Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: λεπτομερείς κανόνες σχετικοί με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II
 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II
 Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (PNR ΕΕ) ***I
 Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
 Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Νιγηρία
 Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I
 Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017
 Έκθεση του 2015 για την Τουρκία
 Έκθεση του 2015 για την Αλβανία
 Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών
 Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη
Κείμενα
Οριστική έκδοση (716 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου