Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2028(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0312/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0312/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0397

Usvojeni tekstovi
PDF 261kWORD 50k
Utorak, 25. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija
P8_TA(2016)0397A8-0312/2016

Odluka Europskog parlamenta od 25. listopada 2016. o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija (2016/2028(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev Marija Borghezija od 5. siječnja 2016., objavljen na plenarnoj sjednici 1. veljače 2016., za zaštitu njegovih povlastica i imuniteta u vezi s kaznenim postupkom koji se vodi pred sudom u Milanu (RGNR br. 41838/13, RG GIP br. 12607/14),

–  nakon saslušanja Marija Borghezija u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

—  uzimajući u obzir članak 1. stavak 1. točku (A) talijanskog zakona br. 205/1993,

—  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. te članke 7. i 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0312/2016),

A.  budući da je zastupnik u Europskom parlamentu Mario Borghezio podnio zahtjev za zaštitu svog parlamentarnog imuniteta u skladu s člancima 8. i 9. Protokola br. 7 u vezi s kaznenim postupkom koji se vodi pred sudom u Milanu; budući da je, prema priopćenju koje je iznio Ured javnog tužitelja, g. Borghezio u okviru radijskog programa navodno zagovarao ideje utemeljene na superiornosti i rasnoj ili etničkoj mržnji, što je kažnjivo u smislu članka 1. točke (a) talijanskog zakona br. 205/1993;

B.  budući da se članci 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije međusobno isključuju(2); budući da se dotični predmet odnosi samo na navodne diskriminirajuće stavove koje je iznio zastupnik u Europskom parlamentu; budući da je stoga samo po sebi razumljivo da se primjenjuje samo članak 8. Protokola;

C.  budući da u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti;

D.  budući da je Sud Europske unije potvrdio da, kako bi uživao imunitet, zastupnik u Europskom parlamentu mišljenje mora iznijeti pri obnašanju svojih dužnosti, čime se podrazumijeva povezanost izraženog mišljenja i parlamentarnih dužnosti; budući da ta povezanost mora biti izravna i očita(3);

E.  budući da se u okviru dotičnog radijskog programa od g. Borghezija tražilo da se izjasni o imenovanju i stručnosti nove članice talijanske vlade, točnije, nove ministrice za integraciju;

F.  budući da činjenice iz tog predmeta, koje se očituju u dokumentima dostavljenima Odboru za pravna pitanja i u saslušanju pred tim Odborom, upućuju na to da izjave koje je izrekao tijekom intervjua nisu u izravnoj i očitoj vezi s njegovim parlamentarnim aktivnostima;

G.  budući da, konkretno, izjave koje je navodno izrekao premašuju ton uobičajene političke rasprave te, osim toga, nisu u skladu s duhom Parlamenta; budući da su u suprotnosti s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i stoga se ne može smatrati da su izrečene tijekom obavljanja dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu;

H.  budući da se stoga ne može smatrati da je Mario Borghezio postupao u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu;

I.  budući da je Sud Europske unije potvrdio da u slučaju postupaka pokrenutih protiv zastupnika u Europskom parlamentu pred nacionalnim sudom i obaviještenosti tog suda o pokretanju postupka za zaštitu povlastica i imuniteta tog zastupnika, kao što je predviđeno Poslovnikom Europskog parlamenta, taj sud mora zaustaviti sudske postupke i zatražiti od Parlamenta da što prije objavi svoje mišljenje(4); budući da je sud u Milanu, pred kojim je pokrenut sudski postupak protiv g. Borghezija, odbio zaustaviti postupak i naredio da se on nastavi unatoč zahtjevu g. Borghezija na temelju mjerodavne sudske prakse Suda Europske unije;

1.  odlučuje ne zaštititi imunitete i povlastice Marija Borghezija;

2.  žali zbog toga što je sud u Milanu unatoč mjerodavnoj sudskoj praksi Suda Europske unije odbio zaustaviti postupak pokrenut protiv g. Borghezija;

3.  očekuje od talijanskih tijela da uvijek poštuju načelo Suda Europske unije u vezi s obvezom nadležnog suda da zaustavi sudski postupak ako se podnese zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika u Europskom parlamentu;

4.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Talijanske Republike i Mariju Borgheziju.

(1) Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Gore navedeni spojeni predmeti C-200/07 i C-201/07, Marra, stavak 45.
(3) Navedeni predmet C-163/10, Patriciello, stavci 33. i 35.
(4) Navedeni spojeni predmeti C-200/07 i C-201/07, Marra, stavak 43.

Pravna napomena