Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski
 Sprzeciw wobec rozporządzenia wykonawczego: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat
 UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony
 Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej
 Epidemia wirusa Zika
 Sytuacja w Polsce
Teksty
Wersja ostateczna (278 kb)
Informacja prawna