Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
 Iebildumu neizteikšana pret deleģētu aktu: sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem
 Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II
 Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā ***II
 Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I
 Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā
 Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
 Nigērija
 Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu ***I
 Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam
 2015. gada ziņojums par Turciju
 2015. gada ziņojums par Albāniju
 2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
 Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus
 Privātais sektors un attīstība
Teksti
Galīgā redakcija (390 kb)
Juridisks paziņojums