Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0814(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0288/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0288/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0392

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 38k
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa *
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2016 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11220/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0341/2016),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman rajatylittävän lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja eurooppalainen tietojenvaihtomalli(2),

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusagendasta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0288/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)EUVL C 181, 19.5.2016, s. 67.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0269.

Oikeudellinen huomautus