потърсят отговорност от извършителите чрез справедлив съдебен процес, без да се прибягва до смъртно наказание; призовава правителството на Судан да наложи незабавен мораториум върху всички екзекуции и да премахне смъртното наказание, както и всички форми на телесно наказание;

5.  Изразява особена загриженост по повод на продължаващите ограничения на достъпа на международни хуманитарни агенции и организации; призовава правителството на Судан да положи всички възможни усилия за подобряване на достъпа на международните хуманитарни агенции до всички лица, които се нуждаят от хуманитарна помощ, в съответствие с неговите ангажименти, поети по време на всеобщия периодичен преглед; настоятелно призовава правителството на Судан да започне конструктивен диалог с организации на гражданското общество с цел насърчаване на осведомеността относно правата на човека в Судан;

6.  Заявява отново, че свободата на религията, на съвестта или на вярата е всеобщо човешко право, което трябва да се защитава навсякъде и да се упражнява от всекиго; изисква правителството на Судан да отмени всички законови разпоредби, които санкционират физическите лица или са дискриминационни спрямо тях поради техните религиозни убеждения, особено в случай на вероотстъпничество и особено по отношение на чешкия хуманитарен работник Петър Яшек, суданските пастори Хасан Абдурахим Коди Таур, Кува Шамал и дипломирания студент от Дарфур Абдулмонем Абдумавла Иса Абдумавла;

7.  Изразява загриженост във връзка с все по-честите репресии на Националната служба за разузнаване и сигурност спрямо граждани, които са активисти на гражданското общество, и призовава Судан да освободи незабавно и безусловно задържаните лица, както и да прекрати произволното задържане, да оттегли всички обвинения, произтичащи от техните мирни дейности и да даде възможност на неправителствени организации като служителите на TRACK, подпомагащите ги лица и студентите активисти да извършват дейността си без страх от репресивни мерки;

8.  Отбелязва, че Судан прие препоръки за ратифицирането на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и за увеличаване на усилията за предотвратяване на изтезанията и нехуманното отнасяне; призовава при все това правителството на Судан да преразгледа незабавно своя Закон за националната сигурност, който допуска задържането на заподозрени лица за срок до четири и половина месеца без каквато и да е форма на съдебен контрол; призовава също така правителството на Судан да реформира своята съдебна система в съответствие с международните норми за правата на човека;

9.  Призовава правителството на Судан да премахне широкообхватните имунитети, които е предвидило в суданското законодателство, да публикува констатациите на трите държавни комисии за разследване и публично да признае мащаба на убийствата по време на репресиите срещу протестиращите срещу ограничителните мерки през септември 2013 г., както и да осигури правосъдие за жертвите на тези репресии;

10.  Припомня заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от юни 2008 г. във връзка с продължаващата липса на сътрудничество от страна на правителството на Судан с МНС, в които се подчертава също така, че правителството на Судан има задължение, а също така и капацитет, за сътрудничество, и че всяка заповед за арест, издадена от МНС, следва да бъде зачетена; настоятелно призовава Омар ал-Башир да спазва международното право и да се яви пред МНС по обвинения за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

11.  Призовава държавите — членки на Африканския съюз, и по-специално държавите, които бяха домакини на президента Башир (Демократична република Конго, Чад, Южна Африка, Уганда и Джибути) да спазят Римския статут и решенията на МНС;

12.  Призовава ЕС да премине към налагането на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за продължаващите военни престъпления и несътрудничество с Международния наказателен съд; отправя искане към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да изготви незабавно списък на лицата, на които следва да бъдат наложени подобни санкции;

13.  Отбелязва, че правителството на Судан подписа на 16 март 2016 г. споразумение за пътна карта и впоследствие уточни своя ангажимент да включи и други участници в Националния диалог, както и да продължи да подкрепя всички решения, постигнати между поддръжниците на опозицията и Механизма 7+7, ръководния комитет на Националния диалог; подчертава необходимостта всички страни да спазват поетите от тях задължения и призовава за непрекъснат диалог за постигането на окончателно прекратяване на огъня; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Судан и суданския народ в прехода му към вътрешно реформирана демокрация;

14.  Призовава Организацията на обединените нации/смесената операция на ООН/АС в Дарфур (UNAMID) да установят постоянно присъствие в Джебел Мара; призовава UNAMID да разследва незабавно и публично да докладва относно твърденията за нарушения на правата на човека и на международното право от членове на правителствените сили на Судан и опозиционните сили в Джебел Мара;

15.  Призовава ЕСВД и Комисията да осъществяват строг мониторинг на помощта за развитие на ЕС в Судан, за да се избегне всякаква пряка или непряка подкрепа за местните милиции, както и да гарантира, че Силите за бързо реагиране, патрулиращи по границите на Судан с Египет и Либия не претендират, че водят борба с незаконната миграция от името на ЕС;

16.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да осигурят съответно пълна прозрачност относно проекта за „по-добро управление на миграцията“, изпълняван съвместно със Судан, включително относно всички планирани дейности и бенефициенти на средства от ЕС и на национално финансиране, както и да съставят изчерпателен доклад относно посещението на техническа делегация на ЕС в Судан през май 2016 г. ;

17.  Призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че Европейският парламент е напълно информиран за диалога, установен в съответствие с процеса от Хартум, и че дейностите, финансирани чрез доверителния фонд на ЕС за Африка, и особено тези, които са насочени към изграждането на капацитет на правителството на Судан, се осъществяват в пълно съответствие с действащите споразумения, като се гарантира, че спазването на международните задължения и на международното право е напълно прозрачно за гражданите и за гражданското общество в ЕС и в Судан;

18.  Отбелязва със загриженост продължаващото и често нарушаване на правата на жените в Судан, и по-специално на член 152 от Наказателния кодекс, и настоятелно призовава органите на Судан да подпишат и ратифицират Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените в най-кратки срокове;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС и Панафриканския парламент, както и на Организацията за забрана на химическото оръжие.

Правна информация