Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0293(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0281/2016

Ingivna texter :

A8-0281/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0393

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass ***
P8_TA(2016)0393A8-0281/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15470/2015),

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (15469/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0110/2016),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0281/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.

Rättsligt meddelande