Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 13 april 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, ingediend door Zweden)
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2016: Een nieuw instrument voor de verstrekking van noodhulp binnen de Unie
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Samo Jereb
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Jan Gregor
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ladislav Balko
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Janusz Wojciechowski
 Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat
 De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld
 Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië
 Uitbraak van het zikavirus
 Situatie in Polen
Teksten
Definitieve uitgave (278 kb)
Juridische mededeling