Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2923(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1088/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1088/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0390

Usvojeni tekstovi
PDF 360kWORD 53k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Stavljanje na tržište genetski modificiranog pamuka 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D046168/00 – 2016/2923(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir glasovanje koje je 8. srpnja 2016. održano u Stalnom odboru za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i kojim je odlučeno da Odbor neće dati mišljenje,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 9. ožujka 2016.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju ili triju promjena od promjena Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i stavljanju izvan snage odluka br. 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU i 2011/894/EU(8),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je Dow AgroSciences Europe 12. ožujka 2009. nadležnom tijelu u Nizozemskoj podnio zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastoje se ili su proizvedeni od njega;

B.  budući da genetski modificirani pamuk DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, kako je opisan u zahtjevu, eksprimira protein fosfinotricin-acetil-transferaza (PAT) koji omogućuje tolerantnost na herbicide s amonijevim glufosinatom i modificirani protein CP4 5-enolpiruvil-šikimat-3-fosfat sintaza (CP4EPSPS) koji omogućuje tolerantnost na herbicide s glifosatom, proteine Cry1F i Cry1Ac, koji pružaju zaštitu od određenih kukaca štetočina iz reda Lepidoptera, te budući da je 20. ožujka 2015. Međunarodna agencija za istraživanje raka, specijalizirana agencija za rak u okviru Svjetske zdravstvene organizacije, glifosat klasificirala kao karcinogen za ljude(9);

C.  budući da se o nacrtu provedbene odluke Komisije 8. srpnja 2016. glasovalo u Stalnom odboru te da o njemu nije izdano mišljenje;

D.  budući da se 15. rujna 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije glasovalo u žalbenom odboru i da ponovno nije dano mišljenje, jer je 11 država članica koje predstavljaju 38,66 % stanovništva EU-a glasovalo za, 14 država članica koje predstavljaju 33,17 % stanovništva EU-a glasovalo je protiv, dvije države članice koje predstavljaju 28 % stanovništva EU-a bile su suzdržane, a jedna država članica koja predstavlja 0,17 % stanovništva EU-a nije bila zastupljena tijekom glasovanja;

E.  budući da je 22. travnja 2015. Komisija u obrazloženju svog zakonodavnog prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom donosila odluke o izdavanju odobrenja bez potpore u obliku mišljenja odbora država članica i da je vraćanje predmeta Komisiji kako bi ona donijela konačnu odluku, što je zapravo iznimka za postupak u cjelini, postalo standardno u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

F.  budući da je Parlament 28. listopada 2015. odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 22. travnja 2015.(10) jer se usprkos činjenici da se uzgoj nužno odvija na teritoriju jedne države članice trgovina genetski modificiranim organizmima odvija izvan nacionalnih granica, što znači da bi nacionalna zabrana „prodaje i uporabe” koju je predložila Komisija mogla biti neprovediva bez ponovnog uvođenja graničnih kontrola pri uvozu; budući da je Parlament odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te je pozvao Komisiju da povuče svoj prijedlog i da podnese novi prijedlog;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer je nespojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002, predvidjeti osnovu za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje te pritom zajamčiti učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

3.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

4.  poziva Komisiju da na temelju Ugovora u funkcioniranju Europske unije podnese novi zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i da pritom učestalo vodi računa o pitanjima koja se često postavljaju na nacionalnoj razini i koja se ne odnose samo na probleme u vezi sa sigurnošću genetski modificiranih organizama za zdravlje i okoliš;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje o zahtjevu Dow Agrosciences.LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) za stavljanje na tržište pamuka 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 za uporabu u hrani i hrani za životinje, za uvoz i obradu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003.EFSA Journal 2016;14(14):4430. [21 str.] doi:10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0456.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0040.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0039.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0038.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0271.
(9) Monografije Međunarodne agencije za istraživanje raka, 112. svezak: Ocjena pet organofosfatnih insekticida i herbicida, 20. ožujka 2015. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0379.

Pravna napomena